Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Розпорядження № 166 від 19 вересня 2019 року «Про складання проекту районного бюджету за програмно-цільовим методом на 2020 рік та прогнозу районного бюджету на 2021-2022 роки»

23.09.2019

УКРАЇНА

ТРОСТЯНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

19 вересня 2019 року                           смт Тростянець                          № 166

 

Про складання проекту районного

бюджету за програмно-цільовим методом

на 2020 рік та прогнозу районного

бюджету на 2021-2022 роки

 

Відповідно до статей 20, 75 та підпункту 2 пункту 49 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, розпорядження обласної державної адміністрації від 10 вересня 2019 року № 700 «Про складання проекту обласного бюджету за програмно-цільовим методом на 2020 рік та прогнозу обласного бюджету на 2021-2022 роки» та з метою забезпечення планомірності та послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту районного бюджету на 2019 рік:

1. Затвердити план заходів з підготовки проекту районного бюджету за програмно-цільовим методом на 2020 рік та прогноз районного бюджету на 2021-2022 роки, що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації – головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання бюджетних запитів на 2020 рік:

1) провести інвентаризацію видатків, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами виключно видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників коштів, підвідомчих їм розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів;

2) організувати роботу з розроблення програм оптимізації видатків та розпорядників їх коштів, у тому числі шляхом зменшення непершочергових видатків, фінансування яких за рахунок коштів місцевих бюджетів не має однозначної нормативно-правової визначеності;

3) забезпечити першочергове планування видатків, метою яких є виконання основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників коштів, підвідомчих їм розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів;

4) надати пропозиції фінансовому управлінню райдержадміністрації щодо передачі повноважень з фінансування окремих видів видатків та їх виконання іншим головним розпорядникам коштів або зупинити їх виконання у 2020 році у разі прийняття рішення про недоцільність забезпечення фінансування окремих видів видатків;

5) обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання регіональних програм та провести оцінку їх ефективності за конкретними індикаторами результативності;

6) не передбачати кошти на фінансування видатків бюджету, повноваження з виконання яких не визначені Бюджетним кодексом України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

7) здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріорітетних та неефективних витрат, насемперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головних розпорядників коштів районного бюджету, підвідомчих їм розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів;

8) забезпечити неухильне додержання вимог частини першої статті 51 та частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України;

9) врахувати встановлені нормативно-правовими актами умови оплати праці працівників галузей бюджетної сфери;

10) вжити дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів, що відповідає Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Томін Н.І.), відділам райдержадміністрації: освіти (Ільченко О.Ф.), культури і туризму (Дворський В.М.), сектору з питань сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Горбата А.В.), КНП Тростянецька ЦРЛ (Гіленко А.В.), КНП Тростянецький РЦ ПМСД (Пересунько В.А.):

1) здійснити заходи щодо визначення системних напрямків упорядкування та оптимізації мережі, штатів та контингентів бюджетних установ соціально-культурної сфери, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету;

2) забезпечити доопрацювання регіональних (комплексних) програм у відповідних галузях, з метою упорядкування та оптимізації їх основних завдань та заходів, підвищення ефективності та результативності їх реалізації, а також приведення їх у відповідність до щорічних програм соціально-економічного розвитку району;

4.  Рекомендувати відділу статистики у Тростянецькому районі (Мочульська В.І.) надавати фінансовому управлінню райдержадміністрації статистичну інформацію, необхідну у процесі роботи над формуванням проекту районного бюджету на 2020 рік.

5. Структурним підрозділам райдержадміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету вжити заходи задля безперебійного надання підпорядкованими установами на початку 2020 року громадянам гарантованих державою суспільних послуг.

Забезпечити, за потреби, проведення процедур закупівель на наступний рік (на очікувану вартість) медикаментів, продуктів харчування, енергоносіїв та інших необхідних товарів, робіт та послуг.

6. Сільським головам забезпечити:

1) затвердження місцевих бюджетів на 2020 рік до 25 грудня 2019 року (включно);

2) безумовне виконання вимог статей 93, 101 Бюджетного кодексу України в частині укладання угод про передачу міжбюджетних трансфертів між відповідними місцевими радами;

3) затвердження планів заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів, ефективності та результативності їх використання, а також посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2020 році.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Додаток

 

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                          Т. НАУМЕНКО

 

 

 

 


« Повернутись