Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень – жовтень 2018 року

02.11.2018

ДОХІДНА ЧАСТИНА

         Бюджет  Тростянецького району за січень – жовтень 2018 року виконано по доходах на  88,3 відсотки до уточненого плану на рік. Так при річному плані       357 189 023 грн. до бюджету району надійшло  315 406 891 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  4 169 100 грн.,  що становить 83,3 відсотки річної суми планових призначень на 2018  рік ( 5 002 900 грн.);

-  Субвенція з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  121 034 875 грн., або 90,4 відсотків затверджених річних призначень  (133 828 581 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  48 508 100 грн., що становить   84,2 відсотків річної суми планових призначень (57 610 600 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  25 865 900 грн., що становить  87,5 відсотків річної суми планових призначень (29 568 300 грн.);

       В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на  47 079 975  гривень .

       Дохідна частина загального фонду за січень – жовтень 2018 року становить                 106 543 416 грн., або 110,3  відсотків до  уточненого плану на січень – жовтень 2018 року (965 64 320 грн.), та 89,3 відсотки до затвердженого річного плану             (119 324 906 грн.). Таким чином,  до помісячного розпису бюджету району  додатково надійшло 9 979 096 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення доходів загального фонду бюджету району за рахунок власних надходжень податків і зборів  порівняно з відповідним періодом минулого року. Тобто, надходження збільшились на              22 304 999 грн.

   Дохідну частину бюджету до затверджених показників за січень – жовтень 2018 року виконано по всіх  місцевих радах району.

       Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2018 рік по даному податку – 71 243 083 грн., виконання становить 88,8 відсотків річних призначень.  За січень – жовтень 2018 року місцевим бюджетом отримано 63 295 312 гривень  цього податку, що складає 108,6 відсотків від запланованої суми на січень – жовтень 2018 року.  Проти аналогічного періоду минулого року надходження  даного податку збільшилися на  15 102 329 грн.

       Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 18 674 881 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності       7 928 045 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників                10 746 836 грн.),  або 83,8 відсотків  річного плану на 2018 рік ( 22 289 056 грн.) та 107,5 відсотків до помісячного розпису.                                                                  

       Надходження  податку на майно за січень – жовтень 2018 року  складають        16 344 686 грн., що становить 99,1 відсотків річного плану  (16 499 695 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  14 597 486 грн., що становить 93,8 відсотків річного плану (15 560 098 грн.). За січень – жовтень 2018 року  в порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 3 478 392 грн., в т.ч. по платі за землю на  2 403 986 грн.

       Акцизного податку до  місцевого бюджету за вказаний період надійшло           5 900 449 грн., при затвердженому плані на рік 6 861 026 грн., (в тому числі з реалізації пального надходження склали  4 991 251 грн.) виконання річного плану становить 86,0 відсотків до помісячного розпису виконання становить 106,9 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 556 018 грн.

       Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за січень – жовтень 2018 року становить 1 727 418 грн., тобто при плані на 2018 рік          1 939 678 грн. виконання становить 89,1 відсотки річного плану, та 108,6 відсотків до помісячного розпису. Дані надходження мобілізовані в Тростянецьку селищну раду та Ободівську сільську раду  за видачу ветеринарних свідоцтв та довідок, за фіто санітарні сертифікати, та за довідки з державного земельного кадастру про земельну ділянку. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 435 423 грн.

       Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  219,4 відсотків до затвердженого плану на 2018 рік,  при річному  плані  3 774 809 грн., фактично надійшло 8 283 674 грн.  

    Власних надходжень бюджетних установ надійшло 5 823 439 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  1 624 497грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –        4 198 942 грн.     

       За  січень – жовтень 2018  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 271 545 грн.  екологічного податку,  який  виконано на  95,2 відсотків до  затверджених річних показників ( 285 220 грн.).

       Цільових фондів за  вказаний період надійшло 1 740 869 грн., або 145,1 відсотків до річних планових призначень (1 199 711 грн.), дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-жовтень 2018 року виконана на 83,3 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   380 887 665,15 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 317 363 125,01 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 32,8  відсотки або 124 881 309,41 грн., на соціальний захист населення – 35,7 відсотки або 136 120 774,12 грн., на  охорону здоров’я – 11,3 відсотки, або 43 066 723,45 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 5,7 відсотки, або 21 635 775,16 грн. та на культуру – 2,7 відсотки, або 10 103 893 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 94,7 відсотків, або 128 957 205 грн., касові видатки за січень-жовтень 2018 року становлять 116 560 497,03 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 35,2 відсотки (133 972 955,74 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 4,7 відсотки (18 017 439 грн.). Касові видатки за січень-жовтень 2018 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 107 198 488,50 грн., на оплату енергоносіїв – 10 724 553,75 грн., або виконано на 80,0 та 59,5 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік. Станом на                 01 листопада 2018 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та на оплату енергоносіїв протягом року становить   1 308 437 грн.

Протягом червня-серпня 2018 року по закладах освіти району здійснено виплату  відпускних  з матеріальною допомогою на оздоровлення разом з  нарахуваннями в сумі 14 121 900 грн., з них по педагогічних працівниках загальноосвітніх закладів – 9 990 200 грн.

Станом на 01 листопада 2018 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району проведені в повному обсязі.

                Проте, на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 24388142,75 грн., що на 31836919,41 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.


« Повернутись