Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень-травень 2019 року

05.06.2019

ДОХІДНА ЧАСТИНА

         Бюджет  Тростянецького району за січень – травень 2019 року виконано по доходах на  44,4 відсотків до затвердженого плану на рік. Так при уточненому плані  278 337 879 грн. до бюджету району надійшло  123 509 865 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  1 811 000 грн.,  що становить 41,7 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з державного та місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  49 781 889 грн., або 49,3 відсотків уточнених  річних призначень              (100 866 778 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  23 746 900 грн., що становить   46,0 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  7 672 900 грн., що становить  41,7 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 3 412 460 грн., що становить   41,6 відсотків річної суми планових призначень (8 200 920 грн. );

 

     Дохідна частина загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів за січень – травень 2019 року  становить 37 124 716 грн., або 120,8  відсотки до уточненого  помісячного плану  (30 744 686 грн.)  та  39,1 відсотків до затвердженого річного плану   94 836 281 грн. До бюджету району додатково надійшли кошти в сумі    6 380 030 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 року  (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 7 582 148 грн.

         Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень – травень  2019 року  виконали всі ради .

          Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2019 рік по даному податку – 61 785 385 грн., виконання становить 37,2 відсотки до річних призначень.  За січень – травень районним бюджетом отримано 22 989 805 гривень  цього податку, що складає 111,7  відсотків до помісячного розпису 2019 року (20 590 700 грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 5 228 152 грн.

           Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 6 143 328 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності 3 168 376 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників  2 974 938 грн.),  або 39,0 відсотків  річного плану на 2019 рік              ( 15 760 225 грн.).                                                                  

           Надходження  податку на майно за січень – травень 2019 року  складають  5 939 380 грн., що становить 45,1 відсотків річного плану  (13 170 563 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  5 615 901 грн., що становить 45,6 відсотків річного плану (12 323 365 грн.), та 132,5 відсотків від запланованих надходжень на січень - травень 2019 року ( 4 238 570 грн.). В  порівнянні до відповідного періоду 2018 року надходження податку на майно збільшились на 1 629 909 грн., в т.ч. по платі за землю на 1 512 203 грн.

         Акцизного податку до  місцевого бюджету за 5 місяців 2019 року надійшло 909 446 грн., при затвердженому плані на рік 2 741 748 грн., виконання становить 33,2 відсотки. Надходження акцизного податку в порівнянні до відповідного періоду  минулого року зменшились на 64 340 грн., в тому числі по пальному на 76 997 грн.

         Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг становить 299 301 грн., тобто при плані на 2019 рік 829 126 грн. виконання становить 36,1 відсотків, та до помісячного розпису 97,7 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження зменшились на 88 035 грн.

         Дохідна частина спеціального фонду за 5 місяців 2019 року  (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  92,0  відсотків до затвердженого плану на 2019 рік, тобто  при  плані  2 079 510  грн., фактично надійшло 1 913 203 грн.  

          Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1 360 001 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  386 073 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –   973 929 грн., в тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки -776 920 грн.

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів  -197 009 грн.

           За  січень – травень 2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 127 516 грн.  екологічного податку.

             До  цільових фондів за 5 місяців 2019 року надійшло коштів в сумі

 386 956 грн., дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-травень 2019 року виконана на 42,8 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   305 806 705,50 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 130 926 047,19 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 36,5  відсотки або 111 664 933 грн., на соціальний захист населення – 31.4 відсотки або 95 897 948,34 грн., на  охорону здоров’я – 11,6 відсотки, або 35 593 288,40 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 6,6 відсотки, або 20 279 777 грн. та на культуру – 3,1 відсотки, або 9 380 448 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 92,5 відсотки, або 88 672 337 грн., касові видатки за січень-травень 2019 року становлять 42 655 181,20 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 39,7 відсотки (121 532 115,34 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,5 відсотки (16 955 552 грн.). Касові видатки за січень-травень 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 47 718 331,90 грн., на оплату енергоносіїв – 8 091 098,76 грн., або виконано на 39,3 та 47,7 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 червня 2019 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету становить   2 585 213 грн., або зменшилась 39,4 відсотки у порівнянні   з незабезпеченістю, яка склалась при формуванні бюджету на 2019 рік (4 267 132 грн).

     Станом на 01 червня 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Проте звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 161815,94 грн., що на 913517,36 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

 

   Начальник фінансового управління                                              Галина Хриплива


« Повернутись