Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень – вересень 2019 року

07.10.2019

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Бюджет  Тростянецького району за січень – вересень 2019 року виконано по доходах на 76,2 відсотків до уточненого плану на рік. Так при уточненому плані 273 606 200 грн. до бюджету району надійшло  208 623 899 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі   3 259 800 грн.,  що становить 75,0 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з державного та місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  69 925 090 грн., або 75,5 відсотків уточнених  річних призначень (92 660 553 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  39 690 700 грн., що становить   76,8 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  13 811 700 грн., що становить  75,0 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 6 142 428 грн., що становить   74,9 відсотків річної суми планових призначень (8 200 920 грн. );

Дохідна частина загального фонду Тростянецького району без врахування міжбюджетних трансфертів за січень – вересень 2019 року  становить 75 794 181 грн., або 109,3  відсотків до уточненого  помісячного плану  (69 368 009 грн.)  та  77,1 відсотків до уточненого річного плану 98 310 827 грн. До помісячного розпису додатково надійшли кошти в сумі  6 426 175 грн.

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 року  (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 12 992 543 грн.

Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень – вересень 2019 року  виконали всі ради .

Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2019 рік по даному податку – 62 945 384 грн., виконання становить 76,0 відсотки до річних призначень.  За січень – вересень районним бюджетом отримано 47 834 741 гривень  цього податку, що складає 103,7  відсотків до помісячного розпису 2019 року (46 114 816 грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 7 712 908 грн.

Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 11 909 602 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності  6 696 037 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників  5 213 565 грн.),  або 71,2 відсотків  річного плану на 2019 рік 16 729 645 грн.) та до помісячного розпису виконання становить 130,3 відсотка.                                                                  

Надходження  податку на майно за січень – вересень 2019 року  складають 12 474 033 грн., що становить 88,8 відсотків річного плану  (14 042 284 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  11 728 910 грн., що становить 89,3 відсотків річного плану (13 131 620 грн.), та 117,8 відсотків від запланованих надходжень за 9 місяців 2019 року  ( 9 955 103 грн.). В  порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження податку на майно збільшились на 2 455 884 грн., в т.ч. по платі за землю на  2 384 301 грн.

Акцизного податку до  місцевого бюджету за січень - вересень 2019 року надійшло 1 678 994 грн., при затвердженому плані на рік 2 741 748 грн., виконання становить 61,2 відсотків, та до помісячного розпису виконання становить 76,0 відсотка. Надходження акцизного податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 290 561 грн., в тому числі по пальному на 325 295 грн.    Причиною зменшення даних надходжень є спад обсягу реалізованого суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі пального  та відповідно  зменшення частки для зарахування загального фонду місцевого самоврядування, яка визначається постановою КМУ » Про внесення змін до Порядку  зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування».   .

Загальна сума поступлень плати за надання адміністративних послуг становить 511 687 грн., тобто при плані на 2019 рік 866 016 грн. виконання становить 59,1 відсотків,  та до помісячного розпису 81,0 відсотків, або на 120 144 грн. менше. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження також зменшились на  108 599 грн. Зменшення надходжень плати за надання адміністративних послуг відбулось за рахунок зменшення кількості звернень громадян та юридичних осіб для надання послуг з  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Дохідна частина спеціального фонду за січень - вересень 2019 року  (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  150,8  відсотків до затвердженого плану на 2019 рік, тобто  при  плані  2 490 358  грн., фактично надійшло 3 756 159 грн. До помісячного розпису виконання становить 185,5 відсотків. 

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 2 655 850 грн., в тому числі:

- по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  652 182 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” – 2 003 669 грн., в тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки – 1 576 123 грн.

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів  - 427 545 грн.

За  січень – вересень 2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 175 097грн.  екологічного податку.

До  цільових фондів за 9 місяців 2019 року надійшло коштів в сумі 881 736 грн. Дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-вересень 2019 року виконана на 71,4 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   301 001 897,67 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 214 932 624,18 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 38,1  відсотки або 114 755 555,97 грн., на соціальний захист населення – 27,7 відсотки або 83 238 530,38 грн., на  охорону здоров’я – 12,0 відсотки, або 36 203 725,40 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 6,9 відсотки, або 20 888 259,90 грн. та на культуру – 3,3 відсотки, або 9 783 370 грн.

У видатках   на соціальний  захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного  та  обласного бюджетів,    займають 90,2 відсотки, або 75 113 100 грн., касові видатки за січень-вересень 2019 року становлять 57 730 314,65 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 40,8 відсотки (122 074 482,28 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,7 відсотки (17 080 465 грн.). Касові видатки за січень-вересень 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 88 237 478,33 грн., на оплату енергоносіїв – 10 559 035,24 грн., або виконано на 72,2 та 61,8 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 жовтня 2019 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету становить   2 209 833 грн., або зменшилась 48,2 відсотки у порівнянні   з незабезпеченістю, яка склалась при формуванні бюджету на 2019 рік (4 267 132 грн).

Станом на 01 жовтня 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Проте на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 328385,56 грн., що на 746947,74 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.


« Повернутись