Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 3 статті 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформації ”, з метою відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок:
1. Затвердити:
1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Тростянецькій райдержадміністрації, що додається.
1.2.  Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Тростянецькій райдержадміністрації, що додається.
2. Керівнику апарату райдержадміністрації Овсяннікову В.В. подати це розпорядження на державну реєстрацію до Тростянецького районного управління юстиції.
3. Це розпорядження набирає чинності з моменту опублікування у районній газеті «Тростянецькі вісті».
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Овсяннікова В.В.
Голова районної
державної адміністрації                                                                                  С.СКІЦЬ
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 16 серпня 2012 року № 376
 
Зареєстровано в Тростянецькому
                                                                                  районному управлінні юстиції
                                                                                  23 серпня 2012 року за 8/161
 
 
Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію
у Тростянецькій райдержадміністрації
 

 

Послуга, що надається

 

 

Розмір фактичних витрат

Копіювання або друк копій

документів формату А4 та

меншого розміру

(у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій

документів формату А3 та

більшого розміру

(у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій

документів будь-якого формату,

якщо в документах поряд

з відкритою інформацією

міститься інформація з

обмеженим доступом, що

потребує її відокремлення,

приховування тощо

(у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 
 
         ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 16 серпня 2012 року № 376
 
                                                                                  Зареєстровано в Тростянецькому
                                                                                  районному управлінні юстиції
                                                                                   23 серпня 2012 року за 7/160
 
 
П О Р Я Д О К
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на інформацію у Тростянецькій райдержадміністрації
 
1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються загальним відділом апарату райдержадміністрації за запитами на інформацію.
  
 
2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Тростянецькій райдержадміністрації (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли Тростянецька райдержадміністрація є належним розпорядником інформації.
 
3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
 
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Обрахунок витрат на копіювання або друк документів здійснюється спільно із відділом фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації та загальним відділом апарату райдержадміністрації.
 
5. Оплата фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється шляхом перерахування коштів у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку.
 
 6. Якщо кількість сторінок запитуваної інформації можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в строк, установлений Законом України “Про доступ до публічної інформації”.
 
7. Виготовлені копії документів надаються запитувачу після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат на копіювання або друк документів.