Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Стан виконання бюджету Тростянецького району за січень-березень 2019 року

05.04.2019

ДОХІДНА ЧАСТИНА

         Бюджет  Тростянецького району за січень - березень 2019 року виконано по доходах на  28,2 відсотків до затвердженого плану на рік. Так при плані             278 069 445 грн. до бюджету району надійшло  78 494 011 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  1 086 600 грн.,  що становить 25,0 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з державного та місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  38 063 308 грн., або 37,8 відсотків затверджених річних призначень          (100 598 344грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  11 936 100 грн., що становить   23,1 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  4 603 500 грн., що становить  25,0 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

     Дохідна частина загального фонду за січень - березень 2019 року   становить 20 757 027 грн., або 115,8  відсотки до уточненого  плану на січень - березень 2019 року  (17 931 582 грн.)  та  21,9 відсотків до затвердженого річного плану   94 836 281 грн. До бюджету району додатково надійшли кошти в сумі    2 825 445 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 року,  в порівнянні до надходжень  січня – березня 2018 року (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 3 437 899 грн.

     

   Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень - березень 2019 року  виконали всі ради .

          Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2019 рік по даному податку – 61 785 385 грн., виконання становить 21,4 відсотки до річних призначень.  За січень - березень місцевим бюджетом отримано 13 217 363 гривень  цього податку, що складає 111,3  відсотків від запланованої суми на січень - березень 2019 року (11 878 700 грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 3 257 868 грн.

           Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 3788321 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності 1 907 200 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаро - виробників  1 881 121 грн.),  або 24,0 відсотків  річного плану на 2019 рік              ( 15 760 225 грн.).                                                                  

           Надходження  податку на майно за січень - березень 2019 року  складають  3 093 156 грн., що становить 23,5 відсотків річного плану  (13 170 563 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  2 915 007 грн., що становить 23,7 відсотків річного плану (12 323 365 грн.), та 115,9 відсотків від запланованих надходжень на січень - березень 2019 року (2 515 064 грн.).  В  порівнянні до відповідного періоду 2018 року надходження податку на майно збільшились на 566 291 грн., в т.ч. по платі за землю на 452 586 грн.

         Акцизного податку до  місцевого бюджету за січень - березень 2019 року надійшло 126 216 грн., при затвердженому плані на рік 2 741 748грн., виконання становить 4,6 відсотків, що зумовлено відсутністю надходжень акцизного податку на пальне. Надходження акцизного податку в порівнянні до відповідного періоду  минулого року зменшились на 420 632 грн., в тому числі по пальному на 423 559 грн.

         Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг становить 200650 грн., тобто при плані на 2019 рік 829 126 грн. виконання становить 24,2 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження зменшились на 6 758 грн.

         Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  72,4  відсотків до затвердженого плану на 2019 рік,  при  плані  1 993 022  грн., фактично надійшло 1 442 393 грн.  

          Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1 163 718 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  221 292 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –   942 426 грн.     

           За  січень - березень 2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 75 066 грн.  екологічного податку.

           Цільових фондів за  січень - березень 2019 рік надійшло 170 289 грн., дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-березень 2019 року виконана на 28,8 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   304 423 181,50 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 87 705 109,10 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 36,6  відсотки або 111 527 940 грн., на соціальний захист населення – 31.5 відсотки або 95 818 168 грн., на  охорону здоров’я – 11,6 відсотки, або 35 354 467,40 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 6,7 відсотки, або 20 274 500 грн. та на культуру – 3,1 відсотки, або 9 371 145 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 92,6 відсотки, або 88 714 354 грн., касові видатки за січень-березень 2019 року становлять 33 827 955,18 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 39,9 відсотки (121 467 892 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,5 відсотки (16 869 252 грн.). Касові видатки за січень-березень 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 28696786,47 грн., на оплату енергоносіїв – 5682646,90 грн., або виконано на 23,6 та 33,7 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 квітня 2019 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету становить   2 628 993 грн., або зменшилась 38,39 відсотки у порівнянні   з незабезпеченістю, яка склалась при формуванні бюджету на 2019 рік (4 267 132 грн).

Станом на 01 квітня 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) складає 206249,26 тис.грн. В тому числі заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району (термін оплати якої не настав) – 24293,77 тис.грн., за продукти харчування – 18341,00 тис.грн., заборгованість по поточних видатках – 7272,20 тис.грн. Зазначена заборгованість утворилась по Олександрівській сільській раді через недостатність коштів. Крім того на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 156342,29 грн., що на 918991,01 грн. більше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

Заступник начальника - начальник  бюджетного відділу  фінансового управління райдержадміністрації                      Г. Хриплива


« Повернутись