Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Головний спеціаліст юридичного сектору апарату Тростянецької районної державної адміністрації

25.03.2019

                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                      наказом керівника апарату      

                                                                                                                                      районної державної адміністрації

                                                                                                                                      від 21 березня 2019 р. № 13

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста юридичного сектору апарату Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

 Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:

 1. організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації;
 2. забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах;
 3. розробляє, бере участь у розробленні та перевіряє відповідність законодавству всіх проектів нормативно - правових актів райдержадміністрації;
 4. перевіряє відповідність законодавству України і міжнародним договорам України проекти розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 5. проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 6. переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством України;
 7. у разі необхідності, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання розпорядження голови райдержадміністрації на державну реєстрацію, в порядку визначеному Міністерством юстиції України та забезпечує своєчасне його подання;
 8. разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів розпоряджень та інших документів;
 9. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції, та готує пропозиції до них;
 10. організовує роботу, пов’язану з укладанням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 11. організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
 12. аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених порушень;
 13. сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
 14. веде облік актів законодавства та міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
 15. збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
 16. здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;
 17. інформує голову райдержадміністрації при необхідності про вжиття заходів для внесення змін до нормативно - правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
 18. роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;
 19. веде журнал обліку позовних заяв.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 4900 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

     1) копію паспорта громадянина України;

     2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), до якої додається резюме у довільній формі;

особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

     3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

     Строк подання документів: з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

     Документи подаються з 8 до 17 год.

     Кінцевий термін прийому документів -  05 квітня 2019 року за адресою: смт. Тростянець, вул. Соборна, 37.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

смт. Тростянець, вул. Соборна, 37, Тростянецька районна державна адміністрація, 10.00 год 09 квітня 2019 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

СКАПРОВСЬКА Наталія Олексіїівна,

тел. (04343) 2-24-43,

rda_trostyanec@vin.gov.ua  

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за напрямом підготовки «Право».

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

 

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

 

-

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

1) аналітичні здібності;

2) навички контролю;

3) вміння розподяляти роботу;

4) вміння вести перемовини;

5) здатність концентруватись на деталях;

6) стресостійкість;

7) вимогливість;

8) оперативність;

9) вміння аргументовано доводити власну точку зору;

10) уміння працювати в команді.

3.

Необхідні особистісні якості

1) ініціативність;

2) надійність;

3) відповідальність;

4) дисциплінованість;

5) порядність;

 6) емоційна стабільність.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

1) Конституція України
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

1) Цивільний Кодекс України;

2) Господарський Кодекс України;

3)  Кодекс законів про працю України;

4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

5) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

6) Закон України «Про звернення громадян»;

7) Закон України «Про інформацію»;

8) Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року         № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

9) постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

10) постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про  затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»;

11) постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації».

 


« Повернутись