Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації

12.09.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                     наказ  начальника управління праці

                                                                                                                                      та соціального захисту населення

                                                                                                                                    Тростянецької райдержадміністрації

                                                                                                                                         від 10 вересня 2019 року №42

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності  Управління праці та соціального захисту населення  Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

   Виконує вимоги Бюджетного кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативно - правових і законодавчих актів, що стосуються ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, інших нормативно-правових актів і методичних документів Міністерства фінансів України та Державного казначейства України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

   Забезпечує  ведення бухгалтерського обліку і звітності, а також контролю за раціональним використанням коштів місцевого бюджету відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні на основі єдиних методологічних засад, встановлених Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з врахуванням особливостей обробки облікових даних;

   Запобігає несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну;

   Веде роботу по плануванню видатків, організації бюджетного процесу, реєстрацію бюджетних зобов’язань та виплату різних видів соціальної допомоги відповідно до районних бюджетних програм ;

   Веде облік , реєстрацію та виплату різних видів соціальної допомоги  по місцевому бюджету , які виникають в ході виконання позапланових завдань;

  Забезпечує повний облік матеріальних цінностей, запасів , грошових коштів та достовірне відображення  в регістрах бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом;

   Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця;

 

  Забезпечує збереження матеріальних цінностей та інвентаря управління , що знаходяться в експлуатації та раціональне і ефективне їх використання;

   Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в управлінні;

   Дотримується бюджетної дисципліни та недопущення росту дебіторської і кредиторської заборгованості;

    Інформує начальника відділу про стан використання коштів, вносить пропозиції    щодо цільового і своєчасного їх використання;

   Відповідає за складання  достовірної місячної , квартальної та річної звітності по виконанню кошторису видатків  місцевого бюджету на основі первинних документів в розрізі основних функцій  та кодів економічної класифікації в органи державного казначейства та фінансове управління;

  Забезпечує збереження бухгалтерських документів та їх оформлення;

  Виконує інші доручення начальника відділу.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 4900 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102);

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади головного спеціаліста за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до вас не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно вас відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

 Строк подання документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби, по 10 жовтня 2019 року.

Документи приймаються з 08.00 до 17.00 год.   за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул.Соборна,46

 

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

17 жовтня 2019 року о 10 год. за адресою: 24300, Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 46, Управління праці та соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

ТОРІШНЯ Олена Михайлівна, тел. (04343) 2-24-05, sovbezrda.tr@vin.gov.ua  

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Наявність вищої освіти не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

-

 

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

 

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

2.

Необхідні ділові якості

 

Стратегічне мислення, обчислювальне мислення, уміння працювати в команді, діалогове спілкування (письмове, усне), вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, стресостійкість, оперативність

3.

Необхідні особистісні якості

 

Ініціативність, надійність, порядність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, гнучкість.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 Бюджетний кодекс України, Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

 


« Повернутись