Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату Тростянецької районної державної адміністрації

15.02.2018
УКРАЇНА
        ТРОСТЯНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

           06 вересня  2016 року                                                                                     № 105-к
 
Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
головного спеціаліста-юрисконсульта
апарату районної державної адміністрації
 
Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 22, 23 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-УІІІ, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 та Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В», затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби від 06 квітня 2016 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777:
 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста-юрисконсульта апарату Тростянецької районної державної адміністрації.
  2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вищеназваної посади, що додаються.
 3. Сектору управління персоналом апарату районної державної адміністрації (Загодиренко Ю.П.) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті Тростянецької районної державної адміністрації та надіслати відповідну інформацію до Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.
 4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Задорожного В.Г.
 
Голова районної
державної адміністрації                                                                                                             Л. ЛОБАНЬ  
 
 
 
 
   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                 розпорядження голови
                                                                                райдержадміністрації
                                                                               від 06 вересня 2016 року № 105-к
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста-юрисконсульта апарату Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області
 

                                          Загальні умови

Посадові обов’язки

Перевіряє на відповідність законодавству проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, погоджує (візує) їх.
Вносить пропозиції щодо подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію у порядку, встановленому Мін’юстом.
Бере участь у претензійній та позовній роботі, здійснює контроль за її проведенням.
Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.
Розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.
Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.
Організовує роботу, пов’язану з укла- денням договорів, бере участь у їх підготовці та здійснені заходів, спрямованих на вико- нання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації.
Виконує інші функції відповідно до Положення про апарат Тростянецької районної державної адміністрації
Умови оплати праці
Посадовий оклад - 2585 грн.,  надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього  фонду оплати праці - премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.  Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5.Заповнена особова картка встановленого зразка (форма № П-2ДС).
6.Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.
Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби
Дата, час і місце проведення конкурсу
12 жовтня 2016 року о 10 год. за адресою: 24300, Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 37, Тростянецька районна державна адміністрація

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

ЗАГОДИРЕНКО Юлія Петрівна, тел. (04333) 2-24-43, rda_trostyanec@vin.gov.ua  

 

Вимоги до професійної компетентності

I

Загальні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2
Досвід роботи
-
3
Володіння державною мовою
 
вільне володіння державною мовою

ІІ

Спеціальні вимоги

1

Освіта

юридичного спрямування
 

 

2

Знання законодавства

1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про очищення влади»;
5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
6) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
7) Закон України «Про безоплатну правову допомогу»;
8) Закон України «Про звернення громадян».
9) Кодекс законів про працю України, Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Земельний кодекс.
3
Професійні знання
Знання норм матеріального і процесуального права, навички тлумачення законодавчих актів та застосовування їх на практиці, вміння складати документи правового характеру, здійснювати їх оцінку, правові висновки та консультації, вміння складати процесуальні документи, вміння працювати з правовими базами даних, здатність приймати правові рішення і здійснювати.

6

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;
2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;
3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
4) вміння вирішувати комплексні завдання;
5) вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
6) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

7

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;
2) вміння ефективної координації з іншими;
3) вміння надавати зворотний зв'язок.
8
Сприйняття змін
1) виконання плану змін та покращень;
2) здатність приймати зміни та змінюватись.
9
Технічні вміння
Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Exel, Outlook).

11

Особистісні компетенції

1) відповідальність;
2) системність і самостійність в роботі;
3) уважність до деталей;
4) наполегливість;
5) креативність та ініціативність;
6) орієнтація на саморозвиток;
7) орієнтація на обслуговування;
8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

« Повернутись