Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень – листопад 2018 року

06.12.2018

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Бюджет  Тростянецького району за січень – листопад 2018 року виконано по доходах на  95,2 відсотки до уточненого плану на рік. Так при річному плані       369 956 920 грн. до бюджету району надійшло  352 208 240 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  4 580 000 грн.,  що становить 91,7 відсотків річної суми планових призначень на 2018  рік ( 5 002 900 грн.);

-  Субвенція з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  136 882 920 грн., або 93,9 відсотків затверджених річних призначень  (145 808 404 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  52 944 100 грн., що становить   91,9 відсотків річної суми планових призначень (57 610 600 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  27 717 100 грн., що становить  93,7 відсотків річної суми планових призначень (29 568 300 грн.);

В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на  59 532 451  гривень .

Дохідна частина загального фонду за січень – листопад 2018 року становить 119 508 420 грн., або 111,0  відсотків до  уточненого плану на січень – листопад 2018 року (107 673 475 грн.), та 99,5 відсотків до затвердженого річного плану (120 112 980 грн.). Таким чином, до помісячного розпису бюджету району  додатково надійшло 11 834 945 грн.

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення доходів загального фонду бюджету району за рахунок власних надходжень податків і зборів  порівняно з відповідним періодом минулого року. Тобто, надходження збільшились на 25 581 836 грн.

Дохідну частину бюджету до затверджених показників за січень – листопад 2018 року виконано по всіх  місцевих радах району.

Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2018 рік по даному податку – 71 243 083 грн., виконання становить 100,3 відсотків річних призначень.  За січень – листопад 2018 року місцевим бюджетом отримано 71 485 405 гривень  цього податку, що складає 111,5 відсотків від запланованої суми на січень – листопад 2018 року.  Проти аналогічного періоду минулого року надходження  даного податку збільшилися на  17 716 169 грн.

Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 21 140 066 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності       9 923 636 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 11 216 429 грн.),  або 93,6 відсотків  річного плану на 2018 рік ( 22 479 729 грн.) та 107,6 відсотків до помісячного розпису.                                                                   

Надходження  податку на майно за січень – листопад 2018 року складають        17 726 743 грн., що становить 105,8 відсотків річного плану  (16 757 785 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  15 861 417 грн., що становить 100,8 відсотків річного плану (15 741 188 грн.). За січень – листопад 2018 року  в порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження податку на майно збільшились на 3 566 328 грн., в т.ч. по платі за землю на  2 410 278 грн.

Акцизного податку до  місцевого бюджету за вказаний період надійшло           6 595 593 грн., при затвердженому плані на рік 7 168 498 грн., (в тому числі з реалізації пального надходження склали  5 581 703 грн.) виконання річного плану становить 92,0 відсотків до помісячного розпису виконання становить 101,7 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 650 394 грн.

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за січень – листопад 2018 року становить 1 879 434 грн., тобто при плані на 2018 рік 1 963 169 грн. виконання становить 95,7 відсотків річного плану, та 105,2 відсотків до помісячного розпису. Дані надходження мобілізовані в Тростянецьку селищну раду та Ободівську сільську раду  за видачу ветеринарних свідоцтв та довідок, за фіто санітарні сертифікати, та за довідки з державного земельного кадастру про земельну ділянку. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 425 375 грн.

Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  201,3 відсотків до затвердженого плану на 2018 рік,  при річному  плані  4 337 833 грн., фактично надійшло 8 730 993 грн.  

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 6 040 104 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  1 757 399грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” – 4 282 704 грн.     

За  січень – листопад 2018  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 318 082 грн.  екологічного податку,  який  виконано на  111,5 відсотків до  затверджених річних показників ( 285 220 грн.).

Цільових фондів за  вказаний період надійшло 18 99 731 грн., або 111,6 відсотків до річних планових призначень (1 702 083 грн.), дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-листопад 2018 року виконана на 90,0 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   392 999 472,15 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 353 706 028,96 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 31,8  відсотки або 124 817 160,41 грн., на соціальний захист населення – 37,4 відсотки або 146 886 544,63 грн., на  охорону здоров’я – 11,1 відсотки, або 43 715 723,45 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 5,6 відсотки, або 21 982 454,65 грн. та на культуру – 2,6 відсотки, або 10 088 893 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 95,1 відсотки, або 139 659 316 грн., касові видатки за січень-листопад 2018 року становлять 131 117 215,28 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 34,0 відсотки (133 678 377,54 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 4,6 відсотки (18 164 691 грн.). Касові видатки за січень-листопад 2018 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 118 409 308,29 грн., на оплату енергоносіїв – 14 398 601,54 грн., або виконано на 88,6 та 79,3 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік. Станом на 01 грудня 2018 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та на оплату енергоносіїв протягом року становить   549 640 грн.

Протягом червня-серпня 2018 року по закладах освіти району здійснено виплату  відпускних  з матеріальною допомогою на оздоровлення разом з  нарахуваннями в сумі 14 121 900 грн., з них по педагогічних працівниках загальноосвітніх закладів – 9 990 200 грн.

Станом на 01 грудня 2018 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району проведені в повному обсязі.

Проте, на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 14760735,55 грн., що на 41464326,61 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

Начальник фінансового управління                                         Л. Г. Сандуляк


« Повернутись