Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Розпорядження № 353 від 13 грудня 2018 року

14.12.2018

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

13 грудня 2018 року                      смт Тростянець                                     № 353  

 

 

Про схвалення прогнозу районного

бюджету на 2020-2021 роки

 

 

  Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту районного бюджету на 2019 рік:

1. Схвалити прогноз районного бюджету на  2020-2021 роки.

 

  1. Схвалити прогноз доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік у сумі 67436400  грн., на 2021 рік у сумі 72893800 грн., прогноз доходів спеціального фонду на 2020 рік у сумі 123850 грн., на 2021 рік у сумі  127920 грн.

грн.

Найменування

2020 рік

2021 рік

Доходи загального фонду

67436400

72893800

з них:

 

 

податок та збір на доходи фізичних осіб

66820200

72245400

Плата за оренду майна, що належать до комунальної власності

131200

134800

Інші надходження

4500

5500

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

85300

92400

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно  

395200

415700

 

 

 

Доходи спеціального фонду

123850

127920

з них:

 

 

Власні надходження бюджетних установ

123850

127920

 

 

 

Прогноз доходів загального фонду на 2020 рік становить 109,1 % до прогнозних показників на 2019 рік. У 2021 році зростання доходів загального фонду до 2020 року складе 108,1 %.

Найбільшу питому вагу (понад 99,1%) в складі доходів загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 66820200 грн. у 2020 році та 72245400 грн. у 2021 році. Збільшення надходжень зазначеного податку відбудеться за рахунок подальшого зростання заробітної плати, розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування.

Прогноз доходів спеціального фонду на 2020 рік складає 104,6 % до прогнозу 2019 року, у 2021 році – 103,3 % до 2020 року.

Спеціальний фонд районного бюджету  на 2020 – 2021 рр. прогнозується за рахунок власних  надходжень бюджетних установ.

1.2. Схвалити прогноз видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік у сумі  144435410 грн., на 2021 рік у сумі 154873763 грн.

   грн.

КВК

Найменування

2020 рік

2021 рік

 

Видатки

144435410

154873763

 

з них:

 

 

01

Тростянецька районна рада

2716780

2868218

 

Державне управління

2716780

2868218

02

Тростянецька районна державна адміністрація

39717456

42755716

 

Охорона здоров’я

38946137

41937295

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

651319

688421

 

Фізична культура і спорт

120000

130000

06

Відділ освіти райдержадміністрації

 92808188

99569297

 

Освіта

92808188

99569297

08

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

4773864

5016757

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

4773864

5016757

10

Відділ  культури і туризму райдержадміністрації

4419122

4663775

 

Освіта

1210026

1274900

 

Культура і мистецтво

3209096

3388875

 

Державне управління

Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування виконавчого апарату районної ради, якісне виконання повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами, належне забезпечення виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за використанням коштів на реалізацію заходів районних програм соціально-економічного розвитку.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити належне опрацювання депутатським корпусом та затвердження цільових програм;

забезпечити якісне виконання представницьких функцій депутатами районної ради;

забезпечити принцип прозорості у діяльності районної ради;

забезпечити повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату районної ради згідно з чинним законодавством.

 

Освіта

Пріоритетами розвитку галузі на 2020-2021 роки визначено:

удосконалення мережі закладів освіти районного підпорядкування;

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

організація харчування пільгової категорії дітей та придбання медикаментів;

забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу;

підвищення рівня забезпеченості обладнанням районних установ;

модернізація приміщень районних установ;

модернізація систем опалення районних установ.

 

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

прийняття рішень щодо подальшого розвитку системи медичного обслуговування населення;

підготовка підґрунтя до запровадження обов’язкового соціального медичного страхування;

забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім’ї.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетами розвитку галузі є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тростянецького району;

забезпечення фінансування інших видатків на соціальний захист;

утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового способу життя;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

удосконалення нормативно-правової бази у сфері реалізації державної політики з питань молоді;

попередження та протидія насильству в сім’ї;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

укріплення сім’ї;

проведення заходів по святкуванню Нового року для дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

попередження та протидія торгівлі людьми;

всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;

поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я.

 

Культура і мистецтво

Пріоритетами розвитку галузі на 2020-2021 роки є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу, а саме:

покращення матеріально-технічної бази закладів культури, забезпечення їх функціонування на належному рівні;

розвиток бібліотечної справи, комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;

розвиток музейної справи, забезпечення збереження Державного музейного фонду України, реалізація державної музейної політики, поповнення музеїв новими експонатами;

забезпечення функціонування дитячих музичних шкіл;

популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

 

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку галузі є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

проведення районних, обласних та регіональних спортивних змагань, спартакіад.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Сандуляк Л.Г.) подати це розпорядження  разом з проектом рішення про районний бюджет на 2019 рік на розгляд та затвердження районній раді.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної державної

          адміністрації                                                                             Л.ЛОБАНЬ

 


« Повернутись