Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за І півріччя 2019 року

05.07.2019

Пояснююча  записка

про стан виконання бюджету Тростянецького району

за І півріччя 2019 року

 

ДОХІДНА ЧАСТИНА

         Бюджет  Тростянецького району за І півріччя  2019 року виконано по доходах на 55,3 відсотків до уточненого плану на рік. Так при уточненому плані               266 211 551 грн. до бюджету району надійшло  147 129 419 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  2173,2 грн.,  що становить 50,0 відсотків річної суми планових призначень на 2019  рік ( 4 346 100 грн.);

-  Субвенція з державного та місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  55 011 117 грн., або 62,1 відсотків уточнених  річних призначень (88 530 450 грн.);

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  31 829 900 грн., що становить   61,6 відсотків річної суми планових призначень (51 672 000 грн. );

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  9 207 600 грн., що становить  50,0 відсотків річної суми планових призначень (18 415 800 грн.);

- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 4 094 952 грн., що становить   49,9 відсотків річної суми планових призначень (8 200 920 грн. );

 

          Дохідна частина загального фонду Тростянецького району без врахування міжбюджетних трансфертів за І півріччя  2019 року  становить 44 812 651 грн., або 113,4  відсотки до уточненого  помісячного плану  (39 528 501 грн.)  та  47,1 відсотків до уточненого річного плану 95 046 281 грн. До бюджету району додатково надійшли кошти в сумі  5 284 150 грн.

       Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення бюджету району за рахунок  доходів  загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2018 року  (без врахування надходжень ОТГ) надходження збільшились на 6 412 072 грн.

         Із 16 сільських бюджетів та районного бюджету затверджені показники по доходах  за  І півріччя  2019 року  виконали всі ради .

          Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2019 рік по даному податку – 61 785 385 грн., виконання становить 46,2 відсотки до річних призначень.  За січень – червень районним бюджетом отримано 28 536 968 гривень  цього податку, що складає 104,9  відсотків до помісячного розпису 2019 року (27 204 200 грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)  надходження цього податку збільшилися на 3 712 931 грн.

           Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 6 917 354 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності 3 582 586 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників  3 334 768 грн.),  або 31,3 відсотків  річного плану на 2019 рік              ( 15 802 825 грн.) та до помісячного розпису виконання становить 151,9 відсотка.                                                                 

           Надходження  податку на майно за січень – червень 2019 року  складають     7 051 732 грн., що становить 53,2 відсотків річного плану  (13 243 563 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  6 710 774 грн., що становить 54,1 відсотків річного плану (12 395 865 грн.), та 127,2 відсотків від запланованих надходжень за І півріччя 2019 року           ( 5 277 276 грн.). В  порівнянні до відповідного періоду 2018 року надходження податку на майно збільшились на 1 680 144 грн., в т.ч. по платі за землю на            1 566 295 грн.

         Акцизного податку до  місцевого бюджету за І півріччя 2019 року надійшло   1 090 646 грн., при затвердженому плані на рік 2 741 748 грн., виконання становить 39,8 відсотків та до помісячного розпису виконання становить 99,5 відсотка. Надходження акцизного податку в порівнянні до відповідного періоду  минулого року зменшились на 81 051 грн., в тому числі по пальному на 98 867 грн.

         Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг становить 350 647 грн., тобто при плані на 2019 рік 829 126 грн. виконання становить 42,3 відсотків  та до помісячного розпису 94,0 відсотків, або на 22 284 грн. менше за рахунок зменшення адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року (без врахування надходжень ОТГ)   надходження зменшились на 113 019 грн.

         Дохідна частина спеціального фонду за І півріччя 2019 року  (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  121,3  відсотків до затвердженого плану на 2019 рік, тобто  при  плані  2 231 997  грн., фактично надійшло 2 707 615 грн. До помісячного розпису виконання становить 213,9 відсотків. 

          Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1 899 511 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  488 680 грн.;

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –     1 410 831 грн., в тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки -1 193 814 грн.

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів  -217 017 грн.

           За  січень – червень 2019  року  до спеціального фонду бюджету району надійшло 141 571 грн.  екологічного податку, що становить 105,3 відсотків до помісячного розпису.

         Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності виконано на 109,5 відсотків.

             До  цільових фондів за І півріччя 2019 року надійшло коштів в сумі

 627 665 грн., , або 114,6 відсотків до помісячного розпису. Дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-червень 2019 року виконана на 54,3 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   295 396 035,90 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 160 253 968,93 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 38,4  відсотки або 113 315 092 грн., на соціальний захист населення – 28,1 відсотки або 83 064 364,38 грн., на  охорону здоров’я – 12,1 відсотки, або 35 636 282,40 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 7,0 відсотки, або 20 582 632 грн. та на культуру – 3,2 відсотки, або 9 558 230 грн.

У видатках   на соціальний  захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного  та  обласного бюджетів,    займають 86,5 відсотки, або 71 870 188 грн.,    касові видатки за січень-червень 2019 року становлять 46 162 122,72 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 41,2 відсотки (121 797 267,38 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 5,8 відсотки (17 018 782 грн.). Касові видатки за січень-червень 2019 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 65 143 487,92 грн., на оплату енергоносіїв – 8 621 614,10 грн., або виконано на 53,5 та 50,7 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік.

Станом на 01 липня 2019 року незабезпеченість в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету становить   2 566 713 грн., або зменшилась 39,8 відсотки у порівнянні   з незабезпеченістю, яка склалась при формуванні бюджету на 2019 рік (4 267 132 грн).

     Станом на 01 липня 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Проте звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 66886,48 грн., що на 1008446,82 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

 

В.о.начальника

фінансового управління                                                                         Н.В.Заставнюк


« Повернутись