Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Розпорядження № 17 від 29 січня 2020 року «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 25 листопада 2019 року № 208»

30.01.2020

УКРАЇНА

        ТРОСТЯНЕЦЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

          ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

           РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

29 січня 2020 року                      смт Тростянець                                   № 17

 

Про внесення змін до розпорядження

голови райдержадміністрації

від 25 листопада 2019 року № 208

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», За­кону України «Про державну службу», статей 104 – 107 Цивільного кодексу України, постанов Кабінету Міні­стрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місце­вих державних адміністрацій» (із змінами), від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження реко­мендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севасто­польської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (із змінами), від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (із змінами), від 25 березня 2014 р. № 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» (із змінами), розпорядження голови  облдержадміністрації від 20 листопада 2019 року № 902 «Деякі питання встановлення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій», у зв’язку із скороченням граничної чисельності працівників районної державної адміністра­ції та з метою приведення у відповідність розпорядження до вимог чинного законодавства:

         1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 25 листопада 2019 року №208 “Про структуру та граничну чисельність працівників Тростянецької районної державної адміністрації ”, а саме:

                пункт 3 розпорядження викласти в новій редакції: “ Реорганізувати відділ культури і туризму Тростянецької районної державної адміністрації – юридичну особу (ідентифікаційний код 05463383), що знаходиться за адресою: смт. Тростянець, вул. Соборна,56 – у сектор культури, молоді та спорту Тростянецької районної державної адміністрації шляхом злиття відділу культури і туризму Тростянецької районної державної адміністрації та сектору з питань сім’ї, молоді та спорту Тростянецької районної державної адміністрації, чисельністю 2 штатних одиниці ”;

             доповнити розпорядження після пункту 3 підпунктами такого змісту:

                “3.1. Утворити комісію з реорганізації відділу культури і туризму Тростянецької районної державної адміністрації в такому складі:

ДВОРСЬКИЙ

Василь Михайлович

-

начальник відділу культури і туризму Тростянецької районної державної адміністрації, голова комісії,

 ідентифікаційний номер 2959209875

 

ЯРМАК

Ольга Григорівна

-

головний спеціаліст відділу культури і туризму Тростянецької районної державної адміністрації, член комісії,

ідентифікаційний номер 2431303505

 

ЯНЧИЮК

Катерина Олексіївна

-

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Тростянецької районної державної адміністрації, член комісії ідентифікаційний номер 3323614025 (за згодою)

 

         3.2.Установити двомісячний строк для заявлення кредиторами своїх вимог до відділу культури і туризму Тростянецької районної державної адміністрації, що припиняється шляхом реорганізації, з дня опублікування відповідного повідомлення.

         3.3. Начальнику відділу культури і туризму Тростянецької районної державної адміністрації Дворському В.М. протягом трьох робочих днів з дня видання цього розпорядження повідомити про реорганізацію  юридичної особи орган державної реєстрації та вжи­ти організаційних заходів, пов’язаних з реорганізацією відділу культури та туризму Тростянецької районної державної адміністрації.”

          2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації В.Задорожного.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                     Таїсія НАУМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« Повернутись