Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Завідувач сектору опіки та піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації

11.10.2018

                                                                                           

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              наказом начальника служби

                                                                              у справах дітей районної

                                                                              державної адміністрації

                                                                              від 11 жовтня 2018 р. № 29-ка

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору опіки  та піклування служби у справах дітей  Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Керує діяльністю сектору з питань опіки та піклування, нести персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх функцій.

2.Відповідає за стан трудової та виконавчої дисципліни в секторі, сприяти створенню в колективі нормальних взаємовідносин.

3.Веде прийом громадян по первинному зверненню до органу опіки та піклування з питань встановлення опіки та піклування, усиновлення, створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

4.Згідно з чинним законодавством розробляє, готувати пакет документів для прийняття розпоряджень голови районної адміністрації відносно:

         - реєстрації народження та влаштування дітей, покинутих у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дітей, яких відмовилися забрати батьки, покинутих та знайдених дітей;

         - встановлення або скасування статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

         - встановлення (припинення) опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

         - встановлення (припинення) опіки над житлом та збереження права користування нерухомим майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

          -  утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, влаштування дитини до прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу;

          -  влаштування дитини до інтернат них закладів для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на повне державне утримання.                         

5.Здійснює контроль за веденням справ щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку    в службі.

6.Здійснює контроль за веденням обліково-статистичних карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб, які бажають взяти їх на виховання, в єдиній електронній системі обліку дітей.

7.Готує та надавати статистичну звітність щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби.

8.Готує та надавати до суду висновки органу опіки та піклування, заяви, клопотання, позови про захист прав дітей:

         -  про доцільність позбавлення батьківських прав;

         -  про доцільність усиновлення дитини;

         -  про цільове використання аліментів та інше;

          - про доцільність призначення опіки та піклування.

9.Виконує обов`язки секретаря комісії з питань захисту прав дитини:

-  веде протокол засідань комісії з питань захисту прав дитини;

-  готує висновки та витяги з протоколу комісії.

10.Представляє інтереси дітей в судових засіданнях з питань захисту їх прав.

11.Контролює формування в Єдиному електронному банку даних повного переліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають підстави для усиновлення, що перебувають під опікою та піклуванням, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

12.Організовує роботу по контролю за умовами утримання, навчання, виховання дітей, над якими встановлено опіку (піклування), виконанням опікуном (піклувальником) своїх обов’язків.

13.Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей                       у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей незалежно від форми власності.

14.Організовує роботу по контролю за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.

15.Оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми влаштування.

16.Виконує обов’язки адміністратора безпеки щодо ведення ЄІАС «Діти», відповідати про своєчасність та достовірність внесення інформації про дітей облікових категорій до ЄІАС «Діти».

17.Контролювати ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби.

18.Веде облік житла, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

19.Приймає участь у організації та проведенні заходів до Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Новорічних та Різдвяних свят.

20.Виконує обов`язки начальника служби у справах дітей на період його відсутності.

21.Організовує роботу, пов`язану із захистом персональних даних при їх обробці.

22.Здійснює контроль за додержанням спеціалістами сектору вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Умови оплати праці

1.Посадовий оклад – 5200 грн.,

2.Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3.Надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4.Інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду (при призначення на посаду державної служби вперше – з випробувальним терміном).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

  1.  Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади головного спеціаліста відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

3. Письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6. Заповнену особову картку встановленого зразка;

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Документи приймаються з 08 год. до 17 год.

Кінцевий термін прийому документів01 листопада 2018року за адресою: смт. Тростянець, вул. Соборна, 37.

Місце, час і дата    початку проведення конкурсу

смт. Тростянець, вул. Соборна, 37, Тростянецька районна державна адміністрації, 10.00 год. 06 листопада 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Червонецька Тетяна Володимирівна,

 тел. (04343) 2-22-73,

ssdtros@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра, за напрямом підготовки «Педагог», «Соціальний педагог», «Соціальний психолог», «Психолог».

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.    

3.

Володіння державною мовою

 

вільне володіння державною мовою

4.

Вільне володіння іноземною мовою

-

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

1. аналітичні здібності;

2. лідерські якості;

3. організаторські здібності;

4. стресостійкість;

5. оперативність.

3.

Необхідні особистісні якості

1. ініціативність;

2. порядність;

3. дисциплінованість;

4. тактовність;

5. відповідальність.

Професійні знання

 

1.

Знання законодавства

1. Конституція України
2. Закон України «Про державну службу»; 
3. Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1. Закон України «Про охорону дитинства»;

2. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

3. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

4. Постанову Кабінету Міністрів України № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

5. Постанову Кабінету Міністрів України № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« Повернутись