Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень-квітень 2019 року

07.05.2019

ДОХІДНА ЧАСТИНА

         Бюджет  Тростянецького району за січень - квітень 2019 року виконано по доходах на  31,1 відсотків до затвердженого плану на рік. Так при уточненому плані  278 330 006 грн. до бюджету району надійшло  99 692 317 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  1 448 800 грн.,  що становить 33,3 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з державного та місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  44 008 319 грн., або 43,6 відсотків уточнених  річних призначень              (100 858 905 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  15 914 800 грн., що становить   30,8 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  6 138 200 грн., що становить  33,3 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2 729 968 грн., що становить   33,3 відсотків річної суми планових призначень (8 200 920 грн. );

 

     Дохідна частина загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів за січень – квітень  2019 року   становить 29 452 230 грн., або 120,1  відсотки до уточненого  помісячного плану  (24 529 518 грн.)  та  31,1 відсотків до затвердженого річного плану   94 836 281 грн. До бюджету району додатково надійшли кошти в сумі    4 922 712 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 року  (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 5 662 086 грн.

     

   Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень - квітень 2019 року  виконали всі ради .

          Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2019 рік по даному податку – 61 785 385 грн., виконання становить 31,1 відсотки до річних призначень.  За січень – квітень районним бюджетом отримано 18 275 613 гривень  цього податку, що складає 113,3  відсотків до помісячного розпису 2019 року (16 135 200 грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 4 440 157 грн.

           Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 5 133 081 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності 2 385 197 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників  2 747 884 грн.),  або 25,8 відсотків  річного плану на 2019 рік              ( 15 760 225 грн.).                                                                  

           Надходження  податку на майно за січень – квітень  2019 року  складають  4 734 549 грн., що становить 35,9 відсотків річного плану  (13 170 563 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  4 429 528 грн., що становить 35,9 відсотків річного плану (12 323 365 грн.), та 131,5 відсотків від запланованих надходжень на січень - квітень 2019 року (3 369 707 грн.).  В  порівнянні до відповідного періоду 2018 року надходження податку на майно збільшились на 1 199 189 грн., в т.ч. по платі за землю на 1 080 728 грн.

         Акцизного податку до  місцевого бюджету за 4 місяці 2019 року надійшло 696 917 грн., при затвердженому плані на рік 2 741 748 грн., виконання становить 25,4 відсотків. Надходження акцизного податку в порівнянні до відповідного періоду  минулого року зменшились на 39 098 грн., в тому числі по пальному на 50 121 грн.

         Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг становить 246 040 грн., тобто при плані на 2019 рік 829 126 грн. виконання становить 29,7 відсотків та до помісячного розпису 102,4 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження зменшились на 22 856 грн.

         Дохідна частина спеціального фонду за 4 місяці 2019 року  (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  78,2  відсотків до затвердженого плану на 2019 рік, тобто  при  плані  1 993 022  грн., фактично надійшло 1 559 218 грн.  

          Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1 259 203 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  303 729 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –   955 474 грн.     

           За  січень – квітень  2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 75 230 грн.  екологічного податку.

           Цільових фондів за 4 місяці 2019 року надійшло 188 997 грн., дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

     Видаткова частина бюджету району  за січень-квітень 2019 року виконана на 35,8 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   305 183 299,50 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 109 121 229,08 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 36,6  відсотки або 111 664 933 грн., на соціальний захист населення – 31.4 відсотки або 95 890 075,34 грн., на  охорону здоров’я – 11,6 відсотки, або 35 524 868,40 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 6,6 відсотки, або 20 279 380 грн. та на культуру – 3,1 відсотки, або 9 376 645 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 92,5 відсотки, або 88 664 454 грн., касові видатки за січень-квітень 2019 року становлять 38 544 160,42 грн.

       В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 39,8 відсотки (121 533 545,34 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,6 відсотки (16 959 252 грн.). Касові видатки за січень-квітень 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 38 350 540,09 грн., на оплату енергоносіїв – 6 476 667,17 грн., або виконано на 31,6 та 38,2 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 травня 2019 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету становить   2 606 993 грн., або зменшилась 38,9 відсотки у порівнянні   з незабезпеченістю, яка склалась при формуванні бюджету на 2019 рік                    (4 267 132 грн).

     Станом на 01 травня 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) складає 16324,56 грн. В тому числі заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району (термін оплати якої не настав) – 13330,16 грн., за продукти харчування – 2994,40 грн. Зазначена заборгованість утворилась по Олександрівській сільській раді через недостатність коштів. Крім того на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 360311,86 грн., що на 715021,44 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

Начальник фінансового управління                                  Галина Хриплива


« Повернутись