Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

04.06.2019

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника управління

агропромислового та економічного розвитку

Тростянецької райдержадміністрації

від 27 травня 2019 року № 11

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В»

 головного спеціаліста управління агропромислового та економічного розвитку

Тростянецької райдержадміністрації Вінницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 1. Забезпечує дотримання  встановлених  єдиних
  методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у
  встановлені строки фінансової звітності;
 2. Організує контроль    за    відображенням     на     рахунках
  бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 3. Підписує і візує документи у межах своєї компетенції.
 4.  Здійснює організацію та ведення бухгалтерського обліку, виконання кошторису установи.
 5.  Здійснює складання та погодження з керівником установи кошторисів доходів та видатків за загальним та спеціальними фондами та інших планових документів, пов’язаних  з матеріальним забезпеченням та розрахунків до них.
 6.  Здійснює розрахунок, аналіз та  прогноз, складає бюджетні запити  про потребу в асигнуваннях на майбутні періоди.
 7.  Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 8. Складає баланс установи (основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал, розрахунки, доходи, витрати).
 9. Організує та контролює складання розрахунків щодо використання власних коштів в установах, затрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності.
 10. Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій розрахунків і платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплату праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядком документообороту.
 11. Здійснює своєчасне нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам. Утриманням із неї та нарахуванням  податків і внесків до бюджету та цільових фондів і перерахування цих сум за призначенням.
 12. Здійснює своєчасні розрахунки за постачання матеріальних цінностей та за надані послуги з установами, підприємствами.
 13. Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів.
 14. Проводить планування та економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності установи за даними бухгалтерського обліку і звітності.
 15. Забезпечує збереження оброблених документів, регістрів і звітності, реєстрів обліку, кошторисів доходів і видатків, розрахунків до них, інших документів протягом встановленого терміну, а також їх передання у встановленому порядку до архіву.
 16. Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.
 17. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства та її подання в установленні строки користувачам (місячна, квартальна та річна звітність).
 18. Здійснює поточне фінансування видатків за рахунок державного бюджету, централізованих фондів та інших джерел.
 19. Здійснює аналіз освоєння асигнувань з бюджету, виконання обов’язків  перед державним бюджетом, банками, здійснює оперативні заходи по усуненню недоліків і порушень в фінансовій діяльності, вносить відповідні пропозиції керівництву управління агропромислового розвитку райдержадміністрації з цих питань

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 4900 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду (при призначенні на посаду державної служби вперше – з випробувальним терміном)

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Документи подаються з 8 до 17 год.

Кінцевий термін прийому документів – до 17-00 год. 11 червня 2019 року за адресою: смт. Тростянець, вул. Соборна, 37.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

смт. Тростянець, вул. Соборна, 37, 10.00 год, 14 червня 2019 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кравець Світлана Михайлівна

тел. (04343) 2-23-65

trost.ueko@vin.gov.ua     

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Облік і аудит»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння

4.

Володіння іноземною мовою

-

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

2.

Необхідні ділові якості

 

1) аналітичні здібності, 

2) оперативність,

3) стресостійкість.

3.

Необхідні особистісні якості

 

1) ініціативність,

2) порядність,

3 ) дисциплінованість.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

 1. Конституція України,
 2. Закон України «Про державну службу»,
 3. Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 2. Закон України «Про відпустки»;
 3. Бюджетний кодекс України.
 4. Кодекс законів про працю України;
 5. постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»;
 6. постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

 

 


« Повернутись