Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за січень 2019 року

06.02.2019

ДОХІДНА ЧАСТИНА

 

Бюджет  Тростянецького району за січень 2019 року виконано по доходах на  12,0 відсотків до затвердженого плану на рік. Так при плані 272 307 382 грн. до бюджету району надійшло  32 646 764 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  362 200 грн.,  що становить 8,3 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  18 177 457 грн., або 19,2 відсотки затверджених річних призначень  (94 836 281 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  3 978 700 грн., що становить   7,7 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  1 534 100 грн., що становить  8,3 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

Дохідна частина загального фонду за січень 2019 року (без врахування надходжень ОТГ)  становить 7 911 815 грн., або 144,7  відсотків до плану на січень 2019 року (5 468 984 грн.)  та 8,3 відсотки до затвердженого річного плану   94 836 281 грн. Таким чином в січні до бюджету району додатково надійшли кошти в сумі  2 442 800 грн.

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з січнем 2018 роком.  В порівнянні до надходжень  січня 2018 року (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 1 512 892 грн.

Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  січень 2019 року  виконали всі ради.

Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2019 рік по даному податку – 61 785 385 грн., виконання становить 7,1 відсотки до річних призначень.  За січень місцевим бюджетом отримано 4 374 964 гривень  цього податку, що складає 135,6  відсотків від запланованої суми на січень 2019 року (3 226 000 грн.). У порівнянні з січнем 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 1 281 559 грн.

Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 2 348 712 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності 778 794 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаро- виробників  1 569 918 грн.),  або 14,9 відсотків  річного плану на 2019 рік ( 15 760 225 грн.).                                                                  

Надходження  податку на майно в січні 2019 року  складають  1 044 502 грн., що становить 7,9 відсотків річного плану  (13 170 563 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло        904 440 грн., що становить 7,3 відсотка річного плану (12 323 365 грн.), та 125,5 відсотків від запланованих надходжень на січень 2019 року (832 125 грн.).  В  порівнянні до січня  2018 року надходження податку на майно збільшились на 274 131 грн., в т.ч. по платі за землю на  169 635 грн.

Акцизного податку до  місцевого бюджету за січень 2019 року надійшло     44 507 грн., при затвердженому плані на рік 2 741 748грн., виконання становить 1,6 відсотків.  Надходження акцизного податку в порівнянні до відповідного періоду  минулого року збільшились на 2 757 грн.

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг становить 83 314 грн., тобто при плані на 2019 рік 829 126 грн. виконання становить 10,0 відсотків. В порівнянні з січнем 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження збільшились на 22 227 грн.

Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  75,0  відсотків до затвердженого плану на  січень 2019 року,  при  плані  165 693  грн., фактично надійшло 124 290 грн.  

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 67 199 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  54 783 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” – 710 грн.     

За  січень 2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 203грн.  екологічного податку.

Цільових фондів за  січень 2019 рік надійшло 23721 грн., дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

 

Видаткова частина бюджету району  за січень місяць 2019 року виконана на 10,5 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   293 509 503 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 30 832 799,09 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 37,2  відсотки або 109 355 681 грн., на соціальний захист населення – 32,3 відсотки або 94 666 238 грн., на  охорону здоров’я – 11,8 відсотки, або 34 525 696 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 6,6 відсотки, або 19 388 857 грн. та на культуру – 3,1 відсотки, або 9 104 028 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 98,4 відсотки, або 93 119 521 грн., касові видатки за січень 2019 року становлять 16 039 596,49 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 40,6 відсотки (119  175 262 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,7 відсотки (16  795 596 грн.). Касові видатки за січень 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 9 059 437,88 грн., на оплату енергоносіїв – 1 357 364,73 грн., або виконано на 7,6 та 8,1 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік. Станом на 01 лютого 2019 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету та на оплату енергоносіїв протягом року становить   4 267 132 грн.

Станом на 01 лютого 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району проведені в повному обсязі.

Проте, на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 219441,03 грн., що на 855892,27 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

 

Начальник відділу прогнозування 

та аналізу доходів                                                                            Г.В. Діденко

 

Головний спеціаліст 

бюджетного відділу                                                                         Н.В.Заставнюк

 

Головний спеціаліст  фінансово -

господарського відділу                                                                   І.М. Вогнивенко


« Повернутись