Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень-березень 2018 року

11.04.2018

ДОХІДНА ЧАСТИНА

 

           Бюджет  Тростянецького району за січень - березень 2018 року виконано по доходах на  37,0 відсотків до затвердженого плану на рік. Так при річному плані 334 696 208 грн. до бюджету району надійшло  123 929 661 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  1250700 грн.,  що становить 25,0 відсотків річної суми планових призначень на 2018  рік ( 5 002 900 грн.);

-  Субвенція з державного  бюджету місцевим бюджетам в сумі  73 355 755 грн., або 60,0 відсотків затверджених річних призначень  (122 313 227 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  13 308 000 грн., що становить   23,1 відсотки річної суми планових призначень (57 610 600 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  8 004 900 грн., що становить  29,5 відсотків річної суми планових призначень (27 117 100 грн.);

       В порівнянні до січня - березня  2017 року надходження збільшились на                50 668 980  гривень .

       Дохідна частина загального фонду за січень-березень 2018 року становить          25 935 806 грн., або 134,9  відсотків до плану на   січень-березень  2018 року  та на 23,4 відсотки до затвердженого річного плану  110 798 645 грн. Таким чином в до бюджету району додатково надійшли кошти в сумі  6 706 171 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з минулим 2017 роком.   В порівнянні до надходжень  січня-березня 2017 року надходження збільшились на 3 719 852 грн.

       Із 17 сільських бюджетів, 1 селищного бюджету та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень-березень 2018 року  виконали всі ради.

       Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2018 рік по даному податку – 66 597 828 грн., виконання становить 21,4 відсотків річних призначень.  За січень-березень 2018 року місцевим бюджетом отримано 14 482 352 гривень  цього податку, що складає 117,6  відсотків від запланованої суми на січень-березень 2018 року.  У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження податку збільшилися на  2 275 808 грн.

       Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 5 550 583 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності       2 898 026 грн.,  єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників                2 652 557 грн.),  або 27,0 відсотків  річного плану на 2018 рік ( 20 591 967 грн.).                                                                   

       Надходження  податку на майно за січень - березень 2018 року  складають          3 764 709 грн., що становить 24,8 відсотків річного плану  (15 206 081 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло 3 646 067 грн., що становить 25,1 відсотків річного плану (14 507 896 грн.). За січень - березень 2018 року  в порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 558 559 грн., в т.ч. по платі за землю на  531 592 грн.

       Акцизного податку до  місцевого бюджету за січень-березень 2018 року надійшло 1 427 836 грн., при затвердженому плані на рік 6 539 557грн., (в тому числі з реалізації пального надходження склали 1 178 019 грн.) виконання річного плану становить 21,8 відсотків, За січень-березень  2018 року виконання запланованих надходжень по єдиному податку становить 119,6 відсотків. 

       Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за січень-березень 2018т року становить 562 834 грн., тобто при плані на 2018 рік       1 562 198 грн. виконання становить 36,0 відсотків. Дані надходження мобілізовані в Тростянецьку селищну раду  за видачу ветеринарних свідоцтв та довідок, за фіто санітарні сертифікати, та за довідки з державного земельного кадастру про земельну ділянку. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 184 148 грн.

       Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  91,1  відсотків до затвердженого плану на 2018 рік,  при річному  плані  2 884 877  грн., фактично надійшло 2 628 269 грн.  

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 2 159 377 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  649 138 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –        1 510 238 грн.     

       За  січень-березень 2018  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 93 457 грн.  екологічного податку,  який  виконано на  32,8 відсотків до  затверджених річних показників ( 285 220 грн.).

       Цільових фондів за  січень-березень 2018 рік надійшло 223 139 грн., або 36,5 відсотків до річних планових призначень (610 795 грн.), дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

 

Видаткова частина бюджету району  за січень-березень 2018 року виконана на 36,2 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   360 480 543,63 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 130 638 612,38 грн.

 

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 34,2  відсотків або 123 117 055 грн., на соціальний захист населення – 35,0 відсотки або 126 295 071,63 грн., на  охорону здоров’я – 11,0 відсотків, або 39 500 866 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 5,8 відсотки, або 20 738 874  грн. та на культуру – 2,8 відсотки, або 9 929 998 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 94,7 відсотків, або 119 656 187 грн., касові видатки за січень-березень 2018 року становлять 72 339518,69 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 37,0 відсотків (133 292 049,63 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 4,9 відсотки (17 643 520 грн.). Касові видатки за січень-березень 2018 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 29 885 873,41 грн., на оплату енергоносіїв – 5 353 820,80 грн., або виконано на 22,4 та 30,3 відсотки відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік. Станом на 01 квітня 2018 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та на оплату енергоносіїв протягом року становить   4 691 904 грн.

Станом на 01 квітня 2018 року кредиторська заборгованість по поточних видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) складає 73210,53 грн., а саме:

  • по Ободівській сільській раді – 24943,50 грн. за оплату послуг (крім комунальних),                                 
  • КУ «Тростянецький РЦПМСД» – 16305,48  грн. за придбання обладнання та бланків;
  • Тростянецькій РДА – 13109,80 грн. по оплаті послуг з проведення спортивних заходів;
  • відділу освіти Тростянецької РДА – 16636,86 грн. по видатках на відрядження;
  • Територіальному центру  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тростянецького району – 1149,70 грн., з них по видатках на відрядження – 343,60грн., оплаті послуг (крім комунальних) – 806,10 грн.;
  • відділу культури Тростянецької РДА – 1065,19 грн., з них по видатках на відрядження – 685,00 грн., оплаті послуг (крім комунальних) – 380,19 грн.

      Також на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 26107794,73 грн., що на 30103774,33 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 


« Повернутись