Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату Тростянецької районної державної адміністрації (повторно)

15.02.2018
 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                     розпорядження голови
                                                                              районної державної адміністрації
                                                                              від 19 жовтня  2016 року № 112-к
 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста – юрисконсульта апарату Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області
 

                                          Загальні умови

Посадові обов’язки

Перевіряє на відповідність законодавству проекти розпоряджень голови райдерж- адміністрації, погоджує (візує) їх.

Вносить пропозиції щодо подання нормативно – правових актів на державну реєстрацію у порядку, встановленому Мін’юстом.

Бере участь у претензійній та позовній роботі, здійснює контроль за її проведенням.

Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що на- лежать до компетенції райдержадміністрації.

Розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.

Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністра- ції в судах та інших органах.

Організовує роботу, пов’язану з укла- денням договорів, бере участь у їх підготовці та здійснені заходів, спрямованих на вико- нання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації.

Виконує інші функції відповідно до По- ложення про апарат Тростянецької районної державної адміністрації

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 2585 грн.,  надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього  фонду оплати праці - премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.  Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Заповнена особова картка державного службовця.

  1. 6.Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

16 листопада 2016 року о 10 год. за адресою: 24300, Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 37, Тростянецька районна державна адміністрація

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

ЗАГОДИРЕНКО Юлія Петрівна, тел. (04333) 2-24-43, rda_trostyanec@vin.gov.ua  

 

Вимоги до професійної компетентності
I
Загальні вимоги
1
Освіта
вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2
Досвід роботи
-
3
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
ІІ
Спеціальні вимоги
1
Освіта
юридичного спрямування

 
2
Знання законодавства
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про очищення влади»;
5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
6) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
7) Закон України «Про безоплатну правову допомогу»;
8) Закон України «Про звернення громадян».
9) Кодекс законів про працю України, Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Земельний кодекс.
3
Професійні знання
Знання норм матеріального і процесуального права, навички тлумачення законодавчих актів та застосовування їх на практиці, вміння складати документи правового характеру, здійснювати їх оцінку, правові висновки та консультації, вміння складати процесуальні документи, вміння працювати з правовими базами даних, здатність приймати правові рішення і здійснювати.
6
Якісне виконання поставлених завдань
1) вміння працювати з інформацією;
2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;
3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
4) вміння вирішувати комплексні завдання;
5) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.
7
Командна робота та взаємодія
1) вміння працювати в команді;
2) вміння ефективної координації з іншими;
3) вміння надавати зворотний зв'язок.
8
Сприйняття змін
1) виконання плану змін та покращень;
2) здатність приймати зміни та змінюватись.
9
Технічні вміння
Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office(WordExelOutlook).
11
Особистісні компетенції
1) відповідальність;
2) системність і самостійність в роботі;
3) уважність до деталей;
4) наполегливість;
5) креативність та ініціативність;
6) орієнтація на саморозвиток;
7) орієнтація на обслуговування;
8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

« Повернутись