Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень – серпень 2018 року

10.09.2018

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Бюджет  Тростянецького району за січень - серпень 2018 року виконано по доходах на  73,9 відсотків до уточненого плану на рік. Так при річному плані 347636272 грн. до бюджету району надійшло  256889916 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  3335300 грн.,  що становить 66,7 відсотки річної суми планових призначень на 2018  рік ( 5 002 900 грн.);

-  Субвенція з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  107148062 грн., або 84,3 відсотків затверджених річних призначень  (127167680 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  39636100 грн., що становить   68,8 відсотків річної суми планових призначень (57610600 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  21346400 грн., що становить  72,2 відсотків річної суми планових призначень (29 568 300 грн.);

В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на  6902537  гривень .

Дохідна частина загального фонду за січень – серпень 2018 року становить 78410554 грн., або 109,3  відсотків до  уточненого плану на січень - липень  2018 року 71768640 грн.  та на 67,3 відсотків до затвердженого річного плану 116433056 грн. Таким чином,  до помісячного розпису бюджету району  додатково надійшло 6641914 грн.

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення доходів загального фонду бюджету району за рахунок власних надходжень податків і зборів  порівняно з відповідним періодом минулого року. Тобто, надходження збільшились на 16220609 грн.

Дохідну частину бюджету до затверджених показників за січень - серпень 2018 року виконано по всіх  місцевих радах району.

Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2018 рік по даному податку – 68 865 699 грн., виконання становить 68,9 відсотків річних призначень.  За січень – серпень 2018 року місцевим бюджетом отримано 47460868 гривень  цього податку, що складає 107,4  відсотків від запланованої суми на січень – серпень 2018 року.  Проти січня - липня 2017 року надходження  даного податку збільшилися на  10573035 грн.

Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 12539906 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності       6862586 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 5677620 грн.),  або 56,3 відсотків  річного плану на 2018 рік ( 22 273 021 грн.) та 107,7 відсотків до помісячного розпису.                                                                  

Надходження  податку на майно за січень - серпень 2018 року  складають        13176992 грн., що становить 80,9 відсотків річного плану  (16 278 005 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  11813305 грн., що становить 76,8 відсотків річного плану (15 390 720 грн.). За січень - серпень 2018 року  в порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 3219891 грн., в т.ч. по платі за землю на  2374041 грн.

Акцизного податку до  місцевого бюджету за вказаний період надійшло  3259629 грн., при затвердженому плані на рік 6 761 026 грн., (в тому числі з реалізації пального надходження склали  2 562 628 грн.) виконання річного плану становить 48,2 відсотків до помісячного розпису виконання становить 77,5 відсотків.  В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 21476 грн.

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за січень - серпень 2018 року становить 1434156 грн., тобто при плані на 2018 рік          1 834 178 грн. виконання становить 78,2 відсотків річного плану, та 123,1 відсотків до помісячного розпису. Дані надходження мобілізовані в Тростянецьку селищну раду та Ободівську сільську раду  за видачу ветеринарних свідоцтв та довідок, за фіто санітарні сертифікати, та за довідки з державного земельного кадастру про земельну ділянку. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 412923 грн.

Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  195,4 відсотків до затвердженого плану на 2018 рік,  при річному  плані  3260741 грн., фактично надійшло 6372135 грн.  

    Власних надходжень бюджетних установ надійшло 4970466 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  1335996грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –  3634470 грн.     

За  січень – серпень 2018  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 267205грн.  екологічного податку,  який  виконано на  93,7 відсотків до  затверджених річних показників ( 285 220 грн.).

Цільових фондів за  вказаний період надійшло 806964 грн., або 98,2 відсотків до річних планових призначень (821659 грн.), дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

 

Видаткова частина бюджету району  за січень-серпень 2018 року виконана на 71,0 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   372 647 836,26 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 264 756 904,84 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 33,5  відсотків або 124 930 429,18 грн., на соціальний захист населення – 34,7 відсотки або 129 472 445,84 грн., на  охорону здоров’я – 11,4 відсотків, або 42 485 588,45 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 5,7 відсотки, або 21 388 739 грн. та на культуру – 2,7 відсотки, або 10 102 104 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 94,5 відсотків, або 122360003 грн., касові видатки за січень-серпень 2018 року становлять 103168845,31 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 35,9 відсотки (133 963 946,84 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 4,8 відсотки (17 936 860 грн.). Касові видатки за січень-серпень 2018 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 85 320 790,10 грн., на оплату енергоносіїв – 9 860 968,35 грн., або виконано на 63,7 та 55,0 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік. Станом на 01 вересня 2018 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та на оплату енергоносіїв протягом року становить 1 666 037 грн.

Протягом червня-серпня 2018 року по закладах освіти району здійснено виплату  відпускних  з матеріальною допомогою на оздоровлення разом з  нарахуваннями в сумі 14 121 900 грн., з них по педагогічних працівниках загальноосвітніх закладів – 9 990 200 грн.

Станом на 01 вересня 2018 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району проведені в повному обсязі.

Проте, на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 29449692,31 грн., що на 26775369,85 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

 


« Повернутись