Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер фінансового управління Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

16.05.2018

УКРАЇНА

             ТРОСТЯНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ   

 

Н А К А З     

 

11 травня 2018 року                        смт.Тростянець                                        №46

 

Про  оголошення  конкурсу

на зайняття вакантних посад

державної служби

 

 Керуючись Законом України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу», Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»

 

н а к а з у ю:

 

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби фінансового управління Тростянецької районної державної адміністрації наступних категорій:

         - категорії “Б“ –  начальника фінансово-господарського відділу –

                                          головного бухгалтера;

         - категорії “В” -  спеціаліста фінансово-господарського відділу.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад  державної служби категорії «Б» та «В», що додаються.

3. Головному спеціалісту фінансово-господарського відділу Слободяник І.Д. забезпечити  оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад фінансового управління на офіційному веб-сайті Тростянецької районної державної адміністрації та надіслати відповідну інформацію до Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління – начальника бюджетного відділу Хрипливу Г.Г.

 

 

Начальник управління                                                                  Л.Г.САНДУЛЯК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника фінансового

управління  Тростянецької

районної державної адміністрації

від 11 травня 2018 року №46

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” –

начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера фінансового управління Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснювати загальне керівництво відділом та забезпечувати раціональний та ефективний розподіл обов’язків між працівниками.

Формувати штатний розпис управління в межах граничної чисельності та вносити зміни до нього по мірі необхідності. Складати кошторис видатків на утримання управління та помісячний план асигнувань на відповідний бюджетний період згідно лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування виданих районною державною адміністрацією.

Забезпечувати своєчасне та якісне виконання завдань департаменту фінансів,  обласної та районної державних адміністрацій, начальника фінансового управління.

Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Забезпечувати належний рівень фінансово-бюджетної дисципліни у відділі.

Забезпечувати підвищення особистої ділової та професійної кваліфікації.

Здійснювати контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів, правильністю проведення розрахунків, відповідністю взятих бюджетних зобов’язань бюджетним асигнуванням та паспорту бюджетної програми, додержанням вимог законодавства по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам управління, під час здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги та відображенням в обліку всіх господарських операцій з дотриманням вимог законодавства.

Забезпечувати своєчасне та якісне складання і подання фінансової, бюджетної, статистичної та податкової звітності відповідно до термінів подачі.

Здійснювати підготовку проектів нормативно-правових актів з питань віднесених до компетенції відділу.

Інші посадові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Інформація про строко-вість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за відповідною формою, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє , що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановлено зразка (форма №П-2ДС);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік;

 7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).  

Строк подання документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

19 червня  2018 року, о 10:00 год.

за адресою: 24300, Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець,  вул. Соборна, 37

Фінансове управління Тростянецької районної державної адміністрації

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Хриплива Галина Григорівна

тел. (04343) 2-13-25

Слободяник Ірина Дмитрівна

тел. (04343) 2-23-76,

 finuptrost27@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (для кандидатів, які здобули вищу освіту до 06.09.2014 р.) або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідним освітнім ступенем магістра (для кандидатів, які здобули вищу освіту після 06.09.2014 р.)

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» і «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Спеціальний досвід роботи

досвід роботи на посаді головного бухгалтера бюджетної установи не менш як три роки.

4.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до  компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Прийняття ефективних рішень

 1. вміння вирішувати комплексні завдання;
 2. ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси;
 3. вміння працювати з великими масивами інформації;
 4. вміння працювати при багатозадачності;
 5. встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

2.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача;  досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, знання сучасних технологій з електронного урядування

3.

Особистісні компетенції

 1. аналітичні здібності;
 2. дисципліна і системність;
 3. самоорганізація та орієнтація на розвиток;
 4. дипломатичність та гнучкість;
 5. незалежність та ініціативність;
 6. вміння працювати в стресових ситуаціях

4.

Лідерство

 1. ведення ділових переговорів;
 2. вміння обґрунтувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів

5.

Комунікації та взаємодія

 1. вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
 2. співпраця та налагодження взаємодії з установами і організаціями;
 3. відкритість

6.

Впровадження змін

 1. реалізація плану змін;
 2. здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
 3. оцінка ефективності здійснення змін

7.

Управління організацією роботи та персоналом

 1. організація і контроль роботи;
 2. вміння працювати в команді та керувати командою;
 3. мотивування;
 4. оцінка і розвиток підлеглих;
 5. вміння розв’язання конфліктів

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6) Закон України «Про державний бюджет України»;

7) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

8) Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

9) Кодекс законів про працю України;

10) Бюджетний Кодекс України;

11) Податковий Кодекс України.

2.

Професійні знання

1) законодавчі акти та документи, що регламентують діяльність фінансового управління;

2) акти законодавства та документи, що регулюють питання державної служби та боротьби з корупцією;

3) трудове законодавство України;

4) законодавчі акти з питань регулювання господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності;

5) порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів;

6)правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань;

7) основні принципи роботи з спеціальними програмами та застосування відповідних програмних засобів. 


« Повернутись