Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Звіт про роботу відділу статистики у Тростянецькому районі в 2018 році

13.05.2019

Станом на 1січня 2019р. в ЄДРПОУ по Тростянецькому районі налічувалось 505 суб’єкти ,93.3% яких є юридичними особами. Протягом  2018 року до  сукупності субє’ктів ЄДРПОУ по Тростянецькому районі взято на облік 36 одиниць, знято з обліку 14 юридичних осіб. 

Підсумкова робота у відділі за  рік по галузях економіки розпочинається в грудні  ,це заключний звіт про збір урожаю сільськогосподарськими підприємствами які мають в користувані с/г угіддя  ,внесення органічних та мінеральних добрив ,застосування засобів захисту рослин,перепис худоби що утримується в домогосподарствах населення сільської місцевості,коротко по підсумках сільськогосподарської галузі ;за підсумками 2017 року спостерігалась негативна тенденція розвитку траринництва на селі , чисельність поголів’я корів за два роки скоротилось на 1033 голови  і нараховувалась 3368голів,свиней  майже на 4 тисячі голів.,за 2018 рік показники  покркащилися ,збільшено поголівя ВРХ в тому числі корів більше на 40 голів. Під урожай 2019 року посіяно озимих на зерно та зелений корм 16036 га ,в тому культури зернові складають 12522 га,озимого ріпаку 3245  га. що на 23% більше ніж в минулому році.За підсумковими  даними вироблено зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах 179 тис. тонн при урожайності 72,6 ц/га .

Найбільшу кількість звітів подають сільськогосподарські підприємства,найменше звітне навантаження на малі підприємства та фермерські господарства яких у нас по реєстрації нараховується 29 з них економічно активних 23, 4- припинили діяльність ,2-економічно не активні тобто здали землю в оренду чи суборенду.Більше  ста фермерських господарств мають  Немирівський (162) Бершадський (145),Теплицький (149) найменше Ямпільський (20) і наш -29. Демографічна статистика:   На 1 січня 2019 р. чисельність наявного населення Тростянецького району,за оцінкою,становила  34755 осіб. Упродовж  2018 року природне скорочення склало  387  особи тобто кількість живонароджених 254,кількість померлих 641 в тому числі дві дитини до року а по області таких дітей за рік померло 79.   По статистиці праці:     Оприлюднення інформації з питань статистики праці на районному рівні включає окремі показники; ,середньооблікова чисельність штатних працівників, середньомісячна заробітна плата та рух робочої сили.

Відповідно до плану на 2018 рік по статистиці праці обстежувалось 78 респондентів, в тому числі по Тростянецькому районі 47, сукупність яких сформовано згідно методики на основі комбінованого підходу Суть відбору полягає в тому що відбирається встановлена кількість звітних одиниць,які представляють всі види економічногї діяльності.Протягом 2019 року під обстеження підпало 90 респондентів.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у районі протягом  2018 року серед районів області займала перші місця і була вища середньообласної в середньому на 5,6%.З найнижчою заробітною платою виділяються Теплицький та Оратівський райони .

По статистиці будівництва та капітальних інвестицій,джерелом інформації для відділу статистики про прийняття в експлуатацію обєктів будівництва,зокрема і житлового  є дані державної архітектурно-будівельної інспекції яка щомісячно надає інформацію щодо переліків прийнятих в експлуатацію обєктів  , якщо забудовником цих обєктів є фізична особа або фізичні особи-підприємці, юридичні звітують самостійно.Динаміка показує у 2018 році  капітальні інвестиції у житлові будівлі освоєно на суму  6010 тис  гивень за 2017 рік-12578тис.грн.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 000 населення в районі за 2018 рік складає 790,8 м кв  .                                                                                                             

По     області найбільше житла збудовано( Вінницькому та Калинівському  районах)

Загалом у районі 351 будинок знаходиться у ветхому фонді та 99 в аварійному.

Працівниками статистики збирається та обробляється велика кількість звітів, показники яких не оприлюднюються на рівні району  а використовуються для аналізу структури економіки країни одні із таких як показники витрат на виробництво продукції (товарів,робіт послуг) ,доданої вартості за витратами виробництва ,визначення основного виду діяльності підприємств та місцевих одиниць та інші.                                                                                                     

Для забезпечення     інформацією відділ статистики здійснює широку інформаційно-публікаційну діяльність шляхом оприлюднення прес-випусків на сайті РДА ,згідно плану робіт з листопада2017  року відділом ведеться аналітична робота про соціально-економічне становище району яке  розміщується на сайті районної адміністрації до 8 числа після звітного періоду.                                  

Про важливість інформації для суспільства свідчить той факт,що протягом  2018 року було опрацьовано та надано відповіді на 52 запити різного характеру, користуючись нагодою хочу звернути увагу на показник (наявність населення в розрізі населених пунктів),цей показник формується з дати останього перепису населення ,яке було 18 року тому ,упродовж яких спостерігались значні кількісні та структурні зміни в демографічних та міграційних процесах,ймовірність похибки у розрахунках чисельності наявного населення сільських населених пунктів у ряді випадків висока. Як наслідок ,різниця між чисельністю населення ,яку розраховують органи державної статистики , та чисельністю населення,облік якого здійснюють органи місцевого самоврядування ,може бути суттєвою.

Стосовно надання статистичної інформації в розрізі субєктів господарювання,є конфіденційною інформацією,поширення інформації можуть бути тільки за згодою респондента. Заборона стосовно                                               

поширення інформації не  розповсюджується на інформацію із заборгованості по виплаті заробітної плати, первинні данні щодо стану навколишнього природного середовища,зокрема землі,води, повітря,чинників,які впливають на стан навколишнього середовища та здоровя людей. Таким чином, при необхідності отримання статистичної інформації з будь-якої галузі статистики,в розрізі звітуючих підприємств, Вам необхідно ініціювати надання згоди цих підприємств на оприлюднення статистичної інформації органами державної статистики. Налагодження співпраці з респондентами завжди було і залишається основним нашим завданням.У відповідності до Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування сукупностей для проведення державних статистичних спостережень які формуються виключно Державною службою статистики України на 2019 рік відібрано 341 респондент , для зручності кожному із них підготовлено лист –повідомлення(витяг з матриці) з переліком державних статистичних спостережень з термінами виконання ,які направлені на електронні скриньки ,вручено особисто або відправлено через укрпошту.

З  респондентами  широко практикуються проведення нарад з питань обліку і звітності,надання консультацій методологічного характеру, підготовка оглядових листів за результатами проведення статистичних спостережень тощо, все робиться для того щоб отримати вчасно і  достовірну інформацію про соціально-економічні явища які відбуваються в районі і в цілом в державі.

З 2019 року протягом  пяти років на території Тростянця буде проводитись вибіркове обстеження населення  по двох тематичних напрямках: обстеження умов життя домогосподарств та обстеження економічної активності населення , на території області до такого обстеження відібрані ще  5 малих міст .

Вибіркові обстеження населення є джерелом інформації про загальні характеристики домогосподарств,необхідної для макроекономічних розрахунків та розрахунків основних показників для всебічного аналізу рівня життя населення,моніторингу бідності,комплексної оцінки ринку праці .     

Введено в практику надання консультацій методологічного характеру при складані звітності з виїздом в підприємство чи організацію , за 2018рік проведено чотири таких виїзди де надавалась допомога при складані фінансової річної звітності, та звітності по статистиці сільського господарства.

Крім основної роботи яку ми виконуємо згідно планів роботи, працівники статистики плідно співпрацюють з інститутами соціологічний досліджень,це інститут Яременка , Розумкова та інші.Протягом року було проведено більше десяти таких опитувань на різні а теми в основному під події які відбувалися в суспільстві це медична реформа, надання Томосу,введення воєнного стану та передвиборна тематика.

В лютому цього рокуУряд ухвалив  Програму розвитку державної статистики до 2023 року 

і  приорітетним завданням  залишається забезпечити українське суспільство якісною,обєктивною та доступною статистично інформацією що відповідає сучасним потребам,забезпечення відкритості ,зменшення статистичного навантаження на респондентів, вдосконалення системи електронної звітності: питома вага респондентів  району які подали статистичну звітність в електронному вигляді до загальної кількості респондентів склала 43% а питома вага статистичної звітності ,яка надійшла в електронному вигляді до загальної кількості звітів, поданої респондентами Тростянецького району за 2018 рік становила 75% і це 4 місце серед районів області а починаючи з 1 лютого 19 року розпочато експлуатація сервісу “ Кабінет респондента» який надає респондентами можливість подавати статистичну звітність в електронному вигляді на безоплатній основі.

   Вся планова інформація для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування буде надаватись у вигляді експрес-випусків в оперативній формі не пізніше тижневого терміну після закінчення розробки та підтвердження даних.

 І надалі будемо продовжувати роботу по підготовці та розміщені прес-випусків,соціально-економічний аналіз району на сайті райдержадміністрації.

І на завершення хочу коротко проінформувати про  перепис населення в 2019 році в грудні місяці планується провести пробний на базі м.Києва (один район ) та район Київської області а в  грудні 2020 ВПН. З 1 квітня ведено в штат провідного спеціаліста по підготовці до ВПН ,підготовчі роботи вже ведуться ,це уточнення меж міст та сіл з чисельністю більше 2700 осіб,перевірка  адресного господарства а в жовтні –листопаді буде проведена робота по складанню квартальних списків в цих населених пунктах.Переписний матеріал який знаходиться у відділ буде утилізований так як перепис буде проводитись на планшетах.


« Повернутись