Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Тростянецька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Державний герб України

Пояснююча записка про стан виконання бюджету Тростянецького району за 2017 рік

20.03.2018

 

 

 

                                          ПОЯСНЮЮЧА  ЗАПИСКА

 

             ДО  ЗВЕДЕННЯ БЮДЖЕТУ  ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

    

                                                         НА   2018  РІК.

 

 

 

       Фінансовий ресурс місцевих бюджетів Тростянецького району на 2018 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного та  Податкового  кодексів України, Закону України „ Про Державний бюджет України на 2018 рік”,  програми соціально - економічного розвитку Тростянецького району та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу. 

                  За рахунок внесених змін до Бюджетного та Податкового кодексів України прогнозний обсяг надходжень  загального фонду на 2018 рік по Тростянецькому району (без урахування офіційних трансфертів) становить 110798645 грн., що на 5847924 грн. більше фактичних надходжень 2017 року, або  на 5,6%.

 

       Найвагомішим  джерелом  надходження  доходів загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб який є бюджетоутворюючим податком в зведеному бюджеті району. Обсяг надходжень   бюджету  району становить 60,1 % від загального обсягу доходу, що справляються на території району. 

       

               Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці  в сумі       524106000 грн. по основних  показниках  Програми економічного і соціального розвитку Тростянецького району на 2018 рік за даними управління економіки   (додаток 1), рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, запропонованих податковою реформою.

                Основні чинники, які вплинуть на збільшення надходження податку на доходи фізичних осіб:

 •  застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
 • підвищення мінімальної заробітної плати в розмірі 3723 грн;
 • зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

          Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на
2018 рік, становлять в контингенті надходжень 110996380 грн. в тому числі (60%) до районного бюджету 66597828 грн.

         Надходження податку  та збору на  доходи фізичних осіб розраховано:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 56459448 грн. (60% від надходжень контингенту в сумі 94099080 грн.);

- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 927300 грн. (60% від надходжень контингенту в сумі 1545500 грн.);  

      - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 8795100 грн. (60% від надходжень контингенту в сумі 14658500 грн.);  

             -податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за               результатами  річного  декларування- 409500грн. (60% від надходжень                                  контингенту в сумі 682500 грн.);

 

          - податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту  164.2 статті 164 Податкового кодексу -  6480 грн. (60% від надходжень контингенту в сумі 10800 грн.).

          Ріст прогнозних надходжень 2018 року становить 109,4 % до надходжень 2017 року, або 5708192 грн.

       Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати.

           Прогноз обсягу податку на прибуток  підприємств  і організацій комунальної власності  обраховано відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України  з урахуванням особливостей справляння податку на прибуток підприємств, визначених Перехідними положеннями цього кодексу. При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2018 рік враховано ставку на рівні минулого року 18%.

      Розрахункова сума податку на 2018 рік становить 700 грн., що в свою чергу менше на 11895 грн, ніж фактичні надходження минулого року, що пояснюється відсутністю бази оподаткуванням даного податку по редакції районної газети „Тростянецькі вісті”.

  В зв”язку з виходом з комунальної власності редакція районної газети „Тростянецькі вісті” надходження частити прибутку підприємств комунальної власності  на 2018 рік не планувалися.  

         Розрахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів здійснено з урахуванням обсягу ліміту лісосічного фонду із застосуванням ставок за заготівлю деревини основних та неосновних лісових порід, затверджених Податковим кодексом. Прогнозна сума  по даному  платежу на 2018 рік становить 25155 грн., фактичні надходження у 2017 році склали 71242 грн.  У 2018 році планується зменшення  кількості вирубки лісових насаджень місцевого значення Бершадським Держлісгоспом.

      Прогноз рентної плати за користування надрами  для видобування корисних копалин місцевого значення на 2018 рік до  бюджету  району розраховано відповідно до норм Податкового кодексу  України,  прогнозних обсягів видобутку (погашення) корисних копалин та нормативів плати за користування надрами в сумі  5200 грн.  В порівнянні з надходженнями 2017   року даний платіж зменшено на 2304 грн. в зв»язку з тим, що Тростянецька МШБ ПМК №51 (смт.Тростянець)  не здійснює господарську діяльність та знаходиться на стадії банкрутства.

           Прогнозний  показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів на 2018 рік  визначено у сумі 1554677 грн. виходячи з прогнозних обсягів виробництва з врахуванням внесених змін до законодавства. У розрахунку прогнозних надходжень акцизного податку враховано на     32955 грн. більше ніж фактичні надходження минулого року, за рахунок  додаткових змін до Податкового кодексу України щодо підвищення ставок (крім індексації) на тютюнові вироби в цілому на 29,7 %. Проте, акциз на алкоголь, у податковому законодавстві змін не передбачено,тобто ставки залишаються на рівні 2017 року.      

        В зв»язку з прийняттям  постанови КМУ від 8 лютого 2017 року  № 96 « Деякі питання  зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» визначено порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (13,44%)  до бюджетів місцевого самоврядування. На 2018 рік прогнозний показник складає 4984880 грн., в тому числі: 1007680 грн.  частини акцизного податку з виробленого в Україні пального та 3977200 грн. - з ввезеного на митну територію України пального, тобто передбачено незначне зростання до надходжень 2017 року  на суму 8172 грн. Основною  причиною є  припинення діяльності ПП «Хутір», яке здійснювало роздрібну торгівлю палива.

             По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, були встановлені рішеннями  рад.

Відповідно п.10.1 та п.10.2 ст..10 Закону України №71-VIII від 28.12.2014р.  «Про внесення змін до   Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи « органами місцевого самоврядування на 2017 рік встановлені такі місцеві податки і збори:

А саме :

 • Податок на майно:     

            В частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений             юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості заплановано в сумі 5700 грн;

            - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений    фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості заплановано в сумі 83459 грн;

            -податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості в сумі 255325 грн;

            -податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений     

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості сумі 353701 грн;

             

            Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2018 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, зокрема:

 земельний податок  запланований в сумі  2712986 грн., що сплачується:

         -  юридичними особами – 1731686 грн., фізичними особами – 981300 грн.

 

         При розрахунку плати за землю  врахована  база оподаткування за даними податкової служби з урахуванням:

•          проведення інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду;

•          переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати.

 

       Проте, запланована сума плати за землю на 2018 рік на 749086 грн. менша проти фактичних надходжень  минулого року і становить 14507896 грн. Основною причиною є зменшення орендної плати за землю у зв»язку з  передачею  у власність земельних ділянок учасникам АТО в сумі 403000 грн. Також по Демидівській сільській раді  в грудні 2017 року  надійшла одноразова плата від ПРАТ « Зернопродукт-МХП» за використання земель під проектними дорогами та господарськими дворами в  сумі  370003 грн. Крім того, по Цибулівській сільській раді у 2017 році надійшов  авансовий  платіж за оренду землі від ПРАТ ПК « Поділля»  в сумі 178371 грн.  Прогнозні показники на 2018 рік планувалися виходячи  з заключених договорів оренди.

 

     Транспортний податок  на 2018 рік не планувався, із-за відсутності об»єктів оподаткування. У 2017 році даного податку надійшло 25000 грн.

 

            Проаналізувавши тенденцію минулих років по надходженню  збору за місця для паркування  транспортних засобів на 2018 рік  в бюджеті району  заплановано в сумі 44940 грн. (факт. 2015р.- 51392 грн., 2016р. – 41667 грн., 2017р.-44465 грн.). 

 

         • Єдиний податок:

 

        При прогнозуванні єдиного податку на 2018 рік враховано норми Податкового кодексу України (  із змінами та доповненнями) , а саме:

       пунктами 293.1 та 293.2 статті 293 передбачено, що ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму, другої групи -у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

      У зв’язку зі значними відхиленнями у попередніх роках кількості платників та середнього податкового навантаження на 1 платника податку, розрахунок прогнозних показників надходжень єдиного податку на 2018 рік здійснювався з урахуванням тенденції надходжень за попередні роки, аналізу фактичних надходжень за 2017 рік  даного податку в розрізі фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності.

          Прогнозна сума  єдиного податку на 2018 рік становить 9016261 грн., у тому числі єдиний податок  з юридичних   осіб –    394800 грн., з фізичних осіб –  8621461 гривень, що на 81325 грн. менше порівняно з фактичними надходженнями 2017 роком. Згідно поданих розрахунків Тростянецької селищної ради зменшення надходжень даного податку зумовлено зменшенням на 35 платників  та зміна ставки єдиного податку для платників 2 групи з 20 відсотків до                12 відсотків.

          Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, в бюджеті на 2018 рік розраховано надходження в сумі         11575706 грн, що на 1687427 грн. більше фактичних надходжень 2017 року. У 2018 році планується 100% зарахування даного податку до місцевого бюджету, замість 86% в минулому році, що  вплинуло на збільшення прогнозних показників.

           

        Відповідно до укладених угод оренди майна, що знаходяться в комунальній власності Тростянецького  району, заплановано надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності в сумі 133722 грн. в тому числі по районному бюджеті: КП «Тростянецька комунальна аптека» - 112800 грн., зарахування 10 відсотків орендної плати бюджетних установ в сумі            7017 грн., та по сільських радах в сумі 13905 грн.

         Орендна плата за водні об»єкти , що надаються  в користування на умовах оренди місцевими радами в бюджеті на 2018  рік не заплановано по причині закінчення договору оренди по Летківській сільській раді та не поновлення нового договору. У 2017 році фактичні надходження  склали 2337 грн. 

      Прогнозні надходження державного мита у 2018 році до бюджету району складають 45002 грн. В порівнянні із відповідним періодом минулого року цих надходжень отримано на 757 грн. менше за рахунок зменшення надходжень державного мита, пов`язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України.

        Прогнозні показники на 2018 рік по платежах, які не носять постійного характеру та по яких неможливо передбачити  кількість платників і суми, які будуть сплачені прогнозуються на рівні очікуваних надходжень в 2017 році, а саме:

-   фактичні надходження в 2017 році адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань склали 32987 грн. Прогноз надходження до бюджету  Тростянецького району   на 2018 рік визначено в сумі  - 33000 грн.;

- надходження у 2017 році  плати за надання інших адміністративних послуг становили  1271472 грн. У 2018 році прогноз надходжень визначено в сумі  1196838 грн.;

-  надходження в 2017 році  адміністративного збору за державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень становили 294420 грн. На 2018 рік дані надходження плануються в сумі 332360 грн.;

-           адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями,  прогнозуються у 2018 році на рівні -   4840 грн., фактичні надходження 2017 року  склали 6349 грн.      

Прогноз інших надходжень на 2018 рік  по коду бюджетної класифікації 24060300 „Інші надходження” в бюджеті району плануються в сумі 41455 грн.,  від повернутих коштів за  минулі роки та невикористаних залишків коштів на рахунках, що на 149018 грн. менше фактичних  надходжень 2017 року.

 

         Спеціальний фонд. В складі бюджету району  сформовано  та  затверджено  спеціальний фонд, загальна сума якого становить  2884877 грн. (без врахуванням надходжень благодійних внесків, грантів і  дарунків та сум за дорученнями), що на  5663930 грн. менше фактичних надходжень 2017 року з них: інші джерела власних надходжень - 4638131 грн.

            Спеціальний фонд бюджету району на 2018 рік включає:

 

    -  екологічний податок 285220 грн;  

    - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього  середовища в результаті господарської   та  іншої діяльності 15800 грн.;

- власні надходження  бюджетних установ  1973062 грн. ;

- цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування  610795 грн.

 

 

      Проаналізувавши тенденцію минулих років по  коду 24062100 грошові стягнення за шкоду,  заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища в результаті господарської та іншої діяльності плануються в сумі 15800 грн. (факт. 2015р.- 5681 грн., 2016р. – 19432 грн., 2017р.-46239 грн.).  

 

До спеціального фонду, відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, зараховуються власні надходження бюджетних установ розрахункова сума яких складає  1973062 грн., що становить 68,4 % в структурі доходів спеціального фонду. Власні надходження бюджетних установ використовуються за напрямками, визначеними пунктом 4  статті 13 Бюджетного кодексу України в межах фактичних надходжень.

          Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних  установ визначений на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів, що на 445814 грн. більше фактичних надходжень за 2017 рік, тобто без врахування надходжень благодійних внесків, грантів і  дарунків та сум за дорученнями (додаток 2).

 

По коду 25010000 „ Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно функціональними повноваження” заплановано в сумі   1973062 грн. в тому числі:

 • районний бюджет –   470657 грн;
 • селищний бюджет –  566988  грн;
 • сільський  бюджет –  935417 грн.

      Надходження  платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством по районному, селищному та сільських бюджетах  планується отримати в сумі 1861520 грн. в тому числі:

 • надходження батьківської плати  за відвідування дошкільних навчальних закладів ( плата за харчування)  – 1454020 грн.;
 • надходження за медичні огляди працівників на договірній основі -200000 грн.;
 • надходження від надання платних послуг за користування мережею інтернет, ксерокопії, прокат костюмів – 500 грн.;
 • надходження батьківської плати  за відвідування гуртків, за прокат костюмів , користування мережею інтернет  - 207000 грн.;

    По коду 25010300 „ Плата за  за оренду майна бюджетних установ” заплановано по районному, селищному та сільських  бюджетах   в сумі  111542 грн.

     

        Екологічний податок  на  2018 рік прогнозуються в сумі 285220 грн. Проти фактичних надходжень минулого року, планові показники по даному податку на 2018 рік  зменшено на  78272 грн.    Із прийняттям змін до законодавства у 2018 році до спеціального фонду бюджету району зараховується 15 відсотків екологічного податку , замість 25 відсотків у 2017 році.

 

             Надходжень до спеціального фонду, які б формували бюджет розвитку протягом        2018 року  не передбачається. Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення  у 2017 році поступило     462928 грн,  у  2018 році не передбачено площі  земельних ділянок, які б  підлягали продажу.

 

          Джерелом формування цільових фондів, утворених органами  місцевого самоврядування , по Тростянецькому районі є надходження коштів від  добровільних внесків громадян . Сільськими радами розроблено положення  про цільові  фонди  відповідно  до яких здійснюється використання коштів. У 2018 році в бюджеті району заплановано цільових фондів  в сумі  610795 грн., які плануються спрямувати на благоустрій населених пунктів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ РАЙОНУ

 

Обсяг видатків бюджету Тростянецького району на 2018 рік визначений відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України  «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,  інших нормативно-правових актів, рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року «Про обласний бюджет на 2018 рік», а також прогнозних показників економічного і соціального розвитку району на 2018 рік.

В склад бюджету району входять районний бюджет, селищний та 17 сільських бюджетів, з яких дотаційним є районний бюджет обсяг базової дотації з державного бюджету становить 5002900 грн., яку спрямовано на  утримання районних закладів культури та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 57610600 грн.  проводитимуться видатки на заробітну плату з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх шкіл району та НВК.

За рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету у сумі 27117100 грн. проводитимуться видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівників  закладів охорони здоров’я.

За рахунок дотації з місцевого бюджету на фінансування переданих з Державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, яка передбачена району  в сумі 11853736 грн., передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями спеціалістів та робітників загальноосвітніх навчальних закладів (10964730 грн.), оплату енергоносіїв та комунальних послуг по  загальноосвітніх навчальних закладах (889006 грн.).

В 2018 році затверджено  1 районний, 1 селищний та 1 сільський  бюджети  з профіцитом по загальному фонду та дефіцитом по спеціальному фонду за рахунок передачі коштів із  загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 6141501 грн. з метою проведення капітальних видатків бюджетними установами Тростянецького району (додаток ).

Обсяг затвердженого бюджету розвитку спеціального фонду Тростянецького району у 2018 році  становить 6141501 грн., в тому числі районний бюджет – 10000 грн., селищний бюджет – 5989701 грн., сільські бюджети - 141800 грн., джерелом надходжень до бюджету розвитку є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду -  6141501 грн.

            Районний бюджет прийнято 15 грудня 2017 року 18 сесією Тростянецької районної ради 7 скликання.  Всі затверджені бюджети збалансовані.

             В бюджеті району на 2018 рік передбачено обсяг оборотно-касової готівки разом по місцевих бюджетах в сумі -   22300  грн., в тому числі:

            районний бюджет                    –    10000  грн.,

            Будянська  сільська рада         –      500  грн.,

            Верхівська сільська рада         –      500  грн.,

            Глибочанська сільська рада     –     2000  грн.,

            Гордіївська сільська рада         –     500  грн.,

            Демидівська сільська рада        –    1000   грн.,

            Ілляшівська  сільська рада        –    100 грн.,

            Капустянська сільська рада      –    500  грн.,

            Летківська  сільська рада          –    500  грн.,

            Н.Ободівська сільська рада      –    100  грн.,

            Ободівська сільська рада          –    500  грн.,

            Олександрівська сільська рада –    1000  грн.,

            Оляницька  сільська рада          –    900  грн.,

            Савинецька  сільська рада        –    500 грн.,

            Торканівська сільська рада       –    500  грн.,

            Тростянчиська сільська рада    –    100  грн.,

            Цибулівська  сільська рада       –    1000  грн.,

            Четвертинівська сільська рада –    600  грн.,

            Тростянецька  селищна рада    –    1500 грн.,

 та вільний залишок коштів в сумі 17900239 грн., який планується спрямувати на видатки по установах, що фінансуються з відповідних бюджетів в тому числі:

                                                                              

                                                                               грн..

Будянська сільська рада

92957

Верхівська сільська рада

46972

Глибочанська сільська рада

501556

Гордіївська сільська рада

656995

Демидівська сільська рада

722821

Ілляшівська сільська рада

44279

Капустянська сільська рада

371222

Летківська сільська рада

701243

Н-Ободівська сільська рада

286867

Ободівська сільська рада

665967

Олександрівська сільська рада

417080

Оляницька сільська рада

165141

Савинецька  сільська рада

242762

Торканівська сільська рада

36787

Тростянчикська сільська рада

260077

Цибулівська сільська рада

189760

Четвертинівська сільська рада

259440

Тростянецька селищна рада

1172714

Районний бюджет

11065599

Всього

17900239

           

В процесі розрахунку видатків на заробітну плату з нарахуваннями взято за основу  Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», яким установлена мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня – 3723 гривень. Крім того, враховано видатки на реалізацію ряду нормативних актів, якими регулюються умови оплати праці в бюджетній сфері.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діяли в грудні 2017 року з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках за минулий рік.

            По  бюджетних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів району, не забезпечено в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці на обов’язкові виплати відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ, тверде паливо. Додаткова потреба в коштах становить 4691904  грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями 4222026  грн., на оплату енергоносіїв – 469878 грн.

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Обсяг видатків запланованих на галузь державного управління  у 2018 році становить  20051574 грн., в тому числі по загальному фонду  19749157 грн. За рахунок даних коштів заплановано утримання апаратів районної , селищної та сільських рад в сумі 19859574 грн.,  також планується виконання місцевих програм у сфері державного управління  на суму 192000 грн.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності районної ради, селищної, сільської рад (КПКВК МБ 0150)

Обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування становить  19859574 грн., в тому числі по загальному фонду  19749157 грн., що на 3713886 грн. або на 23,2 відсотків більше проти уточненого плану 2017 рік.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 17121224 грн., що забезпечує потребу в коштах на обов’язкові виплати по всіх місцевих бюджетах.

Для розрахунків за енергоносії планується спрямувати 853438 грн., що забезпечує потребу в коштах повному обсязі. Розрахунок витрат здійснено з урахуванням діючих тарифів та очікуваного їх використання у поточному році.

             На виконання вимог  ст.77 Бюджетного кодексу України по  органах місцевого самоврядування, забезпечено в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці на обов’язкові виплати відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. Потребу в коштах на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ, тверде паливо забезпечено в повному обсязі.

По спеціальному фонду передбачено  110417 грн., з них за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 80863 грн. по Тростянецькій селищній раді на придбання діапроектора -17000 грн., 2-х ноутбуків – 38000 грн., комп”ютера -18000 грн., пристрій МФУ – 7863 грн. по КЕКВ 3110 ”Придбання обладнання та предметів довгострокового користування”.

За рахунок плати за оренду майна бюджетних установ (КДК 25010300) заплановано кошти в сумі 29554 грн., які передбачається спрямувати на придбання предметів, матеріалів та оплати послуг по поточному ремонту приміщень, які здаються в оренду.

                

ЗМІНИ ШТАТНОЇ  ЧИСЕЛЬНОСТІ

По органах місцевого самоврядування планова штатна чисельність на початок 2018 року становить 166,75 шт.од., у порівнянні з планом на кінець 2017 року (163,75 шт.од.) штатна чисельність апарату місцевих рад збільшилась на  3,0 шт.од., в тому числі по:

 •   Тростянецькій селищній раді  - 2 шт.од.: рішенням 30 сесії 7 скликання від 26.09.2017 року №324 збільшено на 1,0 шт.од. іншого персоналу (введено посаду інспектора з 01.10.2017 року),  та рішенням 36 сесії 7 скликання від 22.12.2017 року №344 збільшено на 1,0 шт.од. іншого персоналу (введено посаду інспектора з 01.01.2018 року)

- Ободівській сільській раді рішенням 25 сесії 7 скликання  від 14.11.2017 року збільшено на 1,0 шт.од. посадових осіб місцевого самоврядування (введено 1,0 шт.од. державного реєстратора з 15.11.2017 року).

У 2018 році штатна чисельність апарату місцевих рад на кінець року становитиме 165,75 шт.од., тобто  зменшиться на  1,0 шт.од., в тому числі по:

- Летківській сільській раді рішенням 19 сесії 7 скликання  від 22.12.2017 року зменшено на 1,0 шт.од. посадових осіб місцевого самоврядування (скорочено 1,0 шт.од спеціаліста ІІ категорії-економіста з 01.03.2018 року).

 

Інша діяльність у сфері державного управління (КПКВК МБ 0180)

У видатках бюджету району на 2018 рік заплановано кошти на виконання районних програм в сумі 192000 грн., головним розпорядником яких є Тростянецька районна державна адміністрації, а саме:

- районна Програма забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та оперативного реагування на виклики, загрози на території Тростянецького району на 2017-2019 роки передбачено  кошти в сумі 100000 грн.;

- районна Програма висвітлення діяльності  районних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у друкованих засобах масової інформації на 2016-2018 роки – 92000 грн.

 

ОСВІТА

 

В 2018 році за рахунок коштів місцевих бюджетів Тростянецького району заплановано утримувати 53 заклади освіти, в тому числі 23 дошкільних навчальних заклади фінансуються за рахунок субвенції з районного бюджету ( з них 1 заклад – сезонний), 22 загальноосвітніх школи та 1 НВК, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, коштів дотації з місцевого бюджету на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  та коштів районного бюджету, 1 позашкільний заклад (будинок школярів), методкабінет, централізовану бухгалтерію відділу освіти, логопед пункт,  групу по централізованому господарському обслуговуванню та дві дитячих музичних школи.

 

              Обсяг видатків на утримання закладів освіти на 2018 рік становить  124001006 грн., в т.ч. загальний фонд – 122339690 грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 57610600 грн., які будуть спрямовані за заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл району та НВК,  спеціальний фонд – 1454316 грн.

У загальноосвітніх навчальних закладах та НВК навчається – 2888 учнів. Планові видатки  по загальному фонду на 1 учня  на 2018 рік  заплановано в сумі 30360 грн.  грн., що на  5340  грн. більше, ніж в 2017 році.

При плануванні видатків на утримання закладів освіти основним критерієм являється    забезпечення  в повному обсязі коштів на зарплату з нарахуваннями з врахуванням планових підвищень рівня мінімальної зарплати, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг по цінах, що діяли на момент планування з урахуванням коефіцієнту підвищення.

              На виплату зарплати з нарахуваннями працівникам освітянських закладів  затверджений план на 2018 рік становить   102317980 грн. В структурі всіх видатків загального фонду заробітна плата складає  83,6 %.  

По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» уточнений план на 2018 рік становить 2536351 грн. на харчування дітей в дошкільних закладах та харчування пільгової категорії учнів в загальноосвітніх навчальних закладах.

Для розрахунків за енергоносії планується спрямувати 14723335 грн.

  По  освітянських установах, що фінансуються з місцевих бюджетів, не забезпечено в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці на обов’язкові виплати відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати та на оплату енергоносіїв. Додаткова потреба становить 3115960 грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями інших працівниках загальноосвітніх шкіл  2057571 грн., на оплату енергоносіїв по Тростянецьких дошкільних навчальних закладах – 469878 грн.

По КТПКВК 1160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» передбачено видатки в сумі 2292158 грн., в тому числі на утримання централізованої бухгалтерії в сумі 1145399 грн., групи по централізованому господарському обслуговуванню – 1017808 грн., логопедпункту – 128951 грн.

На 2018  рік в освітянській галузі по загальному фонду заплановані видатки по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних  (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»   в сумі 17210 грн., а саме :

      по дошкільних закладах освіти – 600 грн. по Тростянецькій селищній раді (на оплату навчання з правил  технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживачів – 600 грн. (2 чол.*300 грн.);

      по загальноосвітніх школах – 16610 грн.  (на оплату навчання з правил  технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживачів – 13040 грн. ( 15 чол.*869,33 грн.), навчання  з правил технічної та безпечної експлуатації котлоагрегатів на твердому паливі – 1800 грн. (10 чол. *180 грн.), навчання з охорони праці  - 720 грн.(6 чол.*120 грн.), навчання з пожежної безпеки – 1050 грн. ( 10 чол.*105 грн.).

Видатки на харчування учнів  1-4 класів загальноосвітніх шкіл, що фінансуються з районного бюджету, на 2018 рік не передбачені.

Формування дохідної частини спеціального фонду по закладах освіти району здійснено на основі показників фактичних надходжень за минулий рік та відповідно до планових розрахунків розміру батьківської плати за харчування дітей в школах та дитячих садках. В 2018 році передбачається залучити коштів до спеціального фонду на суму 1661316 грн., які будуть спрямовані на:

 • оплату праці з нарахуваннями працівників  дитячих музичних шкіл -  207000 грн.;
 •  харчування дітей дощкільних закладів освіти та навчально-виховного комплексу - 1454020 грн.;
 • утримання майна, яке здається в оренду – 296 грн.

 

ЗМІНИ  ШТАТІВ

Районний бюджет

               Планова штатна чисельність працівників закладів освіти, що фінансуються з районного бюджету, на початок 2018 р. визначена в кількості 875,9 ставок, що на 33,7 ставок більше в порівнянні з минулим роком, а саме, по загальноосвітніх школах чисельність працівників зменшилася на 7,1 шт. од.,  та збільшилася чисельність працівників на 40,8 шт. од. в зв’язку з тим, що дитячі музичні школи відображаються в галузі освіта ( Табл.1)

             

 Загальноосвітні школи

 

По загальноосвітніх школах району на початок 2018 р. планується на 7,1 ставок працівників менше, ніж передбачалось в плановій мережі  на кінець 2017р. ( в плановій мережі на кінець 2017 року планувалося збільшення на 14,06 ставок, а фактично відбулося збільшення ставок на 6,96 ст.), зокрема, по загальноосвітніх школах з 1 вересня 2017 року збільшена штатна чисельність на 6,96 шт. од., в тому числі педагогічного персоналу на 1,46 ст. в зв’язку із збільшенням класів, на 2,75 ст. вихователів ГПД в зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання (введено асистентів учителів);

зменшено на 0,5 ст. працівників, віднесених до педагогічного персоналу, а саме: зменшено на 2 ставки: 1 ставка директора Демидівської СЗШ 1-11ст., 0,5 ставки заступника  Ободівської СЗШ 1-11ст., 0,5 ставки педагога організатора Глибочанської СЗШ 1-11ст.(зменшення класів та учнів) та збільшено на 0,5 ставки педагога організатора Демківської СЗШ 1-11ст., на 0,5 ставки педагога організатора,  на 0,25 ставки практичного психолога Козинецької СЗШ 1-11ст., та соціального педагога на 0,25 ставки Н.Ободівської СЗШ 1-111ст.(збільшення класів та учнів);

зменшено на 0,5 шт. од спеціалістів (медсестра по Демидівській СЗШ);

збільшено  на 3,75 шт. од робітників, а саме: введено кочегарів в Олександрівській СЗШ 1-111ст. та НВК «СЗШ 1-111ст.№1-гімназія смт. Тростянець», які перейшли на опалення твердим паливом із теплопостачання  (10 шт. од.), збільшено на 2 шт. од водіїв шкільних автобусів ( Глибочанська СЗШ 1-11ст. та Тростянецька СЗШ №2) та зменшено на 1 шт. од.  завідувача господарством Ілляшівської СЗШ 1-111ст.(зменшення учнів) та на 0,25 шт. од.  підсобного робітника В.Стратіївської СЗШ 1-11ст.), на 2,5 шт. од.  прибиральниці,  на 1 шт. од. сторожа,  0,5 шт. од. кухаря,  на 1 шт. од. підсобного робітника, 2 шт. од. оператора газовової котельні Демидівської СЗШ (призупинення в зв’язку із відсутністю учнів).

 По Будинку дитячої творчості за рахунок зменшення на 0,25 шт. од. робітника по обслуговуванню збільшено на 0,25 ст. керівника гуртка.

 

 

 

                                                                                               Табл. 1

Зміни штатної чисельності працівників закладів освіти,

що фінансуються з районного бюджету.

                                                                                                                        (ставки)

 

2017 рік план на кінець року

2018 рік план на початок року

відхилення

 Загальноосвітні школи

789,05

781,95

-7,1

Всього педагогічного персоналу

493,3

482,95

-10,35

Інші працівники

295,75

299,0

+3,25

Позашкільні заклади освіти

16,65

16,65

0

Педагогічний персонал

10,9

11,15

+0,25

Інші працівники

5,75

 

5,5

 

-0,25

Методкабінет

10,0

10,0

0

Педагогічний персонал

7,75

7,75

0

Інші працівники

2,25

2,25

0

Централізована бухгалтерія

14

14

0

Інші працівники

14

14

0

Групи по централіз. госп. обслугов.

11,5

11,5

0

Інші працівники

11,5

11,5

0

Інші закл.освіти (логопед пункт)

1

1

0

Педагогічний персонал

1

1

0

Дитячі музичні школи (загальний і спеціальний)

 

40,8

40,8

Педагогічний персонал

 

30,55

30,55

Інші працівники

 

10,25

10,25

ВСЬОГО

842,2

875,9

-33,7

 

     На кінець  2018 року чисельність працівників  загальноосвітніх шкіл збільшується на 2,05 ст. ( відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 29 січня 2018 року № 6 з 15 лютого 2018 року збільшується чисельність на 2,05 ставок вихователів).

По районному бюджету по школах естетичного виховання (музичних школах) штатна чисельність працівників на початок 2018 року в порівнянні із плановою на кінець 2017 року зменшилась на 1 ставку спеціаліста (керівника зразкового ВІА «Консонанс»)  по Тростянецькій музичній школі в зв»язку із переведенням його до штату районного будинку культури відповідно до рішення 14 сесії районної ради 7 скликання від 24.05.2017 року «Про зміну штатної чисельності комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» та комунального закладу «Тростянецький районний будинок культури»».

 

Сільські, селищний бюджети.

Загальна кількість педагогічних ставок та штатних одиниць інших працівників  затверджена в штатних розписах закладів освіти, що фінансуються з сільських та селищного бюджетів,  на 01 січня 2018 р. в кількості 346,52 ставки, що на 7,18  ставки менше в порівнянні з плановою чисельністю на кінець 2017 р.:

 В зв’язку з реорганізацією Демидівського дошкільного закладу в Демидівський НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» (рішення 22 сесії Демидівської сільської ради 6 скликання від 31 серпня 2017 року) штатна чисельність по дошкільному закладу зменшилася на 5,97 шт. од., а збільшилася на 9,86 шт. од. по НВК ( кількість педпрацівників - 4,86 ст.,що на  2,39 ст. більше в порівнянні з планом на кінець 2017 року та  інших працівників  - 5,0  шт.од., що на  1,5 шт.. од. більше в порівнянні з планом на кінець 2017 року).

По Тростянецькій селищній раді по дитячих садках з 1 червня 2017 року зменшилася штатна чисельність на 3,02 шт. од. (1,67 ст. вихователів, 0,25 ст. муз. керівника, 1,1 шт. од. помічників вихователів) в зв’язку із закриттям однієї групи відповідно до рішення 25 сесії селищної ради 7 скликання від 06.06.2017 .

По Верхівському дитячому садку зменшилася штатна чисельність на 4,22 шт. од. в зв’язку із закриттям з 1 вересня 2017 року однієї групи відповідно до рішення 15 сесії 7 скликання від 23 червня 2017 року, в тому числі 1,97 ст. педагогічного персоналу, 0,25 шт. од. бухгалтера та 2,0 шт. од робітників.

По Цибулівському дитячому садку збільшилася штатна чисельність на 2,0 шт. од.  ( двірник – 1,0 шт. од., сторож – 1,0 шт. од.) відповідно до рішення 14 сесії сільської ради 7 скликання від 05.04.2017 р..

По Ілляшівській сільській раді рішенням 26 сесії сільської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року в зв’язку із закриттям однієї групи з 1 січня 2018 року скорочено штатну чисельність на 2,97 од.,  з них 1,72 ст. вихователів, 1,0 шт. од помічника вихователя, 0,25 шт. од. бухгалтера, 0,25 шт. од. пралі та збільшено на 0,25 ст. музичного керівника.

По Ободівській сільській раді рішенням 27 сесії сільської ради 7 скликання від 23 грудня 2017 року в зв’язку із закриттям однієї групи з 1 січня 2018 року скорочено штатну чисельність на 2,86 од., з них 2,06 ст. вихователів, 0,25 ст. музичного керівника, 1,3 шт. од. помічника вихователя, 0,5 шт. од. медичної сестри, 0,25 шт. од. машиніста з прання білизни, 0,5 шт. од. робітника по обслуговуванню приміщень, 0,25 шт. од.  кастелянки та збільшено на 2,0 шт. од. кочегарів та на 0,25 шт. од. прибиральника службових приміщень.

Протягом 2018 року відповідно до рішення 19 сесії Цибулівської сільської ради від 22 грудня 2017 року зменшується штатна чисельність працівників Цибулівського  дошкільного  закладу з 01 лютого 2018 року на 1,5 шт. од., в тому числі 0,25 шт.од. кастелянки, 0,25 шт. од. підсобного робітника, 1,0 шт. од. двірника.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ”Я

 

В районному бюджеті на 2018 рік  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету та надходжень районного бюджету передбачені видатки загального фонду в сумі 37132717 грн., в тому числі медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 27117100 грн. (на утримання ЦРЛ – 22214700 грн., на РЦПМСД (цільові видатки на надання первинної  медичної допомоги доведені МФУ ) – 4902400 грн)

  Зазначені кошти направляються на утримання Тростянецької центральної районної лікарні протягом 2018 року  та   Центру первинної медико-санітарної допомоги, в складі якого  функціонує 18 ФАПів і 11 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини до 1 липня 2018 року.

Планові видатки на 2018 рік  по охороні здоров”я (вторинна медична допомога) на 1 жителя всього складають  808,85 грн.

            На заробітну плату з нарахуваннями заплановано видатки в сумі 31012060 грн.,  що у порівнянні з затвердженою сумою на 2017 рік зменшено на 4153555 грн., або на 11,8%, це пов”язано з тим що РЦПМСД утримуватиметься з районного бюджету лише до 01 липня 2018 року. Проте, заплановані видатки на заробітну плату з нарахуваннями не забезпечують в повному обсязі потребу в коштах до кінця року.

                    По закладах охорони здоров'я не забезпечено видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, додаткова потреба в коштах становить 2164455 грн.

               На оплату енергоносіїв заплановано 2852312 грн., що відповідає проведенню розрахунків у повному обсязі.

            Видатки на інші видатки (крім зарплати з нарахуваннями та енергоносіїв) по закладах охорони здоров”я, що фінансуються з районного бюджету, забезпечено на січень-грудень  2018 року.

Установами охорони здоров'я планується залучити власних надходжень в сумі  237427 грн. до спеціального фонду районного бюджету.

Також на 2018 рік для Тростянецького району передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 941381 грн., які заплановано по КПКВКМБ 2146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на виконання державної програми «Доступні ліки» для реімбурсації вартості ліків населенню.

За рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) заплановано видатки в сумі 613019 грн.по ТПКВКМБ 2144 „Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет”.

Крім того,  по КПКВКМБ 2152 « Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я » на виконання районної Програми „місцевих стимулів”  для медичних працівників Тростянецького району на 2015-2019 рр. передбачено кошти на навчання студентів в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова в сумі 84728 грн.

Штатна чисельність  працівників закладів охорони здоров”я, на початок 2018 року   становить 572,25 шт.од., , в тому числі:

 • Тростянецька ЦРЛ – 368,0 шт.од.;
 • Центр первинної медико-санітарної допомоги – 204,25 шт.од.

З метою приведення штатної чисельності працівників Тростянецької ЦРЛ до затвердженого фонду оплати праці на 2018 рік рішенням 20 сесії Тростянецької районної ради 7 скликання від 27 лютого 2018 року планується зменшення штатної чисельності працюючих на 13,25 шт. од.

Отже планова штатна чисельність працівників закладів охорони здоров”я  на кінець  2018 року становитиме 559,0 шт.од. , в тому числі:

 • Тростянецька ЦРЛ – 354,75  шт.од.;
 • Центр первинної медико-санітарної допомоги – 204,25 шт.од.

 

Кількість закладів охорони здоров’я первинного рівня та їх штатна чисельність

              

Назва закладу охорони здоров”я

Кількість установ

Штатна чисельність

Керівний склад центру ПМСД

 

23,25

ФАПи і ФП (15+3)

18

41        (36,5+4,5)

Амбулаторії ЗПСМ

11

140

ВСЬОГО

 

204,25

                                              

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

        В 2018 році по ТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» заплановано кошти в сумі 125184797,00 грн. По загальному фонду заплановано 125184657,00 грн., по спеціальному фонду – 140,00 грн., а саме: 

 

Соціальний захист населення

              Для бюджету району в 2018 році на соціальний захист населення передбачені субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів відповідних субвенцій з державного бюджету в сумі 119 539500  грн. в тому числі:

         - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку передбачені видатки в сумі 41894000 грн.;

         - на надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот передбачені видатки в сумі 74019900 грн.;

           - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  передбачені видатки в сумі 3295800 грн.

           - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя передбачені видатки на дитячий будинок сімейного типу  в сумі 329800 грн.

              Крім того  у 2018 році передбачені видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету в сумі 76687 грн., в тому числі на поховання учасників бойових дій в сумі 40347 грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 23707 грн. та на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування в сумі 12633 грн.

            Також передбачені видатки з районного бюджету в сумі 249000 грн., в тому числі:

 • на виконання районної  Програми соціального захисту окремих категорій населення, що перебувають у складних життєвих обставинах на 2014-2019 роки в сумі 73000 грн.;
 • на виконання районної Програми «Турбота» на 2018-2022 роки в сумі 151000 грн.;
 • на виконання районної Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та підтримки районного громадського об’єднання «Спілка чорнобильців та ветеранів ядерних випробувань» на 2016-2018 роки в сумі 25000 грн.

 

Соціальне забезпечення населення

               В 2018 році за рахунок коштів бюджету району  передбачено утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), видатки на проведення заходів районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заходи сектору з питань сім’ї, молоді та спорту, видатки на реалізацію місцевих програм «Соціальний  захист населення – 2018», видатки на реалізацію «Районної Програми соціального захисту окремих категорій населення, що перебувають у складних життєвих обставинах на 2014-2019 рр.» та районної Програми «Турбота» на 2018-2022 роки.

              На фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по ТПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» заплановано кошти по загальному фонду в сумі 4126204 грн. На оплату праці заплановано кошти в сумі 3214403 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на виконання ст.77 Бюджетного Кодексу України передбачено в повному обсязі на обов’язкові виплати відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 133888 грн., що забезпечує у повному обсязі проведення розрахунків на 2018 рік.

 Штатна чисельність працівників територіального центру соціального обслуговування, що будуть фінансуватися з районного бюджету в 2018 році, становить 65 штатних одиниць, що в порівнянні з показниками до бюджету на кінець 2017 року та з показниками до звіту на кінець 2017 року не змінилась.

           По спеціальному фонду територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) заплановано видатки в сумі 140 грн. за рахунок надходжень від орендної плати, які будуть спрямовані на поточне утримання об’єкта, який надано в оренду.

             В 2018 році в районі утримується Тростянецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

             Планові по ТПКВКМБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» по загальному фонду складають 392328 грн.

             На заробітну плату передбачено кошти в сумі 263401 грн., на оплату енергоносіїв – 22210 грн.  На виконання ст.77 Бюджетного кодексу України по районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що фінансується з районного бюджету, забезпечено в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці на обов’язкові виплати відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, потребу в коштах на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, тверде паливо.

 На виконання заходів Тростянецьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для реалізації районної цільової соціальної програми «Молодь Тростянеччини»  на 2018-2020 роки передбачено видатки в сумі 12000 грн., а саме:

- проведення районного фестивалю «Повір у себе» - 1000 грн.;

- участь в обласному фестивалі «Повір у себе» - 2500 грн.;

- проведення заходів до міжнародного дня захисту дітей – 1500 грн.;

- проведення заходів до дня студента – 1000 грн.;

- проведення заходів до міжнародного дня людей з інвалідністю – 1500 грн.;

- проведення новорічних свят – 2500 грн.;

- робота консультпункту при пологовому відділенні – 1000 грн.;

- робота спеціалізованого формування служби соціальної підтримки сім’ї – 1000 грн. 

             По спеціальному фонду Тростянецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді видатки не планувались.

             На початок 2018 року штатна чисельність не змінилась порівняно з показниками до бюджету на кінець 2017 року та з показниками до звіту на кінець 2017 року.

             Тому за рахунок коштів, передбачених на виплату заробітної плати центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  утримується 5 штатних одиниць.

Назва установи

Кількість установ

Штатна чисельність

2017

2018

2017

2018

до бюджету на кінець року

на кінець року зі звіту

на початок року

 

на кінець року

до бюджету на кінець року

на кінець року зі звіту

на початок року

на кінець року

Тростянецький районний центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді

     1

1

1

1

5

5

5

7

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року планується збільшення штатної чисельності працівників районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а саме:

 • З 01 березня 2018 року – на 1 штатну одиницю фахівця із соціальної роботи, який буде утримуватись за рахунок коштів іншої субвенції з сільських бюджетів;
 • З 01 квітня 2018 року – на 1 штатну одиницю водія.

Тому штатна чисельність до бюджету на кінець 2018 року становить 7 штатних одиниць.

            На проведення заходів сектором з питань сім’ї, молоді та спорту на 2018 рік по ТПКВКМБ 3131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» заплановано видатки в сумі 3000 грн. Дані кошти будуть спрямовані на виконання районної цільової соціальної програми «Молодь Тростянеччини»  на 2018-2020 роки для придбання призів за участь в районних конкурсах (конкурс «Співає рід – співає Україна» - 2000 грн., проведення районного свята до Дня Європи – 1000 грн.)

            По ТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачено кошти в сумі 920938 грн. (напрямки їх використання наведено в додатку). В районному бюджеті предбачено кошти в сумі 123000 грн., в тому числі на виконання «Районної Програми соціального захисту окремих категорій населення, що перебувають у складних життєвих обставинах на 2014-2019 рр.» – 73000 грн., районної Програми «Турбота» на 2018-2022 роки – 50000 грн.  В селищному та в сільських бюджетах передбачено видатки на виконання місцевих програм «Соціальний  захист населення – 2018» в сумі 797938 грн., в тому числі селищний бюджет – 144800 грн., сільські бюджети – 653138 грн.

   

         Додаток                                                                                   грн.                                                                                                                                     

Видатки

Уточнені планові призначення на 2018 рік

Грошова допомога особам, що звертаються до депутатів

140000,00

Надання одноразової матеріальної допомоги важкохворим громадянам району

50000,00

Грошова допомога членам сімей загиблих  учасників АТО для компенсації за пільговий проїзд

8000,00

Надання грошової допомоги мобілізованим до лав Збройних сил України, учасникам АТО, родинам, рідні яких проходять службу в зоні АТО

205538,00

Матеріальна допомога до Дня виводу військ з Афганістану

25500,00

Виплата одноразової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС

17800,00

Матеріальна допомога воїнам – інтернаціоналістам

8800,00

Матеріальна допомога учасникам та інвалідам ВВВ

19400,00

Надання матеріальної допомоги інвалідам

12200,00

Матеріальна допомога дітям-інвалідам

5400,00

Матеріальна допомога людям похилого віку

7500,00

Матеріальна допомога населенню на лікування

298500,00

Матеріальна допомога на поховання

38800,00

Матеріальна допомога багатодітним та малозабезпеченим громадянам

64400,00

Матеріальна допомога вдовам учасників ВВВ

11100,00

Матеріальна допомога дітям під опікою та сиротам

1500,00

Матеріальна допомога переселенцям

4000,00

Матеріальна допомога донорам

1500,00

Послуги банку (касове обслуговування)

1000,00

Всього

920938,00

  

           На виконання ст.77 Бюджетного кодексу України на 2018 рік по установах соціального захисту та соціального забезпечення забезпечено в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці на обов’язкові виплати відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці й розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, тверде паливо.

 

КУЛЬТУРА  І  МИСТЕЦТВО

 

       У 2018 році за рахунок  бюджету  району заплановано фінансування видатків на проведення культурно-мистецьких програм , заходів та  56  установ культури, а саме :

- 25 - бібліотек , із них 1 – центральна районна бібліотека з філією-бібліотекою для дітей, 24 – сільських бібліотеки ;

-  1   -  централізована бухгалтерія відділу культури;

-  27 -  будинків культури, із них 1 – районний будинок культури, 17 – сільських будинків культури та 9 –  сільських клуби ;

-  2    – музеї ;

-  1  центр культури і дозвілля.

 

               Обсяг бюджету району на утримання галузі культури і мистецтва на 2018 рік заплановано в сумі 10075189 грн., в тому числі загальний фонд – 9878764 грн., спеціальний фонд -  196425 грн.

       

           Планові видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду заплановані в сумі 7849804 грн., що в повному обсязі забезпечує потребу в коштах на 2018 рік на оплату праці з нарахуваннями працівникам закладів культури району.

         При плануванні видатків на оплату праці враховано розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2018 року 3723 грн. та розмір посадового окладу  І тарифного розряду за ЄТС – 1762 грн.

        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду заплановано в сумі 688701 грн., що  забезпечує в повному обсязі проведення розрахунків по тарифах, діючих у листопаді 2017 року, з урахуванням їх очікуваного підвищення протягом 2018 року.

           План по загальному фонду бюджету району на 2018 рік по КТПКВКМБ  4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» складає 370000 грн.

           На проведення районних культурно-мистецьких заходів планові призначення складають 280000 грн., в тому числі:

 6200 грн. – участь у мистецькому проекті «Різдво в Буші» в с. Буша Ямпільського р-ну,

 1000 грн. – День Соборності України,

   400 грн. – День пам»яті Голокосту,

   600 грн. -  районний захід «Небесна Сотня» до днів вшанування пам’яті жертв Майдану,

   400 грн. -  День вшанування учасників бойових дій на території інших держав,

 2000 грн. – районний конкурс читців,

 5000 грн. – районний конкурс театральних колективів,

 1000 грн. – Всеукраїнський тиждень дитячого та юнацького читання,

   500 грн. – заходи до 146-річчя від Дня народження О.Новаківського,

  4000 грн. - Обласний конкурс учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних    

                     закладів «Подільська весна- 2018»,

  6000 грн. – районний конкурс «Співає рід, співає Україна»,

  2000 грн. - культурно- мистецькі та просвітницькі заходи до Великодніх свят,

  4600 грн. – участь у обласному фестивалі «Музична парасолька»,

    300 грн. - День Чорнобильської трагедії,

  30000 грн. –День Перемоги,

   6000 грн. – районний фестиваль-конкурс «Тростянецькі самоцвіти»,

   600 грн. – районний захід «І травень знову нагадує історію жахливих днів» (зустріч з         

                   ветеранами),

     600 грн. – День пам”яті жертв політичних репресій,

    500 грн. – «Війна очима дітей України» (фотовиставка),

     300 грн. – День Європи,

     400 грн. - День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні,

    2200 грн. - Творчі акції до Міжнародного дня захисту дітей,

  15000 грн. – День Конституції України,

    4600 грн. – участь у обласному святі духової музики «Сурми Поділля»,

      4000 грн.  - участь у обласному фестивалі фольклору ім. Гната Танцюри,

    4600 грн. - участь у обласному конкурсі сучасної популярної музики «Музика літа» в                       

                    м. Калинівка,

   9800 грн. - участь у Обласному фестивалі «Скарби Поділля»,

   50000 грн. - проведення заходів у  рамках укладеної угоди про співробітництво між 

                         Тростянецьким районом  та Ходєжським повітом  республіки Польща,

   29000 грн.  - День Незалежності,

      1000 грн. - Всеукраїнський тиждень бібліотек «Бібліотека – сучасна, креативна, твоя»,

      7000 грн. - участь у Всеукраїнському фестивалі українського борщу,

   17000 грн. – День захисника України,

     4900 грн. – участь у обласному фестивалі хорового мистецтва,

     4900 грн. – участь у обласному фестивалі аматорських театральних колективів «Театральна  

                          осінь»,

     1800 грн. – День пам»яті голодомору,

     1800 грн. – День гідності і свободи.   

    на виконання районної цільової соціальної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки – 50000 грн. на проведення ІІ Всеукраїнського фестивалю «Батозька битва».

             На проведення сільських та селищних культурно-мистецьких заходів  - план складає  90000 грн., в т. ч. :

       Савинецька сільська рада – 5000 грн.,  в тому числі:

  1000 грн. – святкування 8 Березня,

  1000 грн. - святкування Дня Перемоги,

  1000 грн. – проведення заходів на Івана-Купала,

  1000 грн. – святкування Дня  Незалежності України,

  1000 грн. – проведення новорічних свят.

        Тростянецька селищна  рада – 85000 грн., в т.ч.:

   3200 грн. – придбання вітальних листівок та квіткової продукції до свят,

   5200 грн. – проведення різдвяних свят,

   7000 грн. – святкування 8 Березня,

   1300 грн. – святкування Дня Перемоги,

   2000 грн. – проведення заходів на Івана-Купала,

   1300 грн. – заходи до Дня  Незалежності України,

   8000 грн. – заходи до Дня селища,

   8250 грн. – заходи до Дня Святого Миколая,

   48750 грн. – проведення новорічних свят.

 

          На капітальні видатки по закладах культури району по спеціальному фонду планові призначення складають 1518000 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку  (спеціального фонду), а саме : по районному бюджету 10000 грн. на поповнення основного бібліотечного фонду, по Летківському сільському бюджету – 141800 грн. на технічний та авторський нагляд по реконструкції Летківського сільського будинку культури.

  В зв'язку з обмеженістю обсягу планових видатків загального фонду місцевих бюджетів  заплановано залучення коштів до спеціального фонду по закладах культури  в сумі 44625 грн. шляхом надання платних послуг,  здачі в оренду майна та приміщень.             Зазначені кошти передбачається спрямувати на  поточне утримання установ та закладів.

 

МЕРЕЖА  ТА  ШТАТИ

         У 2018 році в порівнянні із планом на кінець 2017 року в цілому по району кількість закладів культури зменшилась на 1 заклад за рахунок:

            - зменшення  на 2 установи кількості шкіл естетичного виховання з 1 січня 2018 року в зв»язку з тим, що в показниках по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів Тростянецького району, 2 музичних школи –Тростянецька та Новоободівська, які до 2017 року відображались в мережі закладів культури, в 2018 році відображаються по закладах освіти в зв»язку із змінами до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року  № 793 із змінами (видатки на утримання шкіл естетичного виховання з галузі «Культура» перенесено до видатків в галузі «Освіта»);

           - збільшення на 1 заклад кількості центрів культури та дозвілля – створено Тростянецький селищний комунальний Центр культури та дозвілля згідно рішення  30 сесії Тростянецької селищної ради 7 скликання від 26 вересня 2017 року  №306 «Про утворення Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля».

 

          По установах та закладах культури району на початок 2018 року планується утримувати 137,0 ставок працівників (без врахування штатів шкіл естетичного виховання  в зв»язку із перенесення їх в 2018 році з галузі «Культура» до галузі «Освіта»),  що в порівнянні із планом на кінець 2017 року  більше на 7,5 ставок.   

     По бібліотеках, музеях та централізованій бухгалтерії штатна чисельність працівників не змінилась.

         По клубних закладах  штатна чисельність працівників на початок 2018 року в порівнянні із плановою штатною чисельністю на кінець 2017 року збільшилась на 7,5 ставки за рахунок:

           1) збільшення в 2017 році  штатної чисельності працівників будинків культури на 2 ставки спеціалістів:

              - з 01 серпня 2017 року введено до штату Четвертинівського сільського будинку культури посаду керівника танцювального гуртка  згідно рішення 15 сесії Четвертинівської сільської ради 7 скликання від 19 липня 2017 року «Про збільшення штатної чисельності працівників сільського будинку культури», що не передбачалось в плані по мережі на кінець 2017 року;

             -  з 01 червня 2017 року  збільшено штатну чисельність працівників районного будинку культури на 1 ставку спеціаліста (керівника зразкового ВІА «Консонанс») за рахунок переведення його із штату Тростянецької музичної школи відповідно до рішення 14 сесії районної ради 7 скликання від 24.05.2017 року «Про зміну штатної чисельності комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» та комунального закладу «Тростянецький районний будинок культури»»;

            2) збільшення з 1 січня 2018 року штатної чисельності працівників будинків культури на 1 ставку спеціалістів - введено 1 ставку художнього керівника Верхівського будинку культури згідно рішення 21 сесії сільської ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року «Про штатну чисельність працівників закладів культури на 2018 рік»;

            3) збільшення з 1 січня 2018 року штатної чисельності працівників центрів культури і дозвілля на 4,5 ставки (2 ставки керівників та 2,5 ставки спеціалістів), а саме: збільшено штатну чисельність новоствореного Тростянецького селищного комунального Центру культури та дозвілля на 4,5 ставки, з них 2,0 ставки керівних працівників (директор та заступник директора) та 2,5 ставки спеціалістів (1 ставка художнього керівника, 1 ставки організатора КДД) та 0,5 ставки бухгалтера згідно рішення 36 сесії селищної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року «Про затвердження штатного розпису Тростянецького селищного Центру культури та дозвілля».

            По школах естетичного виховання (музичних школах) штатна чисельність працівників на початок 2018 року в порівнянні із плановою на кінець 2017 року зменшилась всього на 38,97 ставки, в тому числі:

               в 2017 році – зменшилась штатна чисельність Тростянецької музичної школи на 1,0 ставку спеціаліста (керівника зразкового ВІА «Консонанс»)   в зв»язку із переведенням його до штату районного будинку культури відповідно до рішення 14 сесії районної ради 7 скликання від 24.05.2017 року «Про зміну штатної чисельності комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» та комунального закладу «Тростянецький районний будинок культури»»;

             в 2018 році - на 37,97 ставки зменшились штатна чисельність працівників шкіл естетичного виховання  в зв»язку із перенесення їх з галузі «Культура» до галузі «Освіта».

 

         На протязі  2018 року  по загальному фонду планується зменшення штатної чисельності працівників закладів культури всього по району на 3,0 ставки, а саме: зменшення штатів працівників районного будинку культури, з них  2,0 ставки спеціалістів (1,0 ставка організатора КДД та 1,0 ставка художника) та 1,0 ставку обслуговуючого персоналу (техніка-електрика) згідно рішення 19 сесії Тростянецької районної ради 7 скликання від 15 лютого 2018 року «Про приведення у відповідність штатної чисельності комунального закладу «Тростянецький районний Будинок культури»». 

           На початок 2018 року по закладах культури району в порівнянні із планом на кінець 2017 року збільшилась кількість колективів, які носять звання «зразковий», на 1 колектив, а саме: по Тростянецькому районному будинку культури з 01 червня 2017 року в зв»язку із переведенням  зразкового ВІА «Консонанс» до районного будинку культури, який раніше працював при Тростянецькій дитячій музичній школі (не був відображений в мережі шкіл естетичного виховання за відсутності в ній таких показників)  відповідно до рішення 14 сесії районної ради 7 скликання від 24.05.2017 року «Про зміну штатної чисельності комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» та комунального закладу «Тростянецький районний будинок культури»».

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

               Видатки на фізичну культуру і спорт визначено в сумі 1493277 грн.( в т.ч. по районному бюджету – 606589 грн., по сільському та селищному бюджетах – 886688 грн.).

              По галузі фізичної культури та спорту утримується 6 закладів, в т. ч. 1 – надається фінансова підтримка та 19,25 -  штатних одиниць (адмін.персонал – 4 ст., спеціалісти – 1ст., пед.працівники – 8 ст., обсл.персонал – 6,25 ст.).

              В порівнянні з показниками до бюджету на кінець 2017 року штатна чисельність збільшилась на 2,5 шт.од. пед.працівника по комунальному закладу «Ободівська дитячо-юнацька спортивна школа», а саме:

 • збільшено на 1 штатну одиницю по комунальному закладу «Ободівська дитячо-юнацька спортивна школа» (на 0,5 шт.од. пед.працівника з 01 лютого 2017 року згідно рішення 16 сесії Ободівської сільської ради 7 скликання від 26 січня 2017 року «Про затвердження штатних розписів комунального закладу «Ободівська дитячо-юнацька спортивна школа» та на 0,5 шт.од. обслуговуючого персоналу з 01 січня 2018 року згідно рішення 27 сесії Ободівської сільської ради 7 скликання від 23 грудня 2017 року №523-27/2017 «Про затвердження штатних розписів установ комунальної власності Ободівської сільської ради на 2018 рік»);
 • збільшено на 1,5 шт.од. по ТПКВКМБ 5053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості», в зв’язку з виділенням асигнувань в лютому місяці 2017 року для надання фінансової підтримки працівникам апарату ФСТ «Колос».

Кількість установ на звітну дату не змінилась.

             

Назва установи/ ТПКВКМБ

Кількість установ

Штатна чисельність

2017

2018

2017

2018

до бюджету на кінець року

на кінець року зі звіту

на початок року

до бюджету на кінець року

на кінець року зі звіту

на початок року

КО «Тростянецька дитячо-юнацька спортивна школа»/ 5031

 

1

 

1

1

6

6

6

КЗ «Ободівська дитячо-юнацька спортивна школа»/ 5031

1

1

1

4,5

5

5,5

Тростянецький селищний спортивний комплекс/5041

1

1

1

6

6

6

Тростянчикський спортивний комплекс/5041

1

1

1

 

 

 

В.Стратіївський спортивний комплекс ( на балансі Гордіївської сільської ради )/5041

1

1

1

0,25

0,25

0,25

ФСТ «Колос»/5053

1

1

1

 

1,5

1,5

Всього

6

6

6

16,75

18,75

19,25

 

             За рахунок коштів на фізичну культуру передбачено видатки з районного бюджету на утримання комунальної організації «Тростянецька дитячо-юнацька спортивна школа», утримання працівників апарату ФСТ «Колос», на проведення заходів сектором з питань сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, спортивні заходи ФСТ «Колос», на реалізацію районних програм та видатки з селищного та сільських бюджетів.

             По сектору з питань сім’ї, молоді та спорту Тростянецької райдержадміністрації передбачено видатки по  ТПКВКМБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» в сумі 9000 грн. Дані кошти будуть використані для участі в районних,  обласних спортивних змаганнях та заходах на виконання районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту у Тростянецькому районі на 2017-2020 роки.

             По ТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заплановано видатки в сумі 854775 грн. (районний бюджет – 493656 грн., сільський бюджет – 361119 грн.), в тому числі на заробітну плату – 633416 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 22192 грн., а саме:

 • На утримання комунальної організації «Тростянецька дитячо-юнацька спортивна школа» та проведення спортивних змагань, заходів, заплановано кошти по ТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в сумі 493656 грн. На оплату праці передбачено 353331 грн., що на виконання ст.77 Бюджетного Кодексу України забезпечує видатки в повному обсязі на обов’язкові виплати відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. За рахунок даних коштів планується утримувати 6,0 штатних одиниць (адмін.персонал – 1 ст., спеціалісти – 0,5 ст., пед.працівники – 4,5 ст.), що в порівнянні з показниками до бюджету на кінець 2017 року та до звіту на кінець 2017 року рік не змінилось. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в сумі 10692 грн, що забезпечує потребу на 2018 рік в повному обсязі.

                 -   В бюджеті Ободівської сільської ради передбачено видатки в сумі 361119 грн. по  ТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на утримання комунального закладу «Ободівська дитячо-юнацька спортивна школа». Видатки на заробітну плату складають 280085 грн., що на виконання ст.77 Бюджетного Кодексу України забезпечує видатки в повному обсязі на обов’язкові виплати відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11500 грн., що забезпечує потребу на 2018 рік в повному обсязі. Штатна чисельність станом на 01 січня 2018 року складає 5,5 шт. одиниць (адмін.персонал – 1 ст., пед.працівники – 3 ст., обсл.персонал – 1,5 ст.). В порівнянні з показниками до бюджету на кінець 2017 року збільшилась на 1 шт.одиницю, а саме:

           - на 0,5 шт.од. пед.працівника з 01 лютого 2017 року згідно рішення 16 сесії Ободівської сільської ради 7 скликання від 26 січня 2017 року «Про затвердження штатних розписів комунального закладу «Ободівська дитячо-юнацька спортивна школа»;

           - на 0,5 шт.од. обслуговуючого персоналу з 01 січня 2018 року згідно рішення 27 сесії Ободівської сільської ради 7 скликання від 23 грудня 2017 року №523-27/2017 «Про затвердження штатних розписів установ комунальної власності Ободівської сільської ради на 2018 рік»).

             А в порівнянні з показниками до звіту на кінець 2017 року збільшилась на 0,5 шт.од. обслуговуючого персоналу з 01 січня 2018 року згідно рішення 27 сесії Ободівської сільської ради 7 скликання від 23 грудня 2017 року №523-27/2017 «Про затвердження штатних розписів установ комунальної власності Ободівської сільської ради на 2018 рік».

              За рахунок коштів передбачених по ТПКВКМБ 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» передбачено утримувати 3 (три) спортивних споруди та 6,25 шт.одиниці:

               - Тростянецький селищний спортивний комплекс,

               - Тростянчикський спортивний комплекс,

                - В.Стратіївський спортивний комплекс ( на балансі Гордіївської сільської ради ).

               По ТПКВКМБ 5041 «Утримання та фінансова підтримка  спортивних споруд» передбачено видатки в сумі 525569 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати – 330920 грн., що на виконання ст.77 Бюджетного Кодексу України забезпечує видатки в повному обсязі на обов’язкові виплати відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. Видатки на оплату енергоносіїв передбачено в сумі 29761 грн., що забезпечує потребу на 2018 рік в повному обсязі.

              По  селищному бюджету заплановано кошти в сумі 503626 грн., в т. ч заробітна плата – 318817 грн. Штатна чисельність складає   6 шт.одиниць (адмін.персонал – 1 ст., пед.працівники – 0,5 ст., обсл.персонал – 4,5 ст.), що в порівнянні з показниками до бюджету на кінець 2017 року не змінилась.  

              В бюджеті Гордіївської сільської ради передбачено кошти в сумі 21943 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати – 12103 грн. Штатна чисельність – 0,25 ст. обсл.персоналу, що в порівнянні з минулим роком не змінилась.

              На проведення спортивних заходів  ФСТ «Колос» в районному бюджеті передбачено кошти по ТПКВКМБ 5051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи» – 20000 грн. (реалізація районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту у Тростянецькому районі на 2017-2020 роки).

              На утримання працівників апарату ФСТ «Колос» по ТПКВКМБ 5053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості» заплановано видатки в сумі  83933 грн. На виплату заробітної плати та нарахування на неї передбачено 81933 грн. Штатна чисельність – 1,5 шт.од. ( 1 ст. - адмін.персонал, 0,5 ст. – спеціалісти ), що в порівнянні з показниками до звіту на кінець 2017 року не змінилась, а до бюджету на кінець 2017 року збільшилась на 1,5 штатних одиниці, в зв’язку з виділенням асигнувань в лютому місяці.

              По ТПКВКМБ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» видатки на 2018 рік не планувались. Тому порівнюючи з показниками на кінець року зі звіту за минулий рік кількість установ на звітну дату зменшилось на 2 установи.

              На виконання ст.77 Бюджетного кодексу України на 2018 рік по закладах фізичної культури та спорту забезпечено в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці на обов’язкові виплати відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці й розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, тверде паливо.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

              В бюджеті району на житлово-комунальне господарство по загальному фонду передбачено кошти в сумі 6842453 грн., в тому числі:

               по ТПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» – 2382992 грн., а саме:

-  на виконання програми «Благоустрій селища Тростянець в 2018 році» на утримання Тростянецької селищної комунальної установи з благоустрою в сумі 2082992 грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 2069992 грн. Штатна чисельність на 2018 рік становить 25,25 штатних одиниць;

 -   на виконання програми «Благоустрій населеного пункту – 2018» на утримання комунального          підприємства «Новоободівське» Новоободівської сільської ради в сумі 300000 грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 232762 грн. Штатна чисельність на 2018 рік становить 4 штатних одиниці.

              - по ТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» – 4459461 грн. на виконання програми «Благоустрій населених пунктів – 2018 р.» по селищній та сільських радах;

Напрями використання даних коштів наведені в таблиці:

                                                                                                                                                                                                   грн.

№п/п

КЕКВ

Сума, грн.

Напрями використання бюджетних коштів

ТПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»

1

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,  організаціям)

2382992,00

Утримання Тростянецької селищної комунальної установи з благоустрою та комунального          підприємства «Новоободівське» Новоободівської сільської ради

 

Разом по ТПКВКМБ 6020

2382992,00

 

ТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

1

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

1015291,00

Придбання господарських товарів, зокрема віники, електролампочки, фарба, лопати, вапно, озеленювальні насадження, щебінь.

2

2240 «Оплата послуг (крім  комунальних)»

605300,00

Оплата послуг банку, оплата послуг сторонніх організацій, оплата транспортних послуг ескаватора та  послуг за вивіз щебеню, сміття

3

2273 «Оплата електроенергії»

988870,00

Оплата електроенергії, яка використовується на освітлення вулиць сіл

4

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,  організаціям)

1850000,00

Придбання господарських товарів та оплата послуг по Тростянецькій селищній раді

Разом по ТПКВКМБ 6030

4459461,00

 

ВСЬОГО по КТКВ

6842453,00

 

           По спеціальному фонду місцевих бюджетів видатки не планувались.

 

ТРАНСПОРТ

 

          В бюджетах місцевих рад передбачені кошти на  проведення видатків пов”язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг (ТПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету») в сумі  2303816 грн. в тому числі по загальному фонду 1860000 грн. за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  по спеціальному фонду 1860000 грн. (за КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об`єктів»).

Б У Д І В Н И Ц Т В О

 

           По  ТПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» передбачено коштів в сумі 1367838 по спеціальному фонду за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»- 1287838 грн. (по Тростянецькій селищній раді капітальний ремонт спортивної зали та приміщення для відпочинку спортивного комплексу по вул. Спортивна 6 смт. Тростянець  663164 грн., капітальний ремонт санітарно-гігієнічних приміщень спортивного комплексу по вул. Спортивна 6 смт. Тростянець  624674 грн.), за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 80000 грн. (по Тростянецькій селищній раді реконструкція системи теплозабезпечення спортивного комплексу з заміною котлів, системи опалення та теплових мереж по вул. Спортивна 6 смт. Тростянець  80000 грн.)

             По  ТПКВКМБ  7330 «Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» передбачено коштів в сумі  2681000  грн. по спеціальному фонду за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» (по Тростянецькій селищній раді реконструкція паркової зони для улаштування спортивного майданчика для дорослих в центральному парку смт. Тростянець 1468700 грн., реконструкція паркової зони для улаштування універсального майданчика в центральному парку смт.Тростянець 1212300 грн.)

 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ

 

В бюджеті району, відповідно до затверджених місцевих програм на 2018 рік, передбачені видатки по КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» в сумі 96408 грн. за рахунок надходжень загального фонду. Дані кошти використовуватимуть на оплату послуг по виготовленню технічної документації по поновленню нормативної грошової оцінки земель населеного пункту Тростянецької селищної ради КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» .

 

ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

 

           За рахунок надходжень до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування,  в бюджеті району на 2018 рік передбачено видатки по КПКВКМБ  7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» в  сумі 610795 грн.

            Ці кошти заплановано спрямувати :

 - на виконання місцевих програм по благоустрою  та розвитку  житлово-комунального господарства – 362731 грн. (придбання вапна, віників, лампочок,  утримання працівників, що прибирають кладовища, займаються благоустроєм села, оплата вуличного освітлення, проведення розрахунків за водопостачання, оплата послуг по вивезенню сміття та ін.);

-  на виконання програм, що передбачають проведення культурно-масових заходів - 10500 грн. (придбання призів та подарунків,  оплата послуг по оформленню сцени та ін.);

-  на виконання місцевої  програми підтримки обдарованих дітей шкіл смт. Тростянець – 10000 грн.,

-  на виконання місцевих  програм розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення питною водою – 195940 грн.;

-  на виконання місцевих  програм утримання будівель та споруд, підтримки закладів, які знаходяться в комунальній власності – 31624 грн. (придбання матеріалів та оплата послуг по поточному утриманню будівель та споруд, які знаходяться в комунальній власності Четвертинівської сільської ради, та  утримання сторожа з метою збереження будівлі, яка знаходиться в комунальній власності Тростянецької селищної ради).

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В бюджеті району, відповідно до затверджених місцевих програм на 2018 рік, передбачені видатки по КПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» в сумі 301020 грн. за рахунок надходження екологічного податку. Дані кошти використовуватимуть на оплату послуг по санітарній очистці прибережних зон, парків КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 200100 грн. та  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 100920 грн., придбання матеріалів для облаштування майданчиків під контейнери для збору твердих побутових відходів, придбання зелених насаджень, білбордів на екологічну тематику.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

В районному бюджеті на 2018 рік по засобах масової інформації передбачено видатки в сумі 60000 грн. по КТПКВКМБ 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» – 60000 грн. на реалізацію районної Програми забезпечення поінформованості населення та розвитку  КП «Тростянецьке районне радіомовлення»  на 2016-2018 рр. для фінансової підтримки КП «Тростянецьке районне радіомовлення».

 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

      Для забезпечення протягом 2018 року видатків на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, в разі їх виникнення, та видатків, не врахованих при плануванні бюджету, в районному бюджеті заплановано видатки по  КТПКВКМБ 8700  «Резервний фонд» в сумі  500000 грн.

 

ТРАНСФЕРТИ

 

 На 2018  по КТПКВКМБ 9130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» передбачено видатки в районному бюджеті в сумі 27252 грн. для передачі Демидівській сільській раді на утримання обслуговуючого персоналу шкільного відділення Демидівського НВК.

 По КТПКВКМБ 9310 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» передбачено видатки в районному бюджеті сумі 284329 грн. для передачі Демидівській сільській раді на утримання педагогічного персоналу шкільного відділення Демидівського НВК.

 В бюджеті на 2018 рік обсяг міжбюджетного трансферту по КТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» з районного бюджету селищному та сільським бюджетам по загальному фонду становить 24783859 грн., в тому числі на утримання дошкільних закладів – 19957080  грн., на утримання закладів культури – 4826779 грн.

 

 

 Начальник фінансового

 управління райдержадміністрації                                                                        Л.Сандуляк

 

 Начальник бюджетного відділу                                                                        Г. Хриплива

 

Начальник відділу прогнозування

та аналізу  доходів                                                                                                              Г. Діденко

 


« Повернутись