Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 118 від 11 червня 2015 р.

14.03.2018

Про заходи щодо реалізації державної

антикорупційної політики (Антикорупційної

стратегії) на 2015-2017 роки

 

 

Відповідно до законів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в України (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2015 р.  № 338 «Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки та з метою створення системи запобігання корупційним проявам :

 

1. Визначити відповідальним за координацію і виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 першого заступника голови райдержадміністрації Оліянчука М.В.

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. План заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі – План заходів).

2.2. План заходів щодо запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади району в 2015-2016 роках.

3. Відділу економіки райдержадміністрації (Крилик Ю.О.) щороку до 28 лютого, 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня надавати головному спеціалісту по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації інформацію про виконання Плану заходів.

Головному спеціалісту по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації щороку до 01 лютого, 01 квітня, 01 липня та 01 жовтня подавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації узагальнену інформацію щодо виконання Плану заходів.

4. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Мартошенко Т.М.) до 15 липня 2015 року і 15 січня 2016 року надавати головному спеціалісту по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністраціїінформацію  про  виконання  Плану  заходів  щодо запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади області в 2015-2016 роках для узагальнення та подальшого надання інформації керівництву райдержадміністрації.

5. Головному спеціалісту по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації забезпечувати негайне інформування сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації про факти повідомлення про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності, складення протоколів про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відносно підлеглих посадових осіб та результати відповідних судових рішень за формами передбаченими додатками 1 і 2 до розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2015 р.  № 338 «Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 19 листопада 2012 р. № 583 «Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в реалізації антикорупційної стратегії» та 26 вересня 2014 р.                                                                                      №146 «Про додаткові заходи щодо запобігання і подолання корупції в райдержадміністрації».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Оліянчука М.В. та керівника апарату райдержадміністрації Заставнюка Р.О.

 

 

Голова районної державної

         адміністрації                                                                В. ПОМАГАЙБО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 11 червня 2015 року № 118

 

П Л А Н

заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні

(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

 

Найменування заходів

 і завдань

 

 

Строк виконання

 

Відповідальні за виконання

 

Резуль-тати вжитих заходів

I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Національне агентство з питань запобігання корупції, сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

Підвищення ефективності роботи головного спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апаратів райдержадміністрацій.

Створення системи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), в органах, у яких приймаються антикорупційні програми.

2015-2016 роки

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

II. Запобігання корупції

2. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку.

До 01 лютого 2016 року

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

3. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

Забезпечення затвердження антикорупційної програми районної державної адміністрації.

До 01 березня 2016 і 2017 років

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

 

4. Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур

Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг.

2015-2016 роки

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

Визначення за результатами реалізації пілотних проектів доцільності передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації суб'єктів господарювання та прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія.

До вересня 2015 року

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

           

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 11 червня 2015 р. № 118

 

П Л А Н

заходів щодо запобігання корупції в райдержадміністрації

в 2015-2016 роках

 

            1. Забезпечити виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 13 березня 2015 року № 333 “Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2015 року за № 418/26863.

 

Відділ кадрового та правового забезпечення, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

2015-2016 роки

 

2. Провести перевірки та забезпечити постійний контроль за додержанням вимог статей 25 і 27 Закону України “Про запобігання корупції” щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб, особливо в сферах освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Червень 2015 року, постійно

 

3. Забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян та організацій стосовно порушення антикорупційного законодавства, в тому числі відповідно до статті 53 Закону України “Про запобігання корупції”. Здійснювати аналіз таких інформацій з метою виявлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень та вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень вимог антикорупційного законодавства.

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації           

 

Постійно

 

4. Відповідно до положень розділу VІ Закону України “Про запобігання корупції” формувати у посадових і службових осіб стандарти професійної етики.

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

                                                                      

Постійно

 

5. Розміщувати для громадського обговорення на офіційному веб-сайті невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду, проекти нормативно-правових актів, в тому числі ті, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень органів влади.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Постійно

 

6. З метою виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання і усунення, виконання вимог розділу V Закону України “Про запобігання корупції”:

 

6.1. Вести цілеспрямовану роботу щодо формування у службових осіб свідомості про пріоритет інтересів держави та територіальної громади у відносинах з іншими особами, навичок обов’язкового вжиття вичерпних заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Постійно

 

6.2. Забезпечити постійний контроль за прийняттям на роботу, призначенням на посади та входженням службових осіб до складу колегіальних органів (комісії, колегії, ради тощо) з метою попередження виникнення конфлікту інтересів.

 

Відділ кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Постійно

 

6.3. Вживати відповідних заходів щодо попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли службова особа може мати певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, тощо).

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Постійно

 

6.4. Забезпечити контроль за діяльністю посадових осіб під час укладення договорів закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів, надання (погодження) дозволів, в тому числі в питаннях здійснення підприємницької діяльності, виготовлення землевпорядної документації щодо відведення у власність та надання в оренду земельних ділянок, нерухомих об’єктів тощо.

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Постійно

6.5. Забезпечити при виявленні конфлікту інтересів своєчасне реагування на порушення законодавства, усунення службової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчиненню дій та прийняттю рішень в умовах конфлікту інтересів. При необхідності забезпечити застосування зовнішнього контролю за рішеннями, що приймаються службовою особою.

 

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації            , структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Постійно

 

7. З метою підвищення ефективності інформаційної і роз’яснювальної роботи з питань антикорупційної політики:

 

7.1. Вести цілеспрямовану роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства, а також окремими громадянами у питаннях реалізації антикорупційної політики.

 

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації            , відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

           

Постійно

 

7.2. Забезпечити спільно з громадськими (неурядовими) організаціями в районній газеті «Тростянецькі вісті» інформації висвітлення актуальних матеріалів з питань антикорупційної політики.

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації   

 

Постійно

 

7.3. Здійснити спільно з громадськими (неурядовими) організаціями, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції області комплекс інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування у громадян ідей нетерпимості до проявів корупції, в тому числі через розповсюдження друкованої продукції.

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації            , структурні підрозділи райдержадміністрації

 

2015-2016 роки

_________________________


« Повернутись