Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації

12.09.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                   наказ  начальника управління праці

                                                                                                                                   та соціального захисту населення

                                                                                                                                   Тростянецької райдержадміністрації

                                                                                                                                    від 10 вересня 2019 року №43

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – державного соціального інспектора відділу державних соціальних інспекторів  Управління праці та соціального захисту населення  Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

   Контролює правильність надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги сім'ям із дітьми і субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та використання коштів державного бюджету, направлених на ці цілі.

  Проводить обстеження умов життя заявника (за його згодою) та складає акти обстеження житлово-побутових умов сім’ї з метою визначення її складу, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування, проводить співбесіди з особами, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги.    

   Здійснює перевірки достовірності та повноти інформації щодо доходів та майнового стану осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, у тому числі і шляхом відвідування місця їх проживання та роботи та шляхом зустрічних перевірок з органами місцевого самоврядування.

  Складає акти обстеження житлово-побутових умов заявників по вирішенні виняткових та спірних питань.       

  Проводить  вибіркові  перевірки  особових  справ  одержувачів державної  соціальної  допомоги та житлової субсидії за рішенням начальника управління праці та соціального захисту населення або його заступника.   

   Складає  акти  за  результатами  перевірки  з відповідними висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги та  житлової субсидії.

  Здійснює аналіз та узагальнення причин щодо порушення законодавчих та нормативних актів соціального захисту.

   Готує   пропозиції   щодо   припинення   надання  державної соціальної  допомоги, позбавлення  права на її призначення протягом наступного терміну або зменшення її розміру у випадках, передбачених чинним законодавством.

   Готує та надсилає отримувачам соціальних допомог та субсидій повідомлення щодо переплат наданих соціальних допомог та субсидій.

   Співпрацює з органами місцевого самоврядування, органами державної   служби  зайнятості, службами  у  справах  дітей,  територіальними  органами Пенсійного  фонду  України, робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування,  центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з місцевим територіальним центром соціального обслуговування,  з державними органами нагляду за охороною праці, профспілковими та громадськими об’єднаннями у вирішенні питань соціального захисту населення та проведення соціальних виплат та житлових субсидій.

  Проводить  перевірку  достовірності та повноти інформації про фактичне  місце  проживання  (перебування)  внутрішньо переміщених осіб за рішенням начальника управління праці та соціального захисту населення або його заступника та складає за результатами такої перевірки акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

  Співпрацює з Державною прикордонною службою України щодо перетинання державного кордону України внутрішньо переміщеними особами.

  Організовує та проводить роз'яснювальну роботу серед населення, а також у засобах масової інформації щодо надання соціальних допомог та житлових субсидій.

  Здійснює ведення інспекційної документації з використання сучасних інформаційних технологій.

   Готує відповідну звітність за результатами своєї роботи за встановленими формами у визначений термін.

   Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих органів державної влади, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що входять до його компетенції.

   Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

   Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

  Виконує інші обов’язки відповідно до законодавства.

  Під час виконання своїх службових обов'язків державний соціальний інспектор забезпечує дотримання комерційної та службової таємниці підприємств, установ організацій всіх форм власності та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності та дотримання конфіденційності інформації щодо особистого життя громадян.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 3810 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102);

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади головного спеціаліста за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до вас не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно вас відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

 Строк подання документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби, по 10 жовтня 2019 року.

Документи приймаються з 08.00 до 17.00 год.   за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул.Соборна,46

 

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

17 жовтня 2019 року о 14 год. за адресою: 24300, Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Соборна, 46, Управління праці та соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

ТОРІШНЯ Олена Михайлівна, тел. (04343) 2-24-05, sovbezrda.tr@vin.gov.ua  

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Наявність вищої освіти не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

-

 

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

 

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

2.

Необхідні ділові якості

 

Стратегічне мислення, обчислювальне мислення, уміння працювати в команді, діалогове спілкування (письмове, усне), вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, стресостійкість, оперативність

3.

Необхідні особистісні якості

 

Ініціативність, надійність, порядність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, гнучкість.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора.

 


« Повернутись