Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТТРАЦІЇ РАЙОННОЇ ДЕРДАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

27.08.2018

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Наказом керівника апарату      

                                                                       районної державної адміністрації

                                                                             від 23 серпня 2018 р. № 33

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

     Проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

- встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

- перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

- відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

- присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

- виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

- формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

- формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;

- здійснює інші дії, передбачені законодавством про реєстрацію.

    Проведення державної реєстрації юридичних, фізичних осіб – підприємців:

- проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

- оформлює та видає виписки (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців;

- проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями;

- здійснює облік одержаного ним від заявника електронного документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у випадках, передбачених Законом про реєстрацію, та надсилає заявнику відповідний документ у вигляді електронного документа і на паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі;

- проводить у випадках, передбачених законодавством про реєстрацію, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації;

- формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ відповідно до порядку зберігання та пересилання юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого Міністерством юстиції України, веде облік та здійснює контроль за обсягом і рухом реєстраційних справ в одиницях обліку.

Формує та упорядковує архівний фонд реєстраційних справ.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 4100 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

      Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Документи подаються з 8 до 17 год.

Кінцевий термін прийому документів -  10 вересня 2018 року за адресою: смт. Тростянець, вул. Соборна, 37.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

смт. Тростянець, вул. Соборна, 37, Тростянецька районна державна адміністрація, 10.00 год 14 вересня 2018 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

ЗАГОДИРЕНКО Юлія Петрівна,

тел. (04343) 2-24-43,

rda_trostyanec@vin.gov.ua  

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за напрямом підготовки «Право».

2

Досвід роботи

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років (Кваліфікаційні вимоги до державного реєстратора, затвердженні наказом Міністерства юстиції України 29.12.2015  № 2790/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 р. за № 1667/28112).

3

Володіння державною мовою

 

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

 

-

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

1) аналітичні здібності;

2) виваженість;

3) здатність концентруватись на деталях;

4) стресостійкість;

5) вимогливість;

6) оперативність;

7) вміння аргументовано доводити власну точку зору;

 8) уміння працювати в команді.

3.

Необхідні особистісні якості

1) ініціативність;

2) відповідальність;

3) дисциплінованість;

4) порядність;

5) емоційна стабільність.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

1) Конституція України
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) Закон України «Про захист персональних даних»;

3) Закон України «Про державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»;

4) Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

5) Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

6) Закон України «Про адміністративні послуги».

 

 

 

 

 


« Повернутись