Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Оголошення про добір на вакантну посаду категорії «В» - головного спеціаліста – юрисконсульта апарату Тростянецької районної державної адміністрації на період дії карантину

25.11.2020
Н А К А З
 
24 листопада 2020 року                    смт Тростянець                                  № 57
 
Про необхідність призначення на
вакантну посаду державної служби
категорії «В» на період дії карантину
 
Відповідно до статей 17, 31-1 Закону України «Про державну службу», пункту 8 Розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290, враховуючи резолюцію голови районної державної адміністрації 24.11.2020 року до доповідної записки начальника загального відділу апарату райдержадміністрації, головного спеціаліста з питань персоналу апарату райдержадміністрації та у зв’язку з необхідністю виконання невідкладних завдань і функцій на період дії карантину:
  1. Провести добір на вакантну посаду державної служби категорії «В» - головного спеціаліста – юрисконсульта апарату Тростянецької районної державної адміністрації на період дії карантину.
  1. Визначити МЕРКОТАН Ольгу Олександрівну, державного реєстратора відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації (у зв’язку із наявністю юридичної освіти), уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами.
  1. Затвердити оголошення про добір на вакантну посаду державної служби категорії «В» - головного спеціаліста – юрисконсульта апарату Тростянецької районної державної адміністрації на період дії карантину, що додається.
  1. Головному спеціалісту з питань персоналу апарату райдержадміністрації (Нечепуренко Л.П.) забезпечити:
4.1. Розміщення цього наказу та оголошення про добір на Єдиному порталі вакансій державної служби;
4.2. Розгляд поданої інформації від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі, передачу такої інформації уповноваженій особі, інформування про час та місце проведення співбесіди;
4.3. Оприлюднення інформації про прийняте рішення за результатами добору на Єдиному порталі вакансій державної служби.
  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                         Руслан ЗАСТАВНЮК
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату

районної державної

адміністрації

24 листопада 2020 року № 57

 

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на вакантну посаду категорії «В» - головного спеціаліста – юрисконсульта апарату Тростянецької районної державної адміністрації на період дії карантину

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

 

Головного спеціаліста – юрисконсульта апарату Тростянецької районної державної адміністрації категорії «В»

Посадові обов’язки

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в органі виконавчої влади, на підприємстві, що належить до сфери його управління, у представленні інтересів органу виконавчої влади в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника органу виконавчої влади, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчої влади, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів відповідного органу виконавчої влади, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997;

6) проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів відповідного органу виконавчої влади, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61 “Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 343);

7) переглядає разом із структурними підрозділами органу виконавчої влади нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

8) інформує керівника органу виконавчої влади про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

9) вносить керівникові органу виконавчої влади пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

10) разом із заінтересованими структурними підрозділами органу виконавчої влади узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівника органу виконавчої влади для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

11) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, та готує пропозиції до них;

12) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

13) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

14) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

15) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності органу виконавчої влади, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

16) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

17) подає пропозиції керівникові органу виконавчої влади про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

18) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові органу виконавчої влади письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

19) здійснює методичне керівництво правовою роботою в органі виконавчої влади, на підприємстві, що належить до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівника органу виконавчої влади щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

20) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

21) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

22) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємства, що належить до сфери управління органу виконавчої влади;

23) роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, а також за дорученням його керівника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

24) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників органу виконавчої влади;

25) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів органу виконавчої влади в судах та інших органах. 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн.;

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

Надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого з метою запобігання поширення  на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  короновірусом SARS-CoV-2,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290¸ та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору  відповідно до законодавства.

 

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї,  відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у доборі, накладається кваліфікований електронний підпис особи, яка бажає взяти участь у доборі.

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби (до 17.00 год. 30 листопада 2020 року).

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

 НЕЧЕПУРЕНКО Леся Петрівна,

 тел. (04343) 2-24-43

 e-mail: rda_trostyanec@vin.gov.ua

 

 

Вимоги

 

1.

Освіта

 Вища освіта за освітнім ступенем не нижче   

 бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

 

 Не потребує

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

 Не обов’язкове

 

 

Головний спеціаліст з питань

персоналу апарату районної

державної адміністрації                                                   Леся НЕЧЕПУРЕНКО

 


« Повернутись