Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

15.02.2018
 
 

 

Розпорядження 
 
           24 лютого  2017 року                                                                № 27-к
 
Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
начальника управління праці та
соціального захисту населення
районної державної адміністрації
 
Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 22, 23 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-УІІІ, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В», затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби від 06 квітня 2016 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777, враховуючи Форму вимог до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби – начальник управління праці та соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області категорії «Б», затвердженої головою райдержадміністрацією 31.08.2016 року:
1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» начальника управління праці та соціального захисту населення  Тростянецької районної державної адміністрації.
2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вищеназваної посади, що додаються.
3. Сектору управління персоналом апарату районної державної адміністрації (Скапровська Н.О.) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті Тростянецької районної державної адміністрації та надіслати відповідну інформацію до Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.
4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Науменко Т.І.
 
    Голова районної
державної адміністрації                                                                 Л. ЛОБАНЬ  
 
 
                                                                                        
                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                              розпорядження голови районної
                                                                                      державної адміністрації
                                                                                 від 24 лютого 2017 р. № 27-к
 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -  начальника управління праці та соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника, керівників структурних підрозділів, координує діяльність управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації у вирішенні питань праці та соціального захисту населення; планує роботу управління, організовує і контролює виконання; організовує роботу по роз’ясненню законодавства України стосовно праці та соціального захисту населення; керує розробкою розрахунків, пропозицій, прогнозів, розвитку питань праці та соціального захисту населення; затверджує положення про структурні підрозділи управління і посадові обов’язки його працівників; забезпечує роботу з ведення діловодства в управлінні; контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні; проведення особистого прийому громадян тощо.   

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5300 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

  1. 1.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади начальника управління праці та соціального захисту Тростянецької районної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Заповнена особова картка державного службовця (форма затверджена наказом Національного агентства з питань державної служби 05.08.2016 року № 156).

  1. 6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Строк подання документів: 28 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

04 квітня 2017 року о 10 год. за адресою: 24300, Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Соборна, 37

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

ЗАГОДИРЕНКО Юлія Петрівна, тел. (04343) 2-24-43,rda_trostyanec@vin.gov.ua  

Вимоги до професійної компетентності
I
Загальні вимоги
1
Освіта
вища, не нижче ступеня магістра
2
Досвід роботи
на посадах державної служби категорій «Б» чи «В»або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3
Володіння державною мовою
 
вільне володіння державною мовою
ІІ
Спеціальні вимоги
1
Освіта
Гуманітарного або економічного напрямку

 
2
Знання законодавства
1) Конституція України; 
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про очищення влади»;
5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
6) Закон України «Про захист персональних даних»;
7) Закон України «Про відпустки»;
8) Закон України «Про державні соціальні гарантії та державні стандарти»;
9) Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
10) Закон України"Про звернення громадян";
11) Закон України"Про доступ до публічної інформації";
12) Сімейний кодекс України;
13) «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
      14) Кодекс законів про працю України;
15) Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади  
3
Професійні  чи технічні знання
Достатній рівень користування персональним комп’ютером, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для якісного виконання покладених завдань. Досвід ведення ділового листування, підготовки аналітичних матеріалів. Знати правила та норми охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.
4
Лідерство
  1. 1)ведення ділових переговорів;
  2. 2)вміння обґрунтовувати власну позицію;
  3. 3)досягнення кінцевих результатів
5
Прийняття ефективних рішень
1)вміння вирішувати комплексні завдання;
2)ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
3) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів
4)аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
5)вміння працювати при багатозадачності;
6
Комунікації та взаємодія
1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
7
Впровадження змін
1) реалізація плану змін;
2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
3) оцінка ефективності здійснення змін
8
Управління організацією роботи та персоналом
1) організація і контроль роботи;
2) управління якісним обслуговуванням;
3) вміння працювати в команді та керувати командою;
4) вміння розв’язання конфліктів;
5) управління проектами;
6) мотивування;
 7) оцінка і розвиток підлеглих
10
Особистісні якості
1) аналітичні здібності;
2) дисципліна і системність;
3) самоорганізація та орієнтація на розвиток;
4) дипломатичність та гнучкість;
5) вміння працювати в стресових ситуаціях;
6)незалежність та ініціативність;
7)орієнтація на обслуговування;
8)інноваційність і креативність.

 


« Повернутись