Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Завідувач сектору опіки та піклування служби у справах дітей райдержадміністрації

12.11.2018

 

                                                                                                                                                          

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору опіки   та піклування служби у справах дітей  Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області.

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Організовує роботу сектору опіки і піклування служби та забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.                                                                                                                               

2.Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування, усиновлення дітей, функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.                                                                                                       

3.Бере участь в аналізі проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції сектора служби.                                                                                                         

4.Готує рішення з напрямів діяльності сектора служби у межах наданих повноважень.                                                                                                                             

5.Регулює роботу з ефективної взаємодії сектора служби з іншими структурними та територіальними підрозділами районної державної адміністрації, суміжними сферами при вирішенні питань, що належать до діяльності сектора служби.                                                                             

6.Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками сектора служби звернень органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напрямку діяльності сектора служби.                                                                           

7.Надає консультативну, практичну та методичну допомогу виконавчим комітетам сільських та селищних рад, об’єднаним територіальним громадам з питань віднесених до сектора служби і координує їх діяльність у вирішенні питань опіки і піклування.   

8.Здійснює контроль за: веденням справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановленням (припиненням) опіки та піклування, функціонуванням прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, формуванням справ кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів.                                                                                                

9. Є користувачем БД ЄІАС «Діти» районного рівня.                                                                                  

10. В межах своєї компетенції здійснює контроль за повнотою внесення і своєчасним поновленням відомостей щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, щодо кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі;                                                                                   11.Несе    персональну    відповідальність   за внесення   інформації   до  ЄІАС «Діти».      

12.Здійснює підготовку матеріалів на засідання Комісії з питань захисту прав дитини при  райдержадміністрації з питань що входять до компетенції сектору служби.                                                       

13.Забезпечує розробку проекту  плану  роботи сектора.                                                           

14.Дотримується принципу конфіденційності інформації та забезпечує захист і обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».                                                 

15. Дотримується регламенту служби та правил внутрішнього службового розпорядку для державних службовців служби у справах дітей райдержадміністрації.                                                                    

16.Готує проекти розпоряджень, звітів, довідок, інформацій з питань що входять до компетенції сектору служби.                                                                                                                   

17.Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.                                                                                                             

18.Організовує роботу сектору служби з документами у відповідності з чинним законодавством.

 

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад – 5200 грн.                                                                                                      2. Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.                                                                                                                                          3.Надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».                                                                                                 

4. Інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду (при призначенні на посаду державної служби вперше - з випробувальним терміном).

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади  за формою згідно з додатком 2 до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмову заява, в якій повідомляє про те що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).

6. Заповнену особову картку встановленого зразка;.

7.Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

8. Письмову заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби. Документи подаються з 8 до 17 год.    

Кінцевий термін прийому документів – до 17-00 год. 27 листопада 2018 року за адресою: смт Тростянець, вул. Соборна, 37.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

30 листопада 2018 року о 10 год. за адресою: 24300, Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Соборна, 37

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Червонецька Тетяна Володимирівна, тел. (04343) 2-22-73, ssdtros@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища  освіта не нижче ступеня магістр (педагогічна, юридична)

 

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В",  досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на  керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми   власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

-

Вимоги до компетентно

Вимога

 

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

2.

Необхідні ділові якості

(розмістити за пріоритетністю)

 

1. Аналітичні здібності;

2.Лідерські якості;

2.Уміння працювати в команді;

3.Організаторські здібності та лідерські якості;

4.Вимогливість,  вміння аргументовано доводити власну точку зору.

 

3.

Необхідні особистісні якості

(розмістити за пріоритетністю)

1.Ініціативність

2.Дисциплінованість

3.Відповідальність

4. Комунікабельність

5. Вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

1.Конституція України,

2.Закон України «Про державну службу»,

3.Закон України «Про запобігання корупції»

 

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

З

-          «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,

-          «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,

-          «Про охорону дитинства»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

-          «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»,

-           «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та  здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»,

-          «Про затвердження  Положення  про прийомну сім’ю»,

-          «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу


« Повернутись