Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Звіт про роботу управління Державної казначейської служби України у Тростянецькому районі Вінницької області за 4 місяці 2019року

13.05.2019

Відповідно до Бюджетного Кодексу України  Державна казначейська служба України є одним з учасників бюджетного процесу і наділена широкими бюджетними повноваженнями. Основне призначення казначейства-забезпечення обслуговування бюджетів та оперативне управління бюджетними коштами. Це завдання охоплює широкий спектр функцій органів казначейства, виконання яких адекватне їх ролі у бюджетно-податковій політиці, що проводиться в державі.      

Нормами положення про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою КМУ  від 15.04.2015 №215, передбачено, що Казначейство відповідно до покладених завдань здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування, розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів та управляє ліквідністю субрахунків єдиного казначейського рахунку.

Чисельність управління Державної казначейської служби України у Тростянецькому районі Вінницької області працює 9 державних службовців. Управління складається із відділу надходжень та видатків, відділу бухгалтерського обліку та звітності  та головного спеціаліста інформаційних технологій та захисту інформації. Ця посада на даний час вакантна.

Казначейське обслуговування бюджету - це процес, що передбачає дотримання вимог, одним з яких є:

  • відкриття рахунків з виконання бюджетів. Станом на 01.04.2019 року управління обслуговує 69 бюджетних установ, для яких відкрито   821 рахунок, а саме:
  • для 9 установ державного бюджету відкрито 43 рахунки;
  • для 56 установ місцевого бюджету відкрито 714 рахунків;
  • інших рахунків для клієнтів управління відкрито 64 рахунки.

Основні засади виконання Державного бюджету України за доходами встановлені статтею 50 Бюджетного Кодексу України, згідно з якою всі податки, збори та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок.

В 2019 році до місцевого бюджету заплановані13 субвенцій з Державного бюджету, які щомісячно надходять згідно затвердженого плану;

- 3 освітньої субвенції надійшло 16 млн. 232 тис. 700 грн.;

 - 2 медичної субвенції – 8 млн. 247 тис. 400 грн.;

 - субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів 1250,0 тис.грн. вся надійшла в 2019 році

 - 4 субвенції на допомогу сім’ям з дітьми – 38525,9 тис.грн.;

 - субвенція на надання держпідтримки особам з особливими освітніми потребами – 40,3 тис.грн.;

 - субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 190,0 тис.грн.;

  - субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів – 243,5 тис.грн.

Крім того станом на 01.01.2019 на рахунках установ місцевого бюджету в районі залишилось субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів в сумі 1375,0 тис.грн. із яких станом на 01.05.2019 використано 698,1 тис.грн.

У процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями управління формує  і проводить повернення платежів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджетів. На сьогоднішній день зареєстровано 80 таких випадків.

Також формуємо розрахункові документи та проводимо відшкодування податку на додану вартість. За 4 місяці 2019року відшкодувань не було.

Однією з функцій управління є внесення змін показників розписів, що виникають у процесі виконання бюджетів, а також відображення в обліку показників затверджених кошторисів, планів асигнувань загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів.

Відповідно до статтей 46 та 73 Бюджетного Кодексу України з Єдиного казначейського рахунку  місцеві бюджети можуть отримувати короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів без нарахування відсотків за користування цими коштами. Станом на 01.05.2019 року заявок на отримання позик не було.

Як Ви всі знаєте з 01.01.2019 в районі створено Тростянецька об’єднана територіальна громада, яка запрацювала в повному обсязі, тобто створено 14 розпорядників бюджетних коштів та 2 одержувачі.

Декілька слів хочу сказати про звітність.

Звітність належить до елементів бухгалтерського обліку та є завершальним етапом бухгалтерського узагальнення інформації. Відповідно до п.1.17 Наказу МФУ від 24.01.2012р №44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» та наказу МФУ від 28.02.2017 року № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі» визначено, що форми фінансової та бюджетної звітності подаються  згідно з вимогами автоматизованої системи Державної казначейської служби України в електронному вигляді.

З квітня 2018 року набрав чинності наказ МФУ від 02.03.2018 року №340 «Про затвердження змін до затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування». Відповідно до вказаних змін місячна, квартальна та річна звітність подається в електронному вигляді через АС «Є – Звітність».

На сьогоднішній день 60 установ подають в електронному вигляді до управління власну, бюджетну та фінансову звітність, 8 головних розпорядників подають консолідовану звітність.

В березні цього року управлінням проведено дві виробничих наради з головними бухгалтерами сільських рад, бюджетних установ району, Тростянецької ОТГ. На цій нараді проведений аналіз проблемних питань та помилок, які виникали при розгляді форм звітності. Але, на жаль навіть після такого обговорення звітність за І квартал 2019 року подавалась з помилками. Працівники відділу звітності та бухгалтерського обліку проводять перевірку поданих звітів на відповідність даних у формі звітності та повертали на доопрацювання. Без зауважень за І квартал була подана бюджетна та фінансова звітність відділом культури та туризму райдержадміністрації, а Тростянецькою центральною лікарнею та Центром первинної медичної допомоги – бюджетна. З незначними помилками звітність подали – Ілляшівська, Капустчнська, Торканівська, Оляницька, Савинецька, Гордіївська, Глибочанська територіальні громади також Територіальний центр обслуговування одиноких громадян та Районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.

Звіти Новоободівської, Ободівської, Цибулівської, Четвертинівської територіальних громад неодноразово повертались на доопрацювання. Після консолідації звіту по Тростянецькій ОТГ було виявлено відсутність ліквідаційних балансів установ, які перейшли до складу Тростянецької ОТГ, але до терміну подачі звіту до Головного управління баланси були подані та сконсолідовані.

Управління, виконуючи функцію обслуговування державного та місцевих бюджетів, також здійснює попередній та поточний контроль, що по суті є запобіжним заходом для бюджетних установ щодо можливих порушень при використанні ними бюджетних коштів. За 3 місяців поточного року згідно ст 118 БКУ управлінням складено 10 попереджень про неналежне  виконання бюджетного законодавства (НВК СЗШ I-IIIст. №1, Центр соц служб, Ободівська с/р, Торканівська с/р, Летківська с/р, Центр культури та дозвілля при ОТГ, Публічна бібліотека ОТГ).

Враховуючи сучасний стан розвитку телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, Державна казначейська служба України з 2015 року з метою розширення сфери своїх послуг запропонувала розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів нову, дистанційну форму розрахункового обслуговування через мережу Інтернет із використанням цифрового підпису. Цей зручний спосіб надання казначейських послуг запроваджено через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства-Казначейство». Сьогодні по всій країні здійснюється підключення клієнтів ДКСУ до системи дистанційного обслуговування, наш район не є виключенням. Станом на 01.05.2019 року в нашому районі перейшли на дистанційне обслуговування ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство» 25 бюджетних установ із яких 6 установ Державного бюджету та 19 установ місцевого бюджету. 25 бюджетних установ отримують виписки та 19 із них працють з платежами.

Підключення до системи дистанційного обслуговування на жаль у нас проходять не такими темпами, як нам хотілося. Так, як сьогодні масово йде підключення по всій Україні Київ не встигає обробляти заявки на виготовлення програм до підключення до СДО без використання аплета Джава, тобто без криптосервера.

Хочу зауважити, що з бюджетних установ, які фінансуються з державного бюджету одне Управління економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації на сьогоднішній день не працює через СДО. 16 одержувачів місцевого бюджету із за відсутності коштів навіть не придбали носії ключової інформації. А тому прохання до головних розпорядників коштів сприяти прискоренню даного процесу.

 

       

     

 

 


« Повернутись