Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Розпорядження № 85 від 11 квітня 2019 року «Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням завдань, встановлених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, ін

12.04.2019

УКРАЇНА

ТРОСТЯНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

11  квітня  2019 року                         смт Тростянець                                           № 85 

 

 

Про додаткові заходи з організації контролю

за виконанням завдань, встановлених актами 

та дорученнями Президента України, Кабінету

Міністрів України, іншими документами Уряду

та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями

та дорученнями голів облдержадміністрації та

райдержадміністрації, реагування на звернення

комітетів Верховної Ради України, народних

депутатів України та депутатів місцевих рад

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 13 березня 2019 року № 193 “Про додаткові заходи з організації контролю за виконанням завдань, встановлених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України та депутатів місцевих рад”, з метою забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, встановлених місцевим органам виконавчої влади актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими документами Уряду та центральних органів виконавчої влади (далі – документами вищестоящих органів виконавчої влади), розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної держадміністрацій,  за виконанням яких здійснюється контроль:

1. Першому заступнику голови райдержадміністрації , заступнику голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків):

1.1. Взяти під особистий контроль стан виконання структурними підрозділами райдержадміністрації завдань, встановлених документами вищестоящих органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій.

1.2. Розглядати кожний випадок порушення виконавської дисципліни працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації при виконанні завдань, визначених документами вищестоящих органів виконавчої влади та власними, на предмет притягнення  до дисциплінарної відповідальності винного працівника.

2. Керівнику апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

2.1 Здійснювати систематичний аналіз стану виконання завдань, встановле-них документами вищестоящих органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, вживати конкретних заходів щодо забезпечення їх реалізації, зокрема, розгляд їх на засіданнях колегій (нарадах).

2.2. Забезпечити належну організацію роботи посадових та службових осіб, на яких покладено здійснення контролю за виконанням документів вищестоящих органів виконавчої влади та власними.

3.2. Щоквартально розглядати на засіданнях нарад питання стану виконавської дисципліни, організації контролю за виконанням документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних.

3. Начальнику відділу діловодства, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації Сокур О.М.:

3.1. Забезпечити організацію проведення перевірки стану організації контролю, дотримання виконавської дисципліни в структурних  підрозділах, надання їм відповідної методичної та практичної допомоги.

3.2. Інформувати голову районної державної адміністрації про стан виконавської дисципліни, організації контролю за виконанням документів вищестоящих органів виконавчої влади та власних   щомісячно до 5 числа місяця наступного за звітним періодом.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 27 вересня 2018 року № 258 «Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій за січень-серпень 2018 року».

5. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації  Заставнюка Р.О.

 

Голова районної державної

            адміністрації                                                                         Л.ЛОБАНЬ


« Повернутись