Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за 2018 рік

09.01.2019

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Бюджет  Тростянецького району за 2018 рік виконано по доходах на  102,7 відсотків до уточненого плану на рік. Так при річному плані 391 385 159 грн. до бюджету району надійшло  401 773 217 грн., в тому числі:

- Отримано базову дотацію в сумі  5 002 900 грн.,  що становить 100 відсотків річної суми планових призначень на 2018  рік ( 5 002 900 грн.), що на 1 459 100 грн. більше ніж в 2017 році.

-  Субвенція з місцевих бюджетів іншим  місцевим бюджетам в сумі  165 959 644 грн., або 99,7 відсотків уточнених річних призначень  (166 450 093 грн.), що на 34 183 829 грн. більше ніж в 2017 році.

-  Освітня субвенція з державного бюджету в сумі  57 610 600 грн., що становить   100 відсотків річної суми планових призначень (57 610 600 грн. ), що на 8 383 100 грн. більше ніж в 2017 році.

- Медична субвенція з державного бюджету в сумі  29 568 300 грн., що становить  100 відсотків річної суми планових призначень (29 568 300 грн.); що на 863 086 грн. більше ніж в 2017 році.

В порівнянні до 2017 року надходження до бюджету Тростянецького району збільшились на  66 803 967  гривень .

Дохідна частина загального фонду за 2018 рік становить  131 700 337 грн., або 109,0  відсотків до  уточненого плану на 2018 рік (120 818 830 грн.). Таким чином,  до помісячного розпису бюджету району  додатково надійшло 10 881 507 грн.

Слід відмітити позитивну тенденцію наповнення доходів загального фонду бюджету району за рахунок власних надходжень податків і зборів  порівняно з відповідним періодом минулого року. Тобто, надходження збільшились на 26 749 616 грн.

Дохідну частину бюджету до затверджених показників за 2018 рік виконано по всіх  місцевих радах району.

Основним  бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів  є податок на доходи фізичних осіб. План на 2018 рік по даному податку – 71 243 083 грн., виконання становить 111,8 відсотків річних призначень, тобто за 2018 рік місцевим бюджетом отримано 79 639 197 гривень  цього податку, що на 8 396 114 грн. більше планових призначень. Проти 2017 року надходження  даного податку збільшилися на  18 749 561 грн.

Наступним по обсягу до місцевих бюджетів є надходження  єдиного податку в сумі 22 501 141 грн. (в тому числі єдиний податок  з підприємницької діяльності       10 372 343 грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 12 128 798 грн.),  або 99,9 відсотків  річного плану на 2018 рік ( 22 528 689 грн.). 

В порівнянні до 2017 року надходження збільшились на  3 515 099  гривень .

 Надходження  податку на майно у 2018 році  складають 19 613 708 грн., що становить 114,5 відсотків  уточненого річного плану  (17 134 368 грн.),  в тому числі земельного податку та орендної плати з фізичних і юридичних осіб надійшло  17653768 грн., що становить 110,7 відсотків річного плану (15 951 407 грн.). За 2018 рік  в порівнянні до 2017 року надходження податку на майно збільшились на 3 624 541 грн., в т.ч. по платі за землю на  2 396 786 грн.

Акцизного податку до  місцевого бюджету за вказаний період надійшло  7 214 193 грн., при уточненому плані на рік 7 407 422 грн., (в тому числі з реалізації пального надходження склали  6 104 719 грн.) виконання річного плану становить 97,4 відсотків, з реалізації пального виконання становить 104,3 відсотки.  В порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 258 912 грн.

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за 2018 рік становить 2 020 865 грн. при плані  1 977 119 грн. виконання становить 102,2 відсотки річного плану, додаткові надходження складають 43 746 грн. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 421 986 грн.

Дохідна частина спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)  виконана на  232,1 відсотків до затвердженого плану на 2018 рік,  при річному  плані  4 449 793 грн., фактично надійшло 10 328 546 грн. В порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 1 779 728 грн.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 7 416 006 грн., в тому числі:

 - по коду 25010000 „ Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством” –  1 939 683грн. В порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 412 435 грн.

- по коду  25020000 „ Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” –        5 476 322 грн. В порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 838 191 грн.     

За  2018  рік  до спеціального фонду бюджету району надійшло 319 401 грн.  екологічного податку,  який  виконано на  112,0 відсотків до  затверджених річних показників ( 285 220 грн.).

Цільових фондів за  вказаний період надійшло 1 991 162 грн., або 109,8 відсотків до річних планових призначень (1 814 043 грн.), дані кошти спрямовуються на благоустрій населених пунктів.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видаткова частина бюджету району  за січень-грудень 2018 року виконана на 98,7 відсотки до уточненого плану на рік. При затвердженому плані з урахуванням  внесених змін   412 638 007,15 грн.,  касові видатки за звітний період по  бюджетній сфері району становлять 407 115 050,24 грн.

Найбільшу частину в бюджеті району займають видатки на утримання закладів освіти – 30,2  відсотки або 124 643 054,66 грн., на соціальний захист населення – 40,3 відсотки або 166 490 106,47 грн., на  охорону здоров’я – 10,5 відсотки, або 43 532 193,45 грн., на утримання органів місцевого самоврядування – 5,5 відсотки, або 22 528 259,42 грн. та на культуру – 2,4 відсотки, або 10 078 931 грн.

У видатках на соціальний захист населення, видатки, які проводяться за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів,  займають 95,6 відсотків, або 159 235 487 грн., касові видатки за січень-грудень 2018 року становлять 158 887 867,86 грн.

В загальній сумі видатків бюджету району  видатки на заробітну плату з нарахуваннями  становлять 41,5 відсотки (134 885 471,39 грн.), видатки на оплату енергоносіїв – 4,2 відсотки (17 143 074,72 грн.). Касові видатки за січень-грудень 2018 року становлять на заробітну плату з нарахуваннями – 132 284 435,53 грн., на оплату енергоносіїв – 16 540 922,76  грн., або виконано на 98,1 та 96,5 відсотків відповідно до уточненого плану  на зазначені видатки на рік. Станом на 01 січня 2019 року забезпечено в повному обсязі видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів району та на оплату енергоносіїв.

Протягом червня-серпня 2018 року по закладах освіти району здійснено виплату  відпускних  з матеріальною допомогою на оздоровлення разом з  нарахуваннями в сумі 14 121 900 грн., з них по педагогічних працівниках загальноосвітніх закладів – 9 990 200 грн.

Станом на 01 січня 2019 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду бюджету району (без урахування кредиторської заборгованості по соціальних виплатах, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів) відсутня. Розрахунки по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району проведені в повному обсязі.

Проте, на звітну дату рахується кредиторська заборгованість по видатках на пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету в сумі 1061840,20 грн., що на 55163221,96 грн. менше в порівнянні із заборгованістю на початок  року.

 

 

Заступник начальника

фінансового управління                                                                       Г.Г.Хриплива


« Повернутись