Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень – вересень 2018 року

08.10.2018

ДОХІДНА ЧАСТИНА

 

Бюджет  Тростянецького району за січень - вересень 2018 року виконано по доходах на  80,8 відсотків до уточненого плану на рік. Так при річному плані 352 930 992 грн. до бюджету району надійшло  285 015 041 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  3 752 200 грн.,  що становить 75,0 відсотків річної суми планових призначень на 2018  рік ( 5 002 900 грн.);

-  Субвенція з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  114 559 908 грн., або 87,5 відсотків затверджених річних призначень  (130 972 134 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  44 072 100 грн., що становить   76,5 відсотків річної суми планових призначень (57 610 600 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  24 014 700 грн., що становить  81,2 відсотків річної суми планових призначень (29 568 300 грн.);

В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на  74 332 699  гривень .

Дохідна частина загального фонду за січень – вересень 2018 року становить  90 614 833 грн., або 107,9  відсотків до  уточненого плану на січень - вересень 2018 року 84 011 570 грн., та на 76,8 відсотків до затвердженого річного плану 117 923 322 грн. Таким чином,  до помісячного розпису бюджету району  додатково надійшло 6 603 263 грн.

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення доходів загального фонду бюджету району за рахунок власних надходжень податків і зборів  порівняно з відповідним періодом минулого року. Тобто, надходження збільшились на 18 698 987 грн.

Дохідну частину бюджету до затверджених показників за січень - вересень 2018 року виконано по всіх  місцевих радах району.

Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2018 рік по даному податку – 70 140 699 грн., виконання становить 78,6 відсотків річних призначень.  За січень – вересень 2018 року місцевим бюджетом отримано 55 159 472 гривень  цього податку, що складає 106,2  відсотки від запланованої суми на січень – вересень 2018 року.  Проти аналогічного періоду минулого року надходження  даного податку збільшилися на  12 126 682 грн.

Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 13 625 110 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності  7 178 351 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 6 446 759 грн.),  або 61,2 відсотків  річного плану на 2018 рік ( 22 273 021 грн.) та 96,5 відсотків до помісячного розпису.                                                                   

Надходження  податку на майно за січень - вересень 2018 року  складають  14516397 грн., що становить 88,6 відсотків річного плану  (16 388 025 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  13 084 009 грн., що становить 84,7 відсотків річного плану (15 452 898 грн.). За січень - вересень 2018 року  в порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 3 003 166 грн., в т.ч. по платі за землю на  2 153 005 грн.

Акцизного податку до  місцевого бюджету за вказаний період надійшло  5 169 109 грн., при затвердженому плані на рік 6 761 026 грн., (в тому числі з реалізації пального надходження склали  4 359 003 грн.) виконання річного плану становить 76,5 відсотків до помісячного розпису виконання становить 116,4 відсотків.  В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 1 828 905 грн.

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за січень - вересень 2018 року становить 1 583 483 грн., тобто при плані на 2018 рік          1 926 178 грн. виконання становить 82,2 відсотки річного плану, та 112,1 відсотки до помісячного розпису. Дані надходження мобілізовані в Тростянецьку селищну раду та Ободівську сільську раду  за видачу ветеринарних свідоцтв та довідок, за фіто санітарні сертифікати, та за довідки з державного земельного кадастру про земельну ділянку. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 412 703 грн.

Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  209,1 відсотків до затвердженого плану на 2018 рік,  при річному  плані  3 471 809 грн., фактично надійшло 7 260 313 грн.  

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 5 626 269 грн., в тому числі:

- по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  1 475 784грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” – 4 150 486 грн.     

За  січень – вересень 2018  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 268 492 грн.  екологічного податку,  який  виконано на  94,1 відсотків до  затверджених річних показників ( 285 220 грн.).

Цільових фондів за  вказаний період надійшло 975 557 грн., або 108,8 відсотків до річних планових призначень (896 711 грн.), дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

 

Видаткова частина бюджету району  за січень-вересень 2018 року виконана на 77,4 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   377 343 179,26 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 292 085 672,83 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 33,1  відсотки або 124 841 968,18 грн., на соціальний захист населення – 35,3 відсотки або 133 270 643,84 грн., на  охорону здоров’я – 11,3 відсотки, або 42 798 828,45 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 5,7 відсотки, або 21 516 305 грн. та на культуру – 2,7 відсотки, або 10 171 007 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 94,6 відсотків, або 126 139 701 грн., касові видатки за січень-вересень 2018 року становлять 110 460 041,34 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 35,5 відсотки (134 076 480,39 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 4,7 відсотки (17 911 638 грн.). Касові видатки за січень-вересень 2018 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 96 406 576,09 грн., на оплату енергоносіїв – 10 724 553,75 грн., або виконано на 71,9 та 59,9 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік. Станом на 01 жовтня 2018 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та на оплату енергоносіїв протягом року становить   1 308 437 грн.

Протягом червня-серпня 2018 року по закладах освіти району здійснено виплату  відпускних  з матеріальною допомогою на оздоровлення разом з  нарахуваннями в сумі 14 121 900 грн., з них по педагогічних працівниках загальноосвітніх закладів – 9 990 200 грн.

Станом на 01 жовтня 2018 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району проведені в повному обсязі.

Проте, на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 25594356,70 грн., що на 30630705,46 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.


« Повернутись