Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень – листопад 2019 року

06.12.2019

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Бюджет  Тростянецького району за січень – листопад  2019 року виконано по доходах на 93,5 відсотків до уточненого плану на рік. Так при уточненому плані 274030372 грн. до бюджету району надійшло  256089903 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі   3984200 грн.,  що становить 91,7 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з державного та місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  78385667 грн., або 88,4 відсотків уточнених  річних призначень (88698330 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  47764200 грн., що становить   92,4 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  16881100 грн., що становить  91,7 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 7507412 грн., що становить   91,5 відсотків річної суми планових призначень (8 200 920 грн. );

Дохідна частина загального фонду Тростянецького району без врахування міжбюджетних трансфертів за січень – листопад  2019 року  становить 99509824 грн., або 109,6  відсотків до уточненого  помісячного плану  (90804872 грн.)  та  100,0 відсотків до уточненого річного плану 99537222 грн. До помісячного розпису додатково надійшли кошти в сумі  8704952 грн.

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 року  (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 15578008 грн.

Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень – листопад 2019 року  виконали всі ради .

Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. Уточнений план на 2019 рік по даному податку – 62797484 грн., виконання становить 97,4 відсотків до річних призначень.  За січень – листопад  районним бюджетом отримано 61193047 гривень  цього податку, що складає 105,0  відсотків до помісячного розпису 2019 року (58283004 грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 8809792 грн.

Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 18907083 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності 9398654 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників  9508414 грн.),  або 108,2 відсотків  річного плану на 2019 рік 17479321 грн.) та до помісячного розпису виконання становить 125,6 відсотки.                                                                  

Надходження  податку на майно за січень – листопад  2019 року  складають     14805125 грн., що становить 102,1 відсотків річного плану  (14495203 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло    13896355 грн., що становить 102,3 відсотків річного плану (13578739 грн.), та 113,0 відсотків від запланованих надходжень за 11 місяців 2019 року  ( 12296870 грн.).       В  порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження податку на майно збільшились на 2663021 грн., в т.ч. по платі за землю на  2676859 грн.

Акцизного податку до місцевого бюджету за січень - листопад 2019 року надійшло 2050468 грн., при затвердженому плані на рік 2 741 748 грн., виконання становить 74,8 відсотків, та до помісячного розпису виконання становить 84,0 відсотка. Надходження акцизного податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 458416 грн., в тому числі по пальному на 497274грн.    Причиною зменшення даних надходжень є спад обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального  та відповідно  зменшення частки для зарахування загального фонду місцевого самоврядування, яка визначається постановою КМУ » Про внесення змін до Порядку  зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування». 

Загальна сума поступлень плати за надання адміністративних послуг становить 652372 грн., тобто при плані на 2019 рік 834116 грн. виконання становить 78,2 відсотків,  та до помісячного розпису на 11 місяців 111,5 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження зменшились на  68386 грн. Зменшення надходжень плати за надання адміністративних послуг відбулось за рахунок зменшення кількості звернень громадян та юридичних осіб для надання послуг з  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Дохідна частина спеціального фонду за січень - листопад 2019 року  (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  159,8  відсотків до уточненого плану на 2019 рік, тобто  при  плані  2704764  грн., фактично надійшло 4322446 грн.          Власних надходжень бюджетних установ надійшло 2983543 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  833754 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” – 2149789 грн., в тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки – 1658060 грн.

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів  - 491729 грн.

За  січень – листопад  2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 213357 грн.  екологічного податку.

До  цільових фондів за 11 місяців 2019 року надійшло коштів в сумі 1081419 грн. Дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-листопад 2019 року виконана на 87,1 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   300 578 920,27 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 261 659 156,39 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 38,2  відсотки або 114 945 907,32 грн., на соціальний захист населення – 27,4 відсотки або 82 336 731,38 грн., на  охорону здоров’я – 12,0 відсотки, або 36 183 044,00  грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 7,0 відсотки, або 21 012 917,35 грн. та на культуру – 3,2 відсотки, або 9 712 889 грн.

У видатках   на соціальний  захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного  та  обласного бюджетів, займають 90,6 відсотки, або 74 616 255 грн.,    касові видатки за січень-листопад 2019 року становлять 65 128 599,66 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 40,6 відсотки (122 054 060,18 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,7 відсотки (17 244 614 грн.). Касові видатки за січень-листопад 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 109 644 281,91 грн., на оплату енергоносіїв – 12 956 528,47 грн., або виконано на 89,8 та 75,1 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 грудня 2019 року видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету забезпечено в повному обсязі.

Станом на 01 грудня 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Проте на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 434,33 грн., яка утворилась через недофінансування відповідної субвенцій з селищного бюджету.

 

   Начальник фінансового управління                                                  Г.Г. Хриплива


« Повернутись