Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Види публічної інформації, яка знаходиться у володінні Тростянецької районної державної адміністрації, та система її обліку

 ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                              Голова районної державної
                                                                                              адміністрації
                                                                                                          19.11.2012р. С.Скіць
 
ВИДИ
публічної інформації, яка знаходиться у володінні
Тростянецької районної державної адміністрації та система її обліку
 
Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення  державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації.

 

№ з/п

Види інформації

Система обліку інформації
 
1.
Проекти актів районної державної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:
- проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих 
районній державній адміністрації районною радою; 
- проекти регуляторних актів;
- проекти регіональних програм економічного, соціального та культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання;
- звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
 
В електронному та друкованому вигляді (структурні підрозділи районної державної адміністрації до компетенції яких відноситься сфера застосування інформації)
2.
Розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності
Журнал реєстрації розпоряджень голови райдержадміністрації з основної діяльності
В електронному та друкованому вигляді
 (загальний відділ апарату райдержадміністрації)
 
3.
 
Розпорядження голови районної державної адміністрації про відпустки
 
Журнал реєстрації розпоряджень голови райдержадміністрації про відпустки
В електронному та друкованому вигляді (відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації)
4.
Розпорядження голови районної державної адміністрації з кадрових питань
Журнал реєстрації кадрових розпоряджень голови райдержадміністрації
В електронному та друкованому вигляді (відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації)
 
5.
Доручення голови, першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції райдержадміністрації.
В друкованому вигляді (загальний відділ апарату райдержадміністрації)
 
6.
Протоколи засідань колегій районноїдержавної адміністрації
Протоколи засідань колегії районної державної адміністрації в електронному  та друкованому вигляді (загальний відділ апарату райдержадміністрації)
7.
Протоколи нарад за участю голови районноїдержавної адміністрації
Протоколи нарад за участю голови районної державної адміністрації в електронному та друкованому вигляді (організаційний відділ апарату райдержадміністрації )
8.
Договори, угоди, контракти, укладені районною державною адміністрацією
(крім тих, що носять конфіденційний характер)
Журнал реєстрації договорів, угод, контрактів, тощо (відділ правового та кадрового забезпечення, відділ фінансово- господарського забезпечення апарату райдержадміністрації )
9.
Вхідна кореспонденція
(крім інформації з обмеженим доступом)
Журнали реєстрації вхідної кореспонденції в райдержадміністрації В друкованому вигляді(загальний відділ апаратурайдержадміністрації)
 
10.
Вихідна кореспонденція
(крім інформації з обмеженим доступом)
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції в райдержадміністрації В друкованому вигляді(загальний відділ апарату райдержадміністрації)
 
11.
Звернення депутатів
Журнал реєстрації депутатських запитів
В друкованому вигляді (загальний відділ апарату райдержадміністрації – звернення громадян)
12.
Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою районної державної адміністрації
В структурних підрозділах районної державної адміністрації, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів
13.
Звіти (довідки) про підсумки роботи окремих структурних підрозділів  районної державної адміністрації
В друкованому вигляді (організаційний відділ апарату райдержадміністрації)
14.
Інформація з обмеженим доступом
Журнал обліку документів та видань з грифом «Для службового користування», вхідна кореспонденція;
Журнал обліку документів
, що видаються з грифом «Для службового користування», вихідна кореспонденція (загальний відділ апарату райдержадміністрації )