Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Легальна зарплата забезпечить ваше майбутнє

16.05.2018

Протягом тривалого часу однією з найбільших проблем сьогодення у сфері оплати пра­ці є зарплата «в конвертах».

В основному такою схемою користується середній та малий бізнес, а також часто викорис­товує зарплату «в конвертах» як засіб навіть не мінімізації, а ухи­лення від сплати податків, збо­рів та інших обов’язкових плате­жів. Однією із основних причин ви­щезазначеного явища, є бажання заощадити або просто відсутність елементарної культури ведення бізнесу.

            Утім, врешті-решт від зарпла­ти «в конвертах» страждають як роботодавці, так і працівники. Проаналізуємо ситуацію та розглянемо «медаль»  з обох боків.

             Загроза для підприємства.

По-перше, керівник підприємст­ва, установи або організації чи фізична особа-підприємець, який використовує найману працю, несе :

- фінансову відповідальність згідно зі статтею 265 кодексу законів про працю три мінімальні зарплати  - за порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплату не в повному обсязі.

- адміністративну відповідальність відповідно до ст. 41 КУпАП  штраф від 30 до 100 н.м.д.г. за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплату її не в повному обсязі.

- кримінальну відповідальність згідно зі статтею 175 ККУ за безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць у вигляді: штрафу від 500 до 1000 н.м.д.г. , або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

            Тому, виплачуючи заробітну плату «в конвертах», директор постійно повинен бути готовий до перевірки. У такому випадку він стає «заручником» працівника, оскільки при конф­ліктній ситуації останній може створити чимало проблем ро­ботодавцю.

             Крім того, виплачуючи зар­плату «в конвертах», робото­давці змушені вести подвійну бухгалтерію, що в жодному разі не сприяє ефективному веденню бізнесу та викорис­танню обігових грошових коштів.

            Необхідно зазначити також, що працівника, який отримує неофіційну заробітну плату, важко притягнути до матері­альної відповідальності, пе­редбаченої Кодексом законів про працю. За загаль­ним правилом, матеріальна відповідальність працівника обмежена розміром середньо­го місячного заробітку. А чим менший офіційний розмір за­робітної плати, тим менша і відповідальність.

            Наслідки виплати зарплати «в конвертах» для працівників

Працівники, які одержують гроші "в конвертах", є заручниками самих себе. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій:

- оплати тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною,

- допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами,

- допомоги по без­робіттю у випадку втрати робо­ти,

- одержання пристойної пен­сії в старості, по інвалідності та інших випадках, передбачених законодавством.

            Крім того, нелегальна заро­бітна плата – це частіше за все відсутність захисту від не­законного звільнення, гаран­тій на безпечні та здорові умо­ви праці, права на відпочинок тощо.

            Працівникам потрібно па­м’ятати, що роботодавець мо­же в односторонньому поряд­ку змінити розмір заробітної плати «в конверті», мотивую­чи це зміною, наприклад, при­бутковості бізнесу. Апелюван­ня до порядності власника на­вряд чи призведе до позитивного результату.

 Змусити роботодавців чесно платити найманим працівникам зароблені гривні зможуть лише самі працівники. Цей метод на сьогодні є найдієвішим у боротьбі із зарплатами «в конвертах». Проблема виплати зарплати «у конвертах» - це своєрідний трикутник: працедавець – робітник – держава. Тому боротися із цією проблемою потрібно, об’єднавши зусилля.

            При райдержадміністрації діє районна робоча група з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення куди входять представники різних служб райдержадміністрації, Пенсійного фонду, Держпраці, .державної податкової інспекції, ради профспілкових об’єднань району, спілки промисловців та підприємців.  Проводяться рейди-дослідження по суб’єктах господарювання району. Так у 2017 році було проведено  29 досліджень, а з початку 2018 року – 12. Основна увага приділяється малому та середньому бізнесу: у 2017 році охоплено 679 суб’єктів господарювання, виявлено порушень трудового законодавства 127, кількість зареєстрованих за результатами досліджень трудових договорів 116. Є позитивні результати і в поточному році. Задекларували діяльність 3 фізичні особи, які були виявлені під час дослідження.

Не будьте байдужими до власного майбутнього! За фактом порушення податкового та трудового законодавства звертайтеся за телефоном «Гарячої лінії» 22405, 21005, 21009, 22205.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації


« Повернутись