Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

15.03.2019

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              розпорядження голови районної

                                                                                    державної адміністрації

                                                                              від 12 березня 2019 р. № 12-к

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -  начальника фінансового управління Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю фінансового управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні.

Подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про управління.

Затверджує положення про структурні підрозділи фінансового управління, посадові інструкції працівників та  розподіляє обов’язки між ними.

Призначає на посаду і звільняє з посади працівників фінансового управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи працівників управління.

Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

Вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень.

Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови райдержадміністрації.

Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

Затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період.

Забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Бере участь у розробленні та проведенні експертизи проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень сесій районної ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

Здійснює добір кадрів, організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.

Забезпечує дотримання працівниками фінансового управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання фінансового управління, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.

Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства та цього Положення

Умови оплати праці

  1. посадовий оклад – 7510 грн.;
  2. надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
  3. надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2018 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  4. інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду (при призначення на посаду державної служби вперше – з випробувальним терміном).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

  1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації Тростянецької районної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).

6. Заповнена особова картка державного службовця.

  1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації).

 

Строк подання документів: З дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби. Документи подаються з 9 до 18 год.

Кінцевий термін прийому документів 29 березня 2019 року за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 70, каб.427 

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

м. Вінниця, вул. Соборна, 70, Вінницька обласна державна адміністрація, 11.00 год. 03 квітня 2019 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

НУЖНА Наталія Вікторівна,

тел. (0432) 65-17-32,

kadr@vin.gov.ua

  

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра за напрямом підготовки «фінанси» та «економіка»

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3

Володіння державною мовою

 

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

 

-

Вимоги до професійної компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

1) аналітичні здібності;

2) виваженість;

3) здатність концентруватись на деталях;

4) стресостійкість;

5) вимогливість;

6) оперативність;

7) вміння аргументовано доводити власну точку зору;

 8) уміння працювати в команді.

3.

Необхідні особистісні якості

1) ініціативність;

2) відповідальність;

3) дисциплінованість;

4) порядність;

5) емоційна стабільність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

1) Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

4) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

5) Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

6) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2015 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

7) Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 р. № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»;

8) Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333 «Про затвердження інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкцї щодо застосування класифікації кредитування бюджету»;

9) Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»;

10) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

         

 


« Повернутись