Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень – серпень 2019 року

09.09.2019

Пояснююча  записка

про стан виконання бюджету Тростянецького району

за січень – серпень  2019 року

ДОХІДНА ЧАСТИНА

         Бюджет  Тростянецького району за січень – серпень 2019 року виконано по доходах на 69,5 відсотків до уточненого плану на рік. Так при уточненому плані 270 841 626 грн. до бюджету району надійшло  188 158 322 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі   2 897 600 грн.,  що становить 66,7 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з державного та місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  64 873 716 грн., або 71,2 відсотків уточнених  річних призначень (91 086 993 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  37 223 800 грн., що становить   72,0 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  12 277 000 грн., що становить  66,7 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 5 459 936 грн., що становить   66,6 відсотків річної суми планових призначень (8 200 920 грн. );

          Дохідна частина загального фонду Тростянецького району без врахування міжбюджетних трансфертів за січень – серпень 2019 року  становить 65 426 270 грн., або 111,0  відсотків до уточненого  помісячного плану  (58 940 246 грн.)  та  67,4 відсотків до уточненого річного плану 97 119 813 грн. До бюджету району додатково надійшли кошти в сумі  6 486 024 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 року  (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 11 821 132 грн.

         Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень – липень 2019 року  виконали всі ради .

          Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2019 рік по даному податку – 62 945 384 грн., виконання становить 63,9 відсотки до річних призначень.  За січень – серпень районним бюджетом отримано 40 226 396 гривень  цього податку, що складає 101,8  відсотків до помісячного розпису 2019 року (39 530 988 грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 6 013 901 грн.

           Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 11 034 805 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності 6 380 044 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаро-виробників  4 654 760 грн.),  або 68,9 відсотків  річного плану на 2019 рік ( 16 017 645 грн.) та до помісячного розпису виконання становить 150,6 відсотка.                                                                  

           Надходження  податку на майно за січень – серпень 2019 року  складають 11 153 024 грн., що становить 82,2 відсотків річного плану  (13 563 270 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  10 442 643 грн., що становить 82,2 відсотків річного плану (12 710 031 грн.), та 126,3 відсотків від запланованих надходжень за вісім місяців 2019 року ( 8 436 374 грн.). В  порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження податку на майно збільшились на 2 382 746 грн., в т.ч. по платі за землю на 2 301 835 грн.

         Акцизного податку до  місцевого бюджету за січень - серпень 2019 року надійшло 1 197 144 грн., при затвердженому плані на рік 2 741 748 грн., виконання становить 43,7 відсотків, та до помісячного розпису виконання становить 71,0 відсотка. Надходження акцизного податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 67 158 грн., в тому числі по пальному на 98 867 грн. Причиною зменшення надходжень є те, що постанова ,щодо зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального  в другому півріччі 2019 року була прийнята лише на при кінці серпня 2019 року.

         Загальна сума поступлень плати за надання адміністративних послуг становить 466 098 грн., тобто при плані на 2019 рік 866 016 грн. виконання становить 53,8 відсотків,  та до помісячного розпису 83,9 відсотків, або на 89 569 грн. менше. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження також зменшились на  210 499 грн. Зменшення поступлень плати за надання адміністративних послуг відбулось за рахунок   зменшення кількості звернень громадян та юридичних осіб для надання послуг з  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

         Дохідна частина спеціального фонду за січень - серпень 2019 року  (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  133,7  відсотків до затвердженого плану на 2019 рік, тобто  при  плані  2 412 955  грн., фактично надійшло 3 225 505 грн. До помісячного розпису виконання становить 133,7 відсотків. 

          Власних надходжень бюджетних установ надійшло 2 254 817 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  585 751 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –     1 669 066 грн., в тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки – 1 269 452 грн.

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів  - 399 614 грн.

           За  січень – серпень 2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 160 120 грн.  екологічного податку.

          До  цільових фондів за січень - серпень 2019 року надійшло коштів в сумі

 768 948 грн. Дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-серпень 2019 року виконана на 65,3 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   298 876 737,70 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 195 187 882,66 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 38,3  відсотки або 114 522 750 грн., на соціальний захист населення – 27,8 відсотки або 83 183 444,38 грн., на  охорону здоров’я – 12,1 відсотки, або 36 173 725,40 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 6,9 відсотки, або 20 693 522,90 грн. та на культуру – 3,3 відсотки, або 9 778 230 грн.

У видатках   на соціальний  захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного  та  обласного бюджетів,    займають 90,7 відсотки, або 75 413 664 грн.,    касові видатки за січень-серпень 2019 року становлять 54 251 305,50 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 40,8 відсотки (121 918 332,28 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,7 відсотки (17 028 782 грн.). Касові видатки за січень-серпень 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 78 931 700,49 грн., на оплату енергоносіїв – 10 180 229,76 грн., або виконано на 64,7 та 59,8 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 вересня 2019 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету становить   2 431 705 грн., або зменшилась 43,0 відсотки у порівнянні   з незабезпеченістю, яка склалась при формуванні бюджету на 2019 рік (4 267 132 грн).

Станом на 01 вересня 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Проте на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 70007,81 грн., що на 1005325,49 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

Начальник фінансового управління                                                  Г.Г. Хриплива

 


« Повернутись