Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень – жовтень 2019 року

06.11.2019

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Бюджет  Тростянецького району за січень – жовтень  2019 року виконано по доходах на 81,0 відсотків до уточненого плану на рік. Так при уточненому плані 288 318 008 грн. до бюджету району надійшло  233 666 790 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі   3 622 000 грн.,  що становить 83,3 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з державного та місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  75 597 522 грн., або 70,6 відсотків уточнених  річних призначень (107 129 671 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  43 738 000 грн., що становить   84,6 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  15 346 400 грн., що становить  83,3 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 6 824 920 грн., що становить   83,2 відсотків річної суми планових призначень (8 200 920 грн. );

Дохідна частина загального фонду Тростянецького району без врахування міжбюджетних трансфертів за січень – жовтень  2019 року  становить 88 537 948 грн., або 109,1  відсотків до уточненого  помісячного плану  (81 135 768 грн.)  та  89,8 відсотків до уточненого річного плану 98 553 517 грн. До помісячного розпису додатково надійшли кошти в сумі  7 402 180 грн.

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 року  (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 14 304 130 грн.

Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень – жовтень  2019 року  виконали всі ради .

Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2019 рік по даному податку – 62 945 384 грн., виконання становить 86,7 відсотків до річних призначень.  За січень – жовтень  районним бюджетом отримано 54 542 844 гривень  цього податку, що складає 104,4  відсотків до помісячного розпису 2019 року (52 246 912 грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 8 162 220 грн.

Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 16 363 794 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності 7 335 426 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників  9 028 368 грн.),  або 97,3 відсотків  річного плану на 2019 рік 16 811 716 грн.) та до помісячного розпису виконання становить 123,2 відсотки.                                                                 

Надходження  податку на майно за січень – жовтень  2019 року  складають 13741298 грн., що становить 96,9 відсотків річного плану  (14 184 603 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло    12 850 936 грн., що становить 96,8 відсотків річного плану (13 273 939 грн.), та 116,6 відсотків від запланованих надходжень за 10 місяців 2019 року  ( 11 026 012 грн.). В  порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження податку на майно збільшились на 3 015 110 грн., в т.ч. по платі за землю на  2 940 039 грн.

Акцизного податку до місцевого бюджету за січень - жовтень 2019 року надійшло 1 873 083 грн., при затвердженому плані на рік 2 741 748 грн., виконання становить 68,3 відсотків, та до помісячного розпису виконання становить 77,0 відсотка. Надходження акцизного податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 372 878 грн., в тому числі по пальному на 500 317 грн.    Причиною зменшення даних надходжень є спад обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального  та відповідно  зменшення частки для зарахування загального фонду місцевого самоврядування, яка визначається постановою КМУ » Про внесення змін до Порядку  зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування». 

Загальна сума поступлень плати за надання адміністративних послуг становить 569 672 грн., тобто при плані на 2019 рік 866 016 грн. виконання становить 65,8 відсотків,  та до помісячного розпису 80,2 відсотків, або на 140 656 грн. менше. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження також зменшились на  102 331 грн. Зменшення надходжень плати за надання адміністративних послуг відбулось за рахунок зменшення кількості звернень громадян та юридичних осіб для надання послуг з  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Дохідна частина спеціального фонду за січень - жовтень 2019 року  (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  159,2  відсотків до затвердженого плану на 2019 рік, тобто  при  плані  2 588 622  грн., фактично надійшло 4 121 069 грн. До помісячного розпису виконання становить 178,8 відсотків. 

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 2 843 757 грн., в тому числі:

- по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  748 623 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” – 2 095 134 грн., в тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки – 1 642 569 грн.

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів  - 452 565 грн.

За  січень – жовтень  2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 176 368 грн.  екологічного податку.

До  цільових фондів за 10 місяців 2019 року надійшло коштів в сумі 1 059 324 грн. Дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-жовтень 2019 року виконана на 79,1 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   300 201 415,67 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 237 401 989,13 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 38,3  відсотки або 114 829 305,97 грн., на соціальний захист населення – 27,5 відсотки або 82 415 204,38 грн., на  охорону здоров’я – 12,1 відсотки, або 36 246 225,40 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 7,0 відсотки, або 20 963 057,90 грн. та на культуру – 3,3 відсотки, або 9 792 350,00 грн.

У видатках   на соціальний  захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного  та  обласного бюджетів,    займають 90,5 відсотки, або 74 612 212 грн., касові видатки за січень-жовтень 2019 року становлять 61 763 937,48 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 40,7 відсотки (122 052 947,28 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,7 відсотки (17 096 222 грн.). Касові видатки за січень-жовтень 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 98 028 475,56 грн., на оплату енергоносіїв – 10 937 807,12 грн., або виконано на 80,3 та 64,0 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 листопада 2019 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету становить   1 812 176 грн., або зменшилась 57,5 відсотки у порівнянні   з незабезпеченістю, яка склалась при формуванні бюджету на 2019 рік (4 267 132 грн.).

Станом на 01 листопада 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) складає 8936,35 грн. по оплаті послуг по Тростянецькій районній раді. Також на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 4000 грн., яка утворилась через недофінансування відповідної субвенцій з селищного бюджету.

 

 

 


« Повернутись