Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Інформація про основні завдання та нормативно-правові засади діяльності районної державної адміністрації

Відповідно до статті 118 Конституції України виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Згідно з частиною другою статті 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Вінницька обласна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Вінницької області, а також реалізує повноваження, делеговані їй Вінницькою обласною радою.

  
Місцева державна адміністрація на відповідній території забезпечує:

  • виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
  • законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
  • виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
  • підготовку та виконання місцевого бюджету;
  • звіт про виконання місцевого бюджету та програм;
  • взаємодію з органами місцевого самоврядування;
  • реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідною радою повноважень.


Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.

Місцева державна адміністрація в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 136 від 04 червня 2018 року  "Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 339 від 29 грудня 2017 р. "Про структуру апарату райдержадміністрації"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 256 від 23 листопада 2016 р. "Про затвердження  Регламенту Тростянецької районної державної адміністрації"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 137 від 04 червня 2018 року "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 07 лютого 2018 року № 17"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 135 від 04 червня 2018 року "Про оптимізацію структури Тростянецької районної державної адміністрації"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 43 від 28 лютого 2018 року "Про затвердження Положення про апарат райдержадміністрації"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 17 від 07 лютого 2018 року "Про упорядкування структури районної державної адміністрації"