Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 146 від 26 вересня 2014 р.

14.03.2018
Про додаткові заходи щодо запобігання і подолання
корупції в райдержадміністрації


            Відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", постанов Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки", від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", від 17 липня 2014 року № 295 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 647-р "Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції", розпорядження голови облдержадміністрації від 16 вересня 2014р. № 519 «Про додаткові заходи щодо запобігання й подолання корупції в місцевих органах виконавчої влади області» та з метою подальшого удосконалення роботи щодо запобігання і подолання проявів корупції в райдержадміністрації:
          1. Визначити відповідальним за координацію і виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки керівника апарату районної державної адміністрації ЗАСТАВНЮКА Руслана Олександровича.
             2. Затвердити такі, що додаються :
             2.1. План заходів з виконання Державної програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240.
             2.2. План додаткових заходів щодо запобігання та подолання корупції в райдержадміністрації 2014-2015 роках.
             3. Юридичному відділу апарату райдержадміністрації (Черепаха Л.Д.), сектору кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Скапровська Н.О.), відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації (Гіленко С.А.), сектору надання адміністративних послуг райдержадміністрації (Штогрин Т.В.) до 31 січня 2015 і 2016 років надавати головному спеціалісту по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації Фурику Я.А. інформацію про виконання Плану заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки для подальшого узагальнення та подання інформації до 01 лютого 2015 і 2016 років сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.
            4. Юридичному відділу апарату райдержадміністрації (Черепаха Л.Д.), сектору кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Скапровська Н.О.), відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації (Гіленко С.А.), сектору надання адміністративних послуг райдержадміністрації (Штогрин Т.В.), до 14 січня і 14 липня 2015 року надати головному спеціалісту по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації Фурику Я.А. інформацію про виконання Плану додаткових заходів щодо запобігання та подолання корупції в райдержадміністрації в 2014-2015 роках для узагальнення та подальшого надання інформації до 15 січня і 15 липня 2015 року сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.
           5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Заставнюка Р.О.

Голова районної державної

         адміністрації                                                                                                                    П. РУДЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації
від 26 вересня 2014р. № 146

ПЛАН
додаткових заходів щодо запобігання та подолання корупції в райдержадміністрації в 2014-2015 роках


1. Здійснити комплекс організаційних та практичних заходів з метою удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг.
Сектор надання адміністративних послуг райдержадміністрації
Постійно
2. Розміщувати проекти нормативно-правових актів на офіційному веб- сайті райдержадміністрації відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації
Постійно
3. Забезпечити виконання вимог наказу Міністерства фінансів України і Міністерства юстиції України від 20 травня 2014 року № 586/784/5 "Про затвердження Порядку здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за № 581/25358.
Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації
2014 рік
4. Здійснювати постійний контроль за додержанням вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо обмеження роботи близьких осіб, особливо в сферах освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики, та фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Керівник апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації
Постійно
5. Забезпечити контроль за використанням бюджетних коштів при проведенні закупівель та наданні послуг з метою недопущення їх нецільового використання і розтрат, розтрати майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем.
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Постійно
6. Вести цілеспрямовану роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства, а також окремими громадянами у питаннях реалізації антикорупційної політики, забезпечення прозорості інформації згідно законів України "Про звернення громадян" та "Про доступ до публічної інформації".
Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації
Постійно
7. Забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян та організацій стосовно порушення антикорупційного законодавства. Здійснювати аналіз таких інформацій з метою виявлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень та вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень вимог антикорупційного законодавства.
Керівник апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації
Постійно
8. З метою виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання і усунення, а також виявлення ризиків для вчинення корупційних правопорушень в діяльності посадових і службових осіб:
8.1. Вести цілеспрямовану роботу щодо формування у службових осіб свідомості про пріоритет інтересів держави та територіальної громади у відносинах з іншими особами, навичок обов'язкового вжиття вичерпних заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
Керівник апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації
Постійно
8.2. Проводити експертизу нормативно-правових актів, що визначають повноваження місцевих органів виконавчої влади, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням функцій держави, з метою унеможливлення виникнення конфлікту інтересів та передбачати порядок і шляхи врегулювання конфлікту інтересів.
Керівник апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Постійно
8.3. Забезпечити постійний контроль за прийняттям на роботу, призначенням на посади та входженням службових осіб до складу колегіальних органів (комісії, колегії, ради тощо) з метою попередження виникнення конфлікту інтересів.
Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, фінансове райдержадміністрації
Постійно
8.4. Вживати відповідних заходи щодо виконання вимог статті 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції-", попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли службова особа може мати певні приватні інтереси, пов'язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, тощо).
Керівник апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадмі ністрації
Постійно
8.5. Забезпечити контроль за діяльністю посадових осіб під час укладення договорів на закупівлі за рахунок бюджетних коштів, надання (погодження) дозволів, в тому числі в питаннях здійснення підприємницької діяльності, виготовлення технічної документації, оренди, відведення, надання у власність земельних ділянок, нерухомих об'єктів тощо.
Керівник апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації
Постійно
8.6. При виявленні конфлікту інтересів забезпечити своєчасне реагування на порушення законодавства, усунення службової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчиненню дій та прийняттю рішень в умовах конфлікту інтересів. При необхідності забезпечити застосування контролю за рішеннями, що приймаються службовою особою у відповідності до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384.
Керівник апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації
Постійно
9. З метою підвищення ефективності інформаційної і роз'яснювальної роботи з питань антикорупційної політики:
9.1. Спільно з громадськими (неурядовими) організаціями започаткувати в районній газеті «Тростянецькі вісті» рубрику "Прозорість влади" з висвітленням актуальних матеріалів з питань антикорупційної політики.
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації
Вересень-листопад 2014 року


« Повернутись