Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер фінансового управління Тростянецької районної державної адміністрації

30.05.2019

                          Додаток 1 
                             до Порядку 
                                                                                          (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
                                                                                            від 25 жовтня 2017 р. № 815)                                 

                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                              наказом начальника фінансового

                                              управління  Тростянецької

                                              районної державної адміністрації

                                              від 28 травня 2019 року №32

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” –

начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера фінансового управління Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Здійснювати загальне керівництво відділом та забезпечувати раціональний та ефективний розподіл обов’язків між працівниками.

Формувати штатний розпис управління в межах граничної чисельності та вносити зміни до нього по мірі необхідності. Складати кошторис видатків на утримання управління та помісячний план асигнувань на відповідний бюджетний період згідно лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування виданих районною державною адміністрацією.

Забезпечувати своєчасне та якісне виконання завдань департаменту фінансів,  обласної та районної державних адміністрацій, начальника фінансового управління.

Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Забезпечувати належний рівень фінансово-бюджетної дисципліни у відділі.

Забезпечувати підвищення особистої ділової та професійної кваліфікації.

Здійснювати контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів, правильністю проведення розрахунків, відповідністю взятих бюджетних зобов’язань бюджетним асигнуванням та паспорту бюджетної програми, додержанням вимог законодавства по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам управління, під час здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги та відображенням в обліку всіх господарських операцій з дотриманням вимог законодавства.

Забезпечувати своєчасне та якісне складання і подання фінансової, бюджетної та податкової звітності відповідно до термінів подачі.

Здійснювати підготовку проектів нормативно-правових актів з питань віднесених до компетенції відділу.

Інші посадові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5600 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

 

Інформація про строко-вість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Документи приймаються з 8.00 до 17.00 год.

за адресою: смт. Тростянець, вул.Соборна,37 Тростянецька районна державна адміністрація

Кінцевий термін прийому документів                          13 червня 2019 року

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

20 червня  2019 року о 10:00 год.

за адресою: 24300, Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець,

вул. Соборна, 37

Тростянецька районна державна адміністрація

 

Прізвище, ім’я та по бать-кові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Слободяник Ірина Дмитрівна

тел. (04343) 2-23-76,

 

finuptrost27@gmail.com

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра за спеціальністю «Облік і оподаткування» та «Менеджмент»

 

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» і «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

4.

Володіння іноземною мовою

-

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача;  досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, знання сучасних технологій з електронного урядування

 

2.

Необхідні ділові якості

 1. аналітичні здібності
 2. навички контролю
 3. організаторські здібності
 4. стресостійкість
 5. вимогливість
 6. оперативність
 7. вміння визначати пріоритети
 8. навички розв’язання проблем
 9. уміння працювати в команді

 

3.

Необхідні особистісні якості

 1. ініціативність
 2. відповідальність
 3. порядність
 4. комунікабельність

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

 

2.

Знання спеціального законодавства

 1. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
 2. Закон України «Про державний бюджет України»;
 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 4. «Про електронні документи та електронний документообіг»
 5.  Закон України «Про відпустки»
 6. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 7. Закон України «Про електронні довірчі послуги»
 8. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
 9. Кодекс законів про працю України;
 10. Бюджетний Кодекс України;
 11. Податковий Кодекс України.

 

 

 

 

 

 

           

                                                   


« Повернутись