Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації

08.02.2019

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                наказом керівника апарату      

                                                                                                                           районної державної адміністрації

                                                                                                                                    від 07 лютого 2019 р. № 8

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -  завідувача юридичного сектору апарату Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

Завідувач сектору відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації.
 2. Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 3. Організовує роботу працівників сектору, дає відповідні усні та письмові доручення щодо виконання покладених на сектор завдань  і вказівок керівництва райдержадміністрації.
 4. Забезпечує правильне застосування законодавства працівниками райдержадміністрації.
 5. Інформує голову райдержадміністрації, керівника апарату про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.
 6. Забезпечує дотримання вимог законодавства та положень регламенту Тростянецької райдержадміністрації під час підготовки розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень Колегії.
 7. Перевіряє відповідність законодавству проектів розпоряджень, наказів та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництва, візує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів, або осіб, що їх заміщують.
 8. Розробляє або бере участь у підготовці проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації.
 9. Надає правову допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації, готує за участю інших підрозділів матеріали для передачі до господарських, слідчих та судових органів, здійснює облік та зберігання судових та господарських справ, аналізує та узагальнює результати розгляду претензій, судових і господарських справ.
 10. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
 11. Проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу по перегляду розпоряджень голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.
 12. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.
 13. Перевіряє дотримання законодавства в управліннях, відділах, секторах, службі райдержадміністрації, в підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.
 14. Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю.
 15. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси райдержадміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
 16. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань і спорів.
 17. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань, у підвищенні правових знань керівників і спеціалістів.
 18. Бере участь в роботі з укладення господарських договорів.
 19. Визначає розпорядження голови райдержадміністрації, які носять нормативно-правовий  характер і підлягають реєстрації в управлінні юстиції.
 20. Виконує інші завдання і вказівки за дорученням керівника апарату і голови райдержадміністрації.
 21. Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;
 22. Веде журнал обліку позовних заяв.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5300 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

       Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

     Документи подаються з 8 до 17 год.

     Кінцевий термін прийому документів -  27 лютого 2019 року за адресою: смт. Тростянець, вул. Соборна, 37.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

смт. Тростянець, вул. Соборна, 37, Тростянецька районна державна адміністрація, 10.00 год 04 березня 2019 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

СКАПРОВСЬКА Наталія Олексіївна,

тел. (04343) 2-24-43,

rda_trostyanec@vin.gov.ua  

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра – відповідно до постанови КМУ від 26.11.2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3

Володіння державною мовою

 

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

 

-

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

1) аналітичні здібності;

2) навички контролю;

3) вміння розподіляти роботу;

4) вміння вести перемовини;

5) здатність концентруватись на деталях;

6) стресостійкість;

7) вимогливість;

8) оперативність;

9) вміння аргументовано доводити власну точку зору;

10) уміння працювати в команді.

3.

Необхідні особистісні якості

1) ініціативність;

2) надійність;

3) відповідальність;

4) дисциплінованість;

5) порядність;

 6) емоційна стабільність.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

1) Конституція України
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

1) Цивільний Кодекс України;

2) Господарський Кодекс України;

3) Бюджетний Кодекс України;

4) Податковий кодекс України;

5) Кодекс законів про працю України;

6) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

7) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

8) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

9) Закон України «Про звернення громадян»;

10) Закон України «Про інформацію»;

11) Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року         № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

12) постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

13) постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про  затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»;

14) постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації».

 


« Повернутись