Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень – грудень 2019 року

10.01.2020

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Бюджет  Тростянецького району за січень – грудень  2019 року виконано по доходах на 100,5 відсотків до уточненого плану на рік. Так при уточненому плані 275313535 грн. до бюджету району надійшло  276601555 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі   4346100 грн.,  що становить 100 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з державного та місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  82060,839 грн., або 91,7 відсотків уточнених  річних призначень (89491382 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  51672000 грн., що становить   100 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  18415800 грн., що становить  100 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 8402369 грн., що становить   91,5 відсотків річної суми планових призначень (8402369 грн. ).

Дохідна частина загального фонду Тростянецького району без врахування міжбюджетних трансфертів за січень – грудень  2019 року  становить 109646947 грн., або 108,6  відсотків до уточненого  плану  на 2019 рік (100928384 грн. До уточненого річного плану додатково надійшли кошти в сумі  8718563 грн.

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 року  (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 17986481 грн.

Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету уточнені показники по доходах  за  січень – грудень 2019 року  виконали всі ради .

Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. Уточнений план на 2019 рік по даному податку – 62797484 грн., виконання становить 109,0 відсотків до уточнених річних призначень.  За січень – грудень  районним бюджетом отримано 68423518 гривень  цього податку. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 10062359 грн.

Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 20110517 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності 9851782 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників  10258721грн.),  або 108,2 відсотків  річного плану на 2019 рік 18580573 грн.).

Надходження  податку на майно за січень – грудень  2019 року  складають     16148055 грн., що становить 110,9 відсотків уточненого річного плану  (14562923 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло    15127803 грн., що становить 110,9 відсотків уточненого річного плану (13646459 грн. В  порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження податку на майно збільшились на 3138876 грн., в т.ч. по платі за землю на  3079596 грн.

Акцизного податку до місцевого бюджету за січень - грудень 2019 року надійшло 2213962 грн., при уточненому плані на рік 2723560 грн., виконання становить 81,3 відсотків. Надходження акцизного податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 528467 грн., в тому числі по пальному на 574577 грн. Причиною зменшення даних надходжень є спад обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального  та відповідно  зменшення частки для зарахування до загального фонду місцевого самоврядування, яка визначається постановою КМУ » Про внесення змін до Порядку  зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування». 

Загальна сума поступлень плати за надання адміністративних послуг становить 782996 грн., тобто при плані на 2019 рік 634116 грн. виконання становить 123,5 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження зменшились на  5842 грн. Зменшення надходжень плати за надання адміністративних послуг відбулось за рахунок зменшення кількості звернень громадян та юридичних осіб для надання послуг з  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Дохідна частина спеціального фонду за січень - грудень 2019 року  (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  199,5  відсотків до уточненого плану на 2019 рік, тобто  при  плані  2738577  грн., фактично надійшло 5463769 грн.          Власних надходжень бюджетних установ надійшло 4022434 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  953540 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” – 3068894 грн., в тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки – 2523476 грн.

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів  - 545418грн.

За  січень – грудень  2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 213357 грн.  екологічного податку.

До  цільових фондів за 12 місяців 2019 року надійшло коштів в сумі 1183680 грн. Дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-грудень 2019 року виконана на 95,9 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   300 743 463,57 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 288 377 668,69 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 38,2  відсотки або 115 077 127,62 грн., на соціальний захист населення – 27,3 відсотки або 82 252 122,38 грн., на  охорону здоров’я – 12,3 відсотки, або 36 943 844  грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 7,1 відсотки, або 21 235 175,57 грн. та на культуру – 3,2 відсотки, або 9 629 748,98 грн.

У видатках   на соціальний  захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного  та  обласного бюджетів,    займають 90,6 відсотки, або 74 542 358 грн.,    касові видатки за січень-грудень 2019 року становлять 68 791 493,37 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 40,8 відсотки (122 666 242,51грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,5 відсотки (16 580 357,76 грн.). Касові видатки за січень-грудень 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 121 291 974,51 грн., на оплату енергоносіїв – 14 653 473,47 грн., або виконано на 98,9 та 88,4 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 січня 2020 року видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету забезпечено в повному обсязі.

Станом на 01 січня 2020 року кредиторська заборгованість по видатках загального та спеціального фонду бюджету району  відсутня.

 

Начальник фінансового управління                                  Галина Хриплива


« Повернутись