Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Спеціаліст відділу економічного розвитку управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

12.11.2018

 

          

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника управління

агропромислового та економічного розвитку

Тростянецької райдержадміністрації

від 9 листопада 2018 року № 14

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В»

 спеціаліста відділу економічного розвитку управління агропромислового та економічного розвитку

Тростянецької райдержадміністрації Вінницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 1. проводить моніторинг видобування надр на корисних копалин;
 2. аналізує діяльність підприємств-надрокористувачів;
 3. аналізує стан і тенденції соціально-економічного та культурного розвитку району в частині охорони навколишнього природного середовища, організовує розробку районних заходів з охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів, які є складовою частиною Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, здійснює контроль за їх виконанням;
 4. інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;
 5. бере участь у розроблені та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань екології;
 6. проводить збір інформації та аналіз обсягів збирання та перевезення твердих побутових відходів суб'єктами господарювання, що надають послуги на території району
 7. готує інформацію щодо наявності звернень по підприємствах, установах організаціях, які звернулись  для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 8. розглядає, в межах повноважень, в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 9. розглядає звернення та зауваження громадян, громадських організацій щодо намірів суб’єктів господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, опублікованих в місцевих друкованих засобах масової інформації;
 10. інформує Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації про випадки надзвичайних ситуацій екологічного характеру та випадки високих рівнів забруднення довкілля, бере участь в роботі з ліквідації наслідків екологічних аварій;
 11. здійснює комісійні обстеження, інвентаризацію  водних об’єктів, свердловин та кар’єрів  із відповідним складанням акта обстеження;
 12. сприяє вчасній подачі орендарями водних об’єктів до територіального центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (Держрибагенство) інформації щодо обсягів виробництва продукції аквакультури у визначені строки за формою 1А риба (річна);
 13. здійснює заходи щодо постійного моніторингу, обліку та контролю за використанням водних об’єктів на території району;
 14. забезпечує інформування орендарів водних об’єктів щодо приведення у відповідність із чинним законодавством орендних відносин, зокрема, по діючих договорах земельних ділянок водного фонду укладених з райдержадміністрацією;
 15. бере участь в забезпеченні реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території району;
 16. бере участь в розробці природоохоронних програм місцевого рівня та місцевих екологічних планів дій (МЕПД), здійснює моніторинг їх виконання, готує пропозиції до плану природоохоронних заходів;
 17. організовує взаємодію з громадськістю, бере участь у громадських слуханнях з питань охорони природного середовища та інформує про їх результати Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації;
 18. готує проекти відповідей на звернення, листи, заяви, які стосуються його компетенції;
 19. надає консультативно-методичну допомогу спеціалістам господарств з питань, що належать до його компетенції;
 20. бере участь у розробці проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;
 21. виконує інші доручення керівництва, що стосуються діяльності  управління та відділу.
 22. виконує інші поточні питання та доручення начальника управління.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 2643 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду (при призначенні на посаду державної служби вперше – з випробувальним терміном)

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

 5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Документи подаються з 8 до 17 год.

Кінцевий термін прийому документів – до 17-00 год. 29 листопада 2018 року за адресою: смт. Тростянець, вул. Соборна, 37.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

смт. Тростянець, вул. Соборна, 37, 10.00 год, 4 грудня 2018 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кравець Світлана Михайлівна

тел. (04343) 2-23-65

trost.ueko@vin.gov.ua    

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Екологія» та/або «Екологія та охорона навколишнього середовища»

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння

4

Володіння іноземною мовою

-

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

2.

Необхідні ділові якості

 

1) аналітичні здібності, 

2) оперативність,

3) стресостійкість.

3.

Необхідні особистісні якості

 

1) ініціативність,

2) порядність,

3 ) дисциплінованість.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

 1. Конституція України,
 2. Закон України «Про державну службу»,
 3. Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1.      Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

2.      Закон України «Про природно-заповідний фонд України»;

3.      Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

4.      Закону України «Про відходи»;

5.      Водний кодекс України.


« Повернутись