Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Стан виконання бюджету Тростянецького району за січень-лютий 2019 року

06.03.2019

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Бюджет  Тростянецького району за січень - лютий 2019 року виконано по доходах на  21,2 відсотків до затвердженого плану на рік. Так при плані 272 307 382 грн. до бюджету району надійшло  57 784 529 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  724 400 грн.,  що становить 16,7 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  29 903 783 грн., або 31,5 відсотків затверджених річних призначень  (94 836 281 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  7 957 400 грн., що становить   15,4 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  3 068 800 грн., що становить  16,7 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

Дохідна частина загального фонду за січень - лютий 2019 року   становить 14 765 162 грн., або 135,2  відсотки до плану на січень - лютий 2019 року (10 924 699 грн.)  та 15,6 відсотків до затвердженого річного плану   94 836 281 грн. Таким чином в січні до бюджету району додатково надійшли кошти в сумі    1 397 631 грн.

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 року,  в порівнянні до надходжень  січня-лютого 2018 року (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 3 068 382 грн.

Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень-лютий 2019 року  виконали всі ради крім Оляницької. Невиконання зумовлено тим, що граничний термін сплати орендної плати за землю припав на 01.03.2018р., в зв’язку з чим основний платник ПРАТ «Зернопродукт» здійснив оплату в березні.

Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2019 рік по даному податку – 61 785 385 грн., виконання становить 14,4 відсотки до річних призначень.  За січень-лютий місцевим бюджетом отримано 8 922 128 гривень  цього податку, що складає 131,6  відсотків від запланованої суми на січень-лютий 2019 року (6 782 200 грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 2 600 348 грн.

Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 3 303 366 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності 1 593 239 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаро - виробників  1 710 127 грн.),  або 21,0 відсотків  річного плану на 2019 рік ( 15 760 225 грн.).                                                                  

Надходження  податку на майно за січень - березень 2019 року  складають  2 004 465 грн., що становить 15,2 відсотків річного плану  (13 170 563 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  1 841 263 грн., що становить 14,9 відсотків річного плану (12 323 365 грн.), та 118,6 відсотків від запланованих надходжень на січень-лютий 2019 року (1 690 505 грн.).  В  порівнянні до відповідного періоду 2018 року надходження податку на майно збільшились на 397 764 грн., в т.ч. по платі за землю на          279 656 грн.

Акцизного податку до  місцевого бюджету за січень-лютий 2019 року надійшло 87 321 грн., при затвердженому плані на рік 2 741 748грн., виконання становить 3,2 відсотків, що зумовлено відсутністю надходжень акцизного податку на пальне. Надходження акцизного податку в порівнянні до відповідного періоду  минулого року збільшились на 5 475 грн.

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг становить 153 522 грн., тобто при плані на 2019 рік 829 126 грн. виконання становить 18,5 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження збільшились на 38 972 грн.

Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  76,2  відсотків до затвердженого плану на  січень-лютий 2019 року,  при  плані  365 799  грн., фактично надійшло 278 618 грн.  

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 153 093 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  131 339 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –   7 100 грн.     

За  січень-лютий 2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 51 276 грн.  екологічного податку.

Цільових фондів за  січень-лютий 2019 рік надійшло 40 930 грн., дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-лютий-лютий 2019 року виконана на 21,1 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   302 299 314 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 63 722 049,21 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 36,7  відсотки або 110 887 371 грн., на соціальний захист населення – 31.7 відсотки або 95 682 788 грн., на  охорону здоров’я – 11,5 відсотки, або 34 683 791 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 6,7 відсотки, або 20 160 160 грн. та на культуру – 3,1 відсотки, або 9 296 765 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 92,6 відсотки, або 88 646 900 грн., касові видатки за січень-лютий-лютий 2019 року становлять 27 998 033,44 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 40,1 відсотки (121 282 864 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,6 відсотки (16 823 427 грн.). Касові видатки за січень-лютий-лютий 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 18 901 786,93 грн., на оплату енергоносіїв – 3 516 228,42 грн., або виконано на 15,6 та 20,9 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 березня 2019 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету становить   2 781 221 грн., або зменшилась 34,82 відсотки у порівнянні   з 01 лютого 2019 року.

Станом на 01 березня 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району проведені в повному обсязі.

Проте, на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 1863227,74 грн., що на 787894,44 грн. більше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

 

Фінансове управління                                                                   

Тростянецької РДА


« Повернутись